Ghi lại, phát lại và đo lường luồng người dùng

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Hãy xem nhanh bảng điều khiển Máy ghi âm mới (tính năng xem trước) cùng với video bên dưới.

Hoàn thành phần hướng dẫn này để tìm hiểu cách sử dụng bảng điều khiển Recorder (Máy ghi âm) để ghi, phát lại và đo lường luồng người dùng.

Để biết thêm thông tin về cách chia sẻ luồng người dùng được ghi lại, hãy chỉnh sửa luồng người dùng và các bước của luồng, xem Tài liệu tham khảo về các tính năng của Máy ghi âm.

Mở bảng điều khiển Máy ghi âm

 1. Mở Công cụ cho nhà phát triển.
 2. Nhấp vào Tuỳ chọn khác   Xem thêm.   > Công cụ khác > Máy ghi âm.

  Máy ghi âm trong trình đơn.

  Ngoài ra, hãy dùng Trình đơn lệnh để mở bảng điều khiển Ghi âm.

  Hiện lệnh Máy ghi âm trong trình đơn Lệnh.

Giới thiệu

Chúng tôi sẽ sử dụng trang minh hoạ về tính năng đặt cà phê này. Thanh toán là một luồng người dùng phổ biến giữa các trang web mua sắm.

Trong các phần tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách ghi lại, phát lại và kiểm tra quy trình thanh toán sau đây bằng bảng điều khiển Recorder (Máy ghi âm):

 1. Thêm cà phê vào giỏ hàng.
 2. Thêm một ly cà phê khác vào giỏ hàng.
 3. Chuyển đến trang giỏ hàng.
 4. Lấy một loại cà phê ra khỏi giỏ hàng.
 5. Bắt đầu quy trình thanh toán.
 6. Điền thông tin thanh toán.
 7. Trả phòng.

Ghi lại luồng người dùng

 1. Mở trang minh hoạ này. Nhấp vào nút Start new recording (Bắt đầu bản ghi mới) để bắt đầu.
 2. Nhập "thanh toán cà phê" vào hộp văn bản Tên bản ghi âm. Bắt đầu bản ghi mới.
 3. Nhấp vào nút Start a new recording (Bắt đầu bản ghi mới). Quá trình ghi bắt đầu. Bảng điều khiển này đang hiện Đang ghi... để cho biết quá trình ghi đang diễn ra. đang ghi.
 4. Nhấp vào Cappcaono để thêm vào giỏ hàng.
 5. Nhấp vào Americano để thêm vào giỏ hàng. Lưu ý rằng Recorder (Trình ghi âm) sẽ hiển thị những bước mà bạn đã thực hiện cho đến thời điểm hiện tại. Các bước trong bảng điều khiển Máy ghi âm.
 6. Chuyển đến trang giỏ hàng và xoá Americano khỏi giỏ hàng.
 7. Nhấp vào nút Tổng cộng: 19 USD để bắt đầu quy trình thanh toán.
 8. Trong biểu mẫu chi tiết thanh toán, hãy điền vào hộp văn bản TênEmail, rồi đánh dấu vào hộp Tôi muốn nhận thông tin cập nhật về đơn đặt hàng và thông báo khuyến mãi.. Biểu mẫu thông tin thanh toán.
 9. Nhấp vào nút Gửi để hoàn tất quy trình thanh toán.
 10. Trong bảng điều khiển Máy ghi âm, hãy nhấp vào nút Kết thúc ghi. Kết thúc ghi để kết thúc bản ghi.

Phát lại luồng người dùng

Sau khi ghi lại luồng người dùng, bạn có thể phát lại bằng cách nhấp vào nút Phát lại.Phát lại.

Bạn có thể xem phát lại luồng người dùng trên trang này. Tiến trình phát lại cũng xuất hiện trong bảng điều khiển Máy ghi âm.

Nếu nhấp nhầm trong quá trình ghi hoặc chức năng nào đó không hoạt động, bạn có thể gỡ lỗi luồng người dùng: giảm tốc độ phát lại, đặt điểm ngắt và thực thi từng bước.

Mô phỏng mạng chậm

Bạn có thể mô phỏng kết nối mạng chậm bằng cách định cấu hình chế độ cài đặt Phát lại. Ví dụ: mở rộng phần Cài đặt tính năng phát lại, chọn 3G chậm trong trình đơn thả xuống Mạng.

Cài đặt tính năng phát lại.

Có thể sau này chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm nhiều chế độ cài đặt khác. Chia sẻ với chúng tôi chế độ cài đặt phát lại mà bạn muốn!

Đo lường luồng người dùng

Bạn có thể đo lường hiệu suất của luồng người dùng bằng cách nhấp vào nút Đo lường hiệu suất. Ví dụ: quy trình thanh toán là một luồng người dùng quan trọng trên trang web mua sắm. Với bảng điều khiển Recorder (Máy ghi âm), bạn có thể ghi lại quy trình thanh toán một lần và đo lường quy trình này thường xuyên.

