Warunki sieci: zastąp ciąg klienta użytkownika

Kayce Basques
Kayce Basques

Aby zastąpić ciąg klienta użytkownika w Narzędziach deweloperskich w Chrome:

 1. Naciśnij Command+Shift+P (Mac) lub Control+Shift+P (Windows, Linux, ChromeOS), aby otworzyć menu poleceń.

  Menu poleceń.

  Rysunek 1. Menu poleceń

 2. Wpisz network conditions, wybierz Pokaż warunki sieci i naciśnij Enter, aby otworzyć kartę Warunki sieci.

 3. W sekcji Klient użytkownika odznacz pole wyboru Wybierz automatycznie.

  Wyłączenie opcji „Wybierz automatycznie”.

  Rysunek 2. Wyłączenie opcji Wybierz automatycznie.

 4. Wybierz z listy ciąg klienta użytkownika lub wpisz własny ciąg niestandardowy.