คำขอเครือข่าย: ทดสอบเว็บไซต์โดยการบล็อกคำขอเครือข่าย

Dale St. Marthe
Dale St. Marthe

ใช้แผงการบล็อกคำขอเครือข่ายเพื่อทดสอบการทำงานของหน้าเว็บในกรณีที่ทรัพยากรบางรายการ เช่น รูปภาพหรือสไตล์ชีต ถูกป้องกันไม่ให้โหลด

ภาพรวม

แผงการบล็อกคำขอเครือข่ายช่วยให้คุณบล็อกทรัพยากรหรือ "รูปแบบ" หลายรายการพร้อมกันและสลับจากรายการได้ นอกจากนี้ คุณยังบล็อกโดเมนหรือ URL คำขอเครือข่ายจากแผงเครือข่ายได้ และรูปแบบที่เกี่ยวข้องจะปรากฏในแผงการบล็อกคำขอเครือข่าย

แผงการบล็อกคำขอเครือข่ายช่วยให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • เพิ่มหรือนำรูปแบบออก
 • แก้ไขรูปแบบ
 • นำรูปแบบทั้งหมดออก
 • เปิดหรือปิดใช้การบล็อกคำขอเครือข่าย เมื่อเปิดใช้แล้ว คุณจะสามารถสลับการบล็อกสำหรับแต่ละรูปแบบ

การปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บจะปิดใช้การบล็อกคำขอเครือข่าย คุณต้องเปิดแผงและเปิดใช้การบล็อกอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บจะบันทึกรูปแบบไว้แม้ว่าจะปิดเบราว์เซอร์ไปแล้ว

เปิดแผงการบล็อกคำขอเครือข่าย

วิธีเปิดแผงการบล็อกคำขอเครือข่าย

 1. เปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ
 2. เปิดเมนูคำสั่งโดยกดรายการต่อไปนี้
  • macOS: Command+Shift+P
  • Windows, Linux, ChromeOS: Control+Shift+P เมนูคำสั่งด้วย
 3. เริ่มพิมพ์ Network request blocking แล้วเลือกแสดงการบล็อกคำขอของเครือข่าย แล้วกด Enter เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บจะแสดงแผงการบล็อกคำขอเครือข่ายที่ด้านล่างของหน้าต่างเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ

หรือที่มุมขวาบน ให้เลือก more_vert ตัวเลือกเพิ่มเติม > เครื่องมือเพิ่มเติม > การบล็อกคำขอเครือข่าย

บล็อกคำขอเครือข่าย

การบล็อกคำขอเครือข่ายทำได้ 2 วิธี ขั้นแรก:

 1. ในแผงการบล็อกคำขอเครือข่าย ให้คลิกเพิ่ม เพิ่มรูปแบบ กล่องรับข้อมูลจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณป้อน "รูปแบบข้อความเพื่อบล็อกคำขอที่ตรงกัน"

  โดยคุณจะป้อนข้อมูลต่อไปนี้ได้

  • URL แบบเต็ม
  • URL บางส่วนที่มีเครื่องหมายดอกจัน "*" สําหรับการจับคู่รูปแบบไวลด์การ์ด
  • ชื่อโดเมน การดำเนินการนี้จะบล็อกคำขอทั้งหมดที่มีโดเมนนี้
 2. คลิกเพิ่มและตรวจสอบว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมายเปิดใช้การบล็อกคำขอเครือข่ายแล้ว

 3. โหลดหน้าเว็บซ้ำ แผงการบล็อกคำขอเครือข่ายจะแสดงจำนวนคำขอที่ถูกบล็อกอยู่ข้างรูปแบบ

วิธีที่ 2 คุณสามารถบล็อกคำขอเครือข่ายจากแผงเครือข่ายในเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บได้

 1. ในแผงเครือข่าย ในส่วนชื่อ ให้คลิกขวาที่คำขอแล้วเลือก บล็อก URL คำขอหรือบล็อกโดเมนคำขอ รูปภาพ
 2. แผงการบล็อกคำขอเครือข่ายจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติและแสดงรูปแบบที่เกี่ยวข้องเป็นถูกบล็อก
 3. ตรวจสอบว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมายเปิดใช้การบล็อกคำขอเครือข่ายไว้
 4. โหลดหน้านี้ซ้ำเพื่อดูจำนวนคำขอที่ถูกบล็อกซึ่งอยู่ถัดจากรูปแบบที่สอดคล้องกัน

จํานวนคําขอที่ถูกบล็อกอาจอัปเดตเมื่อมีการส่งคําขอมากขึ้น การรีเฟรชหน้าจะรีเซ็ตตัวเลข

นำรูปแบบการบล็อกคำขอเครือข่ายออก

หากต้องการนำรูปแบบการบล็อกคำขอเครือข่ายที่เจาะจงออกจากรายการ ให้ทำดังนี้

 • ในแผงการบล็อกคำขอเครือข่าย ให้วางเมาส์เหนือรูปแบบ
 • คลิกปุ่มลบ ลบ

หากต้องการนำรูปแบบการบล็อกคำขอเครือข่ายทั้งหมดออก ในแถบกิจกรรม ให้คลิกปุ่มบล็อก นำรูปแบบการบล็อกเครือข่ายทั้งหมดออก

แก้ไขรูปแบบคำขอการบล็อกเครือข่าย

หากต้องการแก้ไขรูปแบบ ในแผงการบล็อกคำขอเครือข่าย ให้คลิกปุ่มแก้ไข แก้ไขถัดจากรูปแบบ แก้ไข แล้วคลิกบันทึก

เปิด/ปิดการบล็อกคำขอเครือข่าย

ช่องทำเครื่องหมาย check_box เปิดใช้การบล็อกคำขอเครือข่าย ช่วยให้คุณเปิดและปิดใช้การบล็อกคำขอเครือข่ายสำหรับทุกรูปแบบได้พร้อมกัน