Bekijk framedetails

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Met frames kunt u webpagina's opdelen in meerdere weergaven die onafhankelijk van elkaar kunnen worden geladen.

In de sectie Toepassing > Frames wordt het bovenste frame ( Kader. ), de geneste frames en iframes ( IFrame. ), en andere geladen bronnen in een boom:

De sectie Frames.

Framedetails

Om de details van een frame te bekijken, selecteert u het in de sectie Frames .

De details omvatten de volgende secties:

  • Document . Geeft een overzicht van de URL, de oorsprong en het eigenaarelement.

Het documentgedeelte.

De sectie Beveiliging en isolatie.

De sectie Inhoudsbeveiligingsbeleid (CSP).

Het gedeelte over API-beschikbaarheid.

  • Oorsprongsproeven . Geeft details weer over de toegang tot nieuwe of experimentele functies die u op uw oorsprong hebt geregistreerd. Uitbreiden ( Uitbreiden. ) voor meer details over de functie en de status van het toegangstoken. Zie Aan de slag met origin-proefversies voor meer informatie.

De sectie Origin-proeven.

  • Machtigingenbeleid . Geeft een overzicht van toegestane en uitgeschakelde functies. Om te zien waarom sommige functies zijn uitgeschakeld, klikt u op Details weergeven onder aan het gedeelte.

Het gedeelte Machtigingenbeleid.