Wyświetl zasoby strony

Z tego przewodnika dowiesz się, jak przeglądać zasoby strony internetowej za pomocą Narzędzi deweloperskich w Chrome. Zasoby to pliki, których strona potrzebuje do prawidłowego wyświetlania. Mogą to być na przykład pliki CSS, JavaScript i HTML, a także obrazy.

W tym przewodniku zakładamy, że masz już podstawowe informacje o tworzeniu stron internetowych i Narzędziach deweloperskich w Chrome.

Otwórz zasoby

Jeśli znasz nazwę zasobu, który chcesz sprawdzić, możesz skorzystać z menu poleceń, aby szybko otworzyć ten zasób.

 1. Naciśnij Control+P lub Command+P (Mac). Otworzy się okno Otwórz plik.

  Okno Otwórz plik

  Rysunek 1. Okno Otwórz plik

 2. Wybierz plik z menu lub zacznij wpisywać nazwę pliku i naciśnij Enter, gdy odpowiedni plik zostanie podświetlony w polu autouzupełniania.

  Wpisanie nazwy pliku w oknie Otwórz plik

  Rysunek 2. Wpisanie nazwy pliku w oknie Otwórz plik.

Otwórz zasoby w panelu Sieć

Zobacz Sprawdzanie szczegółów zasobu.

Sprawdzanie zasobu w panelu Sieć

Rysunek 3. sprawdzanie zasobu w panelu Sieć,

Pokaż zasoby w panelu Sieć w innych panelach

W sekcji Przeglądaj zasoby poniżej dowiesz się, jak przeglądać zasoby z różnych części interfejsu Narzędzi deweloperskich. Jeśli kiedykolwiek zechcesz sprawdzić zasób w panelu Sieć, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Pokaż w panelu Sieć.

Pokaż w panelu Sieć

Rysunek 4. Opcja Pokaż w panelu Sieć

Przeglądaj zasoby

Przeglądanie zasobów w panelu Sieć

Zobacz Rejestrowanie aktywności w sieci.

Zasoby strony w dzienniku sieci

Rysunek 5. Zasoby strony w dzienniku sieci

Przeglądaj według katalogu

Aby wyświetlić zasoby strony uporządkowane według katalogu:

 1. Kliknij kartę Źródła, aby otworzyć panel Źródła.
 2. Kliknij kartę Strona, aby wyświetlić zasoby strony. Otworzy się panel Strona.

  Okienko Strona

  Rysunek 6. Okienko Strona

  Oto zestawienie nieoczywistych elementów na Rys. 6:

  • top to kontekst przeglądania głównego dokumentu.
  • airhorner.com reprezentuje domenę. Wszystkie umieszczone w nim zasoby pochodzą z tej domeny. Na przykład pełny adres URL pliku comlink.global.js to prawdopodobnie https://airhorner.com/scripts/comlink.global.js.
  • Parametr scripts to katalog.
  • (index) to główny dokument HTML.
  • iu3 to kolejny kontekst przeglądania. Ten kontekst został prawdopodobnie utworzony przez element <iframe> osadzony w głównym kodzie HTML dokumentu.
  • Plik sw.js to kontekst wykonywania skryptu service worker.
 3. Kliknij zasób, aby wyświetlić go w Edytorze.

  Wyświetlanie pliku w Edytorze

  Rysunek 7. wyświetlenie pliku w Edytorze;

Przeglądaj według nazwy pliku

Panel Strona domyślnie grupuje zasoby według katalogu. Aby wyłączyć to grupowanie i wyświetlić zasoby poszczególnych domen w formie prostej listy:

 1. Otwórz panel Strona. Zobacz Przeglądaj według katalogu.
 2. Kliknij Więcej opcji Więcej opcji i wyłącz Grupuj według folderu.

  Grupuj według folderu

  Rysunek 8. Opcja Grupuj według folderu

  Zasoby są uporządkowane według typu pliku. W każdym typie pliku zasoby są uporządkowane alfabetycznie.

  Panel strony po wyłączeniu opcji Grupuj według folderu

  Rysunek 9. Okienko Strona po wyłączeniu opcji Grupuj według folderu.

Przeglądaj według typu pliku

Aby pogrupować zasoby według typu pliku:

 1. Kliknij kartę Application (Aplikacja). Otworzy się panel Aplikacja. Domyślnie panel Plik manifestu otwiera się zwykle jako pierwszy.

  Panel aplikacji

  Rysunek 10. w panelu Aplikacja.

 2. Przewiń w dół do panelu Ramki.

  Okienko Klatki

  Rysunek 11. Okienko Klatki

 3. Rozwiń sekcje, które Cię interesują.

 4. Kliknij zasób, aby go wyświetlić.

  Wyświetlanie zasobu w panelu Aplikacja

  Rysunek 11. wyświetlanie zasobu w panelu Aplikacja.

Przeglądanie plików według typu w panelu Sieć

Zobacz Filtrowanie według typu zasobu.

Filtrowanie dziennika sieci pod kątem CSS

Rysunek 12. Filtrowanie dziennika sieci pod kątem CSS