Tổng quan về bảng điều khiển ứng dụng

Dale St. Marthe
Dale St. Marthe

Sử dụng bảng điều khiển Application (Ứng dụng) để kiểm tra, sửa đổi và gỡ lỗi nhiều khía cạnh của ứng dụng web, bao gồm cả tệp kê khai, trình chạy dịch vụ, bộ nhớ và dữ liệu bộ nhớ đệm.

Tổng quan

Bảng điều khiển Ứng dụng được chia thành bốn phần chứa các trình đơn phụ. Sau đây là các phần và trình đơn phụ sau:

Ứng dụng: Chứa thông tin bao quát về ứng dụng, bao gồm tệp kê khai, trình chạy dịch vụ và bộ nhớ.

 • Thẻ Tệp kê khai trình bày thông tin từ manifest.json theo cách thân thiện với người dùng. Trang này cũng cho thấy lỗi và cảnh báo (nếu có) trong phần tương ứng.
 • Thẻ Service worker cho phép bạn kiểm tra và gỡ lỗi trình chạy dịch vụ bằng cách mô phỏng các sự kiện đẩy, cập nhật dịch vụ, v.v.
 • Thẻ Storage (Bộ nhớ) chứa biểu đồ hình tròn cho thấy sự phân bổ bộ nhớ mà bộ nhớ đệm, IndexedDB và trình chạy dịch vụ sử dụng. Bạn cũng có thể xoá dữ liệu trang web và mô phỏng hạn mức bộ nhớ tuỳ chỉnh.

Bộ nhớ: Xem và chỉnh sửa các phương thức lưu trữ khác nhau mà một ứng dụng web sử dụng.

 • Danh sách Cục bộBộ nhớ phiên cho phép bạn chọn nguồn gốc và chỉnh sửa cặp khoá-giá trị của phương thức lưu trữ được liên kết.
 • Danh sách IndexedDB chứa cơ sở dữ liệu và cho phép bạn kiểm tra các kho lưu trữ đối tượng từ trình duyệt.
 • Danh sách Cookie cho phép bạn chọn một nguồn gốc và chỉnh sửa các cặp khoá-giá trị.
 • Mã thông báo trạng thái riêng tưNhóm mối quan tâm cho phép bạn kiểm tra các mã thông báonhóm tương ứng, nếu có.
 • Danh sách Bộ nhớ dùng chung cho phép bạn chọn một nguồn gốc cũng như kiểm tra và chỉnh sửa các cặp khoá-giá trị được liên kết.
 • Danh sách Bộ nhớ đệm chứa các bộ nhớ đệm hiện có và cho phép bạn kiểm tra, lọc và xoá tài nguyên của các bộ nhớ đệm đó.

Dịch vụ nền: Kiểm tra, kiểm thử và gỡ lỗi các dịch vụ nền.

 • Thẻ Bộ nhớ đệm cho thao tác tiến/lùi cho phép bạn chạy kiểm thử trên bộ nhớ đệm cho thao tác tiến/lùi trong trình duyệt. Tính năng này cũng báo cáo những vấn đề có thể đang ngăn việc lưu vào bộ nhớ đệm cho thao tác tiến/lùi.
 • Thẻ Tìm nạp trong nền cho phép bạn ghi lại hoạt động từ API Tìm nạp trong nền trong tối đa 3 ngày.
 • Thẻ Đồng bộ hoá trong nền cho phép bạn ghi lại hoạt động từ API Đồng bộ hoá trong nền trong tối đa 3 ngày.
 • Thẻ Giảm hoạt động theo dõi số trang không truy cập cho phép bạn xác định và xoá trạng thái của những trang web có vẻ hoạt động theo dõi trên nhiều trang web bằng kỹ thuật theo dõi số trang không truy cập.
 • Thẻ Thông báo cho phép bạn ghi lại thông báo đẩy trong tối đa 3 ngày.
 • Thẻ Trình xử lý thanh toán cho phép bạn ghi lại các sự kiện của Trình xử lý thanh toán trong tối đa 3 ngày.
 • Thẻ Đồng bộ hoá nền định kỳ cho phép bạn ghi lại các sự kiện chính trong tối đa 3 ngày trong vòng đời đồng bộ hoá dưới nền định kỳ, chẳng hạn như đăng ký đồng bộ hoá, thực hiện đồng bộ hoá trong nền và huỷ đăng ký.
 • Thẻ Tải theo suy đoán cho phép bạn gỡ lỗi Tải theo suy đoán. Bảng này hiển thị trạng thái suy đoán, bộ quy tắc và lượt thử tải theo suy đoán.
 • Thẻ Thông báo đẩy cho phép bạn ghi lại thông báo đẩy trong tối đa 3 ngày và ghi lại các thông báo đó.
 • Thẻ API báo cáo theo dõi trang web của bạn và báo cáo các lệnh gọi API không dùng nữa cũng như các hành vi vi phạm bảo mật.

Khung: Chia các trang và tài nguyên thành nhiều khung hiển thị, đồng thời hiển thị thông tin liên quan, chẳng hạn như Bảo mật và tách biệt, Chính sách bảo mật nội dung, Phạm vi cung cấp API và các thông tin khác.

Mở bảng điều khiển Application (Ứng dụng)

Cách mở bảng điều khiển Application (Ứng dụng):

 1. Mở Công cụ cho nhà phát triển.
 2. Mở Trình đơn lệnh bằng cách nhấn:
  • macOS: Command+Shift+P
  • Windows, Linux, ChromeOS: Control+Shift+P Trình đơn lệnh với
 3. Bắt đầu nhập application, chọn Hiển thị ứng dụng rồi nhấn phím Enter. Công cụ cho nhà phát triển hiển thị bảng điều khiển Ứng dụng ở đầu cửa sổ Công cụ cho nhà phát triển của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể mở bảng điều khiển Ứng dụng theo các cách sau:

 • Trong thanh thao tác ở trên cùng, hãy nhấp vào double_arrow More Panel (Bảng điều khiển khác) rồi chọn Application (Ứng dụng) trong danh sách thả xuống.
 • Ở góc trên cùng bên phải, chọn more_vert Tuỳ chọn khác > Công cụ khác > Ứng dụng.