สื่อ: ดูและแก้ไขข้อบกพร่องของข้อมูลโปรแกรมเล่นสื่อ

ใช้แผงสื่อในเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บใน Chrome เพื่อดูข้อมูลและแก้ไขข้อบกพร่องโปรแกรมเล่นสื่อในแต่ละแท็บเบราว์เซอร์

เปิดแผงสื่อ

แผงสื่อคือส่วนหลักในเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บสำหรับตรวจสอบโปรแกรมเล่นสื่อของหน้าเว็บ

 1. เปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ
 2. คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม > เครื่องมือเพิ่มเติม > สื่อ เพื่อเปิดแผงสื่อ

แผงสื่อ

ดูข้อมูลโปรแกรมเล่นสื่อ

 1. ไปที่หน้าเว็บที่มีโปรแกรมเล่นสื่อ เช่น https://youtu.be/e1gAyQuIFQo
 2. คุณสามารถดูโปรแกรมเล่นสื่อในเมนูโปรแกรมเล่นได้แล้ว
 3. คลิกที่โปรแกรมเล่น แท็บคุณสมบัติจะแสดงคุณสมบัติของโปรแกรมเล่นสื่อ พร็อพเพอร์ตี้สื่อ
 4. คลิกแท็บเหตุการณ์เพื่อดูเหตุการณ์ของโปรแกรมเล่นสื่อทั้งหมด เหตุการณ์สื่อ
 5. คลิกแท็บข้อความเพื่อดูบันทึกข้อความของโปรแกรมเล่นวิดีโอ คุณกรองข้อความตามระดับบันทึกหรือสตริงได้ ข้อความสื่อ
 6. แท็บไทม์ไลน์คือที่ที่คุณสามารถดูสถานะการเล่นสื่อและสถานะบัฟเฟอร์แบบเรียลไทม์

การซ่อมแซมรีโมต

คุณสามารถดูข้อมูลโปรแกรมเล่นสื่อในอุปกรณ์ Android ได้จากคอมพิวเตอร์ Windows, Mac หรือ Linux

 1. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่าการแก้ไขข้อบกพร่องจากระยะไกล
 2. ตอนนี้คุณสามารถดูข้อมูลโปรแกรมเล่นสื่อจากระยะไกลได้แล้ว

การซ่อมแซมรีโมต

ซ่อนและแสดงโปรแกรมเล่นสื่อ

บางครั้งในหน้าหนึ่งอาจมีโปรแกรมเล่นสื่อมากกว่า 1 โปรแกรม หรือคุณอาจใช้แท็บเบราว์เซอร์เดียวกันในการเรียกดูหน้าเว็บต่างๆ โดยแต่ละหน้ามีโปรแกรมเล่นสื่อ

คุณสามารถเลือกแสดงหรือซ่อนโปรแกรมเล่นสื่อแต่ละโปรแกรมเพื่อการแก้ไขข้อบกพร่องที่ง่ายขึ้น

 1. เรียกดูหน้าวิดีโอต่างๆ โดยใช้แท็บเบราว์เซอร์เดียวกัน
 2. คลิกขวาที่โปรแกรมเล่นสื่อรายการใดรายการหนึ่ง คุณสามารถเลือกซ่อนโปรแกรมเล่นที่เลือกได้โดยเลือกซ่อนโปรแกรมเล่น หรือเลือกซ่อนผู้เล่นอื่นๆ ทั้งหมดเพื่อซ่อนโปรแกรมเล่นอื่นๆ ทั้งหมด

ซ่อนโปรแกรมเล่นสื่อ

ส่งออกข้อมูลโปรแกรมเล่นสื่อ

 1. คลิกขวาที่โปรแกรมเล่นสื่อรายการใดรายการหนึ่ง
 2. เลือกบันทึกข้อมูลโปรแกรมเล่นเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมเล่นเป็น JSON

ส่งออกข้อมูลสื่อ