Trước tiên, việc nhấp vào nút Đo lường hiệu suất sẽ kích hoạt chạy lại luồng người dùng, sau đó mở dấu vết hiệu suất trong bảng Hiệu suất.

Tìm hiểu cách phân tích hiệu suất trong thời gian chạy của trang bằng bảng điều khiển Hiệu suất. Bạn có thể bật hộp đánh dấu Các chỉ số quan trọng về trang web trong bảng Hiệu suất để xem các chỉ số Chỉ số quan trọng về trang web, xác định các cơ hội cải thiện trải nghiệm duyệt web của người dùng.

Bảng điều khiển hiệu suất.

Chỉnh sửa các bước

Hãy xem qua các tùy chọn cơ bản để chỉnh sửa các bước trong quy trình làm việc được ghi lại.

Để xem danh sách đầy đủ các lựa chọn chỉnh sửa, hãy xem Các bước chỉnh sửa trong phần tài liệu tham khảo về tính năng.

Mở rộng các bước

Hãy mở rộng từng bước để xem thông tin chi tiết về thao tác đó. Ví dụ: mở rộng bước Phần tử nhấp chuột "CappUCno".

Trong bảng điều khiển trình ghi, phần tử CappUCno đã được mở rộng để hiển thị loại, mục tiêu, bộ chọn, độ lệch X và độ lệch Y.

Bước trên cho thấy hai bộ chọn. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tìm hiểu về bộ chọn của bản ghi.

Khi phát lại luồng người dùng, Trình ghi âm sẽ tìm cách truy vấn phần tử bằng một trong các bộ chọn theo trình tự. Ví dụ: nếu Trình ghi truy vấn thành công phần tử bằng bộ chọn đầu tiên, thì phần tử đó sẽ bỏ qua bộ chọn thứ hai và chuyển sang bước tiếp theo.

Thêm và xoá bộ chọn khỏi một bước

Bạn có thể thêm hoặc xoá bất kỳ bộ chọn nào. Ví dụ: bạn có thể xoá bộ chọn số 2 vì trong trường hợp này chỉ cần aria/Cappuccino là đủ. Di chuột qua bộ chọn số 2 và nhấp vào biểu tượng - để xóa bộ chọn đó.

Bảng điều khiển trình ghi trong Công cụ cho nhà phát triển cho thấy lựa chọn xoá bộ chọn.

Chỉnh sửa bộ chọn trong một bước

Bạn cũng có thể chỉnh sửa bộ chọn. Ví dụ: nếu muốn chọn Mocha thay vì CappUCno, bạn có thể:

 1. Thay vào đó, hãy chỉnh sửa giá trị bộ chọn thành aria/Mocha.

  Chỉnh sửa bộ chọn.

  Hoặc bạn có thể nhấp vào nút Select (Chọn) Chọn nút. rồi nhấp vào Mocha trên trang này.

 2. Phát lại quy trình ngay bây giờ, bạn sẽ chọn Mocha thay vì CappUCno.

 3. Hãy thử chỉnh sửa các thuộc tính bước khác, chẳng hạn như type, target, value, v.v.

Thêm và xoá các bước

Cũng có lựa chọn thêm và xoá các bước. Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn thêm một bước bổ sung hoặc xoá một bước vô tình được thêm vào. Thay vì ghi lại luồng người dùng, bạn chỉ cần chỉnh sửa luồng người dùng:

 1. Nhấp chuột phải vào bước mà bạn muốn chỉnh sửa hoặc nhấp vào biểu tượng dấu ba chấm Trình đơn có biểu tượng ba dấu chấm. bên cạnh bước đó.

  Trình đơn thả xuống của một bước với các lựa chọn để xoá và thêm bước trước hoặc sau.

 2. Bạn có thể chọn Xoá bước để xoá bước đó. Ví dụ: sự kiện Scroll (Cuộn) sau bước Mocha là không cần thiết.

 3. Giả sử bạn muốn chờ đến khi xuất hiện 9 loại cà phê trên trang rồi mới thực hiện bất kỳ bước nào. Trong trình đơn bước Mocha, hãy chọn Thêm bước trước. Một bước mới có tên là Phần tử xác nhận đã được thêm vào và hiện có thể chỉnh sửa được.

 4. Trong phần Xác nhận phần tử, hãy chỉnh sửa bước mới với thông tin chi tiết sau:

  • loại: waitForElement
  • bộ chọn số 1: .cup
  • toán tử: == (nhấp vào nút thêm toán tử)
  • số lượng: 9 (nhấp vào nút thêm số lượng) Chúng tôi đã cập nhật các bước mới cho quy trình thanh toán khi mua cà phê với các thông tin nêu trên.
 5. Phát lại.Phát lại quy trình ngay để xem nội dung thay đổi.

Các bước tiếp theo

Xin chúc mừng, bạn đã hoàn tất hướng dẫn!

Để tìm hiểu thêm về các tính năng và quy trình công việc (ví dụ: nhập và xuất) liên quan đến Máy ghi âm, hãy xem tài liệu tham khảo về các tính năng của Máy ghi âm.