کد خود را با نقاط شکست مکث کنید

سوفیا املیانوا
Sofia Emelianova

از نقاط شکست برای مکث کد جاوا اسکریپت خود استفاده کنید. این راهنما هر نوع نقطه شکستی را که در DevTools موجود است، و همچنین زمان استفاده و نحوه تنظیم هر نوع را توضیح می‌دهد. برای آموزش تعاملی فرآیند اشکال‌زدایی، به شروع با اشکال‌زدایی جاوا اسکریپت در ابزار توسعه کروم مراجعه کنید.

مروری بر زمان استفاده از هر نوع نقطه شکست

شناخته شده ترین نوع نقطه شکست خط کد است. اما تعیین نقاط شکست خط کد می تواند ناکارآمد باشد، به خصوص اگر ندانید دقیقا به کجا نگاه کنید، یا اگر با یک پایگاه کد بزرگ کار می کنید. با دانستن نحوه و زمان استفاده از انواع دیگر نقاط شکست، می توانید در زمان اشکال زدایی صرفه جویی کنید.

نوع نقطه انفصال وقتی می خواهید از این استفاده کنید ...
خط کد مکث در یک منطقه دقیق از کد.
خط کد مشروط روی یک منطقه دقیق از کد مکث کنید، اما فقط زمانی که شرایط دیگری درست باشد.
نقطه ورود بدون توقف اجرا، پیامی را به کنسول وارد کنید.
DOM روی کدی که یک گره DOM خاص یا فرزندان آن را تغییر یا حذف می کند، مکث کنید.
XHR وقتی URL XHR حاوی یک الگوی رشته ای باشد، مکث کنید.
شنونده رویداد مکث روی کدی که بعد از یک رویداد اجرا می‌شود، مانند click ، اجرا می‌شود.
استثنا مکث روی خط کدی که یک استثنای کشف شده یا نامشخص را ایجاد می کند.
تابع هر زمان که تابع خاصی فراخوانی شد مکث کنید.
نوع مورد اعتماد مکث در مورد تخلفات Trusted Type .

نقاط شکست خط کد

زمانی که می دانید منطقه کد دقیقی که باید بررسی کنید، از نقطه شکست خط کد استفاده کنید. DevTools همیشه قبل از اجرای این خط کد مکث می کند.

برای تنظیم نقطه شکست خط کد در DevTools:

 1. روی تب Sources کلیک کنید.
 2. فایل حاوی خط کدی را که می خواهید شکسته شود باز کنید.
 3. به خط کد بروید.
 4. در سمت چپ خط کد، ستون شماره خط قرار دارد. روی آن کلیک کنید. یک نماد آبی در بالای ستون شماره خط ظاهر می شود.

نقطه شکست خط کد.

این مثال یک نقطه شکست خط کد را در خط 29 نشان می دهد.

نقاط شکست خط کد در کد شما

برای مکث در آن خط debugger را از کد خود فراخوانی کنید. این معادل نقطه شکست خط کد است، با این تفاوت که نقطه شکست در کد شما تنظیم شده است، نه در DevTools UI.

console.log('a');
console.log('b');
debugger;
console.log('c');

نقاط شکست خط مشروط کد

زمانی که می‌خواهید اجرا را متوقف کنید، از یک نقطه شکست شرطی خط کد استفاده کنید، اما فقط زمانی که برخی از شرط‌ها درست است.

چنین نقاط شکست زمانی مفید هستند که بخواهید از شکست های بی ربط به پرونده شما بگذرید، به خصوص در یک حلقه.

برای تنظیم یک نقطه شکست شرطی خط کد:

 1. تب منابع را باز کنید.
 2. فایل حاوی خط کدی را که می خواهید شکسته شود باز کنید.
 3. به خط کد بروید.
 4. در سمت چپ خط کد، ستون شماره خط قرار دارد. روی آن راست کلیک کنید.
 5. افزودن نقطه شکست شرطی را انتخاب کنید. یک گفتگو در زیر خط کد نمایش داده می شود.
 6. شرایط خود را در گفتگو وارد کنید.
 7. Enter را فشار دهید تا نقطه شکست فعال شود. یک نماد نارنجی با علامت سوال در بالای ستون شماره خط ظاهر می شود.

نقطه انفصال خط مشروط کد.

این مثال نقطه انفصال خط کد مشروط را نشان می دهد که تنها زمانی که x در یک حلقه در تکرار i=6 از 10 تجاوز کند، فعال می شود.

نقاط شکست خط کد را ثبت کنید

از نقاط شکست خط کد ورود به سیستم (نقاط ورود) برای ثبت پیام ها به کنسول بدون توقف اجرا و بدون درهم ریختن کد خود با فراخوانی های console.log() استفاده کنید.

برای تنظیم نقطه ورود:

 1. تب منابع را باز کنید.
 2. فایل حاوی خط کدی را که می خواهید شکسته شود باز کنید.
 3. به خط کد بروید.
 4. در سمت چپ خط کد، ستون شماره خط قرار دارد. روی آن راست کلیک کنید.
 5. افزودن نقطه ورود را انتخاب کنید. یک گفتگو در زیر خط کد نمایش داده می شود.
 6. پیام گزارش خود را در گفتگو وارد کنید. می‌توانید از همان نحوی که در تماس console.log(message) استفاده می‌کنید استفاده کنید.

  به عنوان مثال، می توانید وارد شوید:

  "A string " + num, str.length > 1, str.toUpperCase(), obj
  

  در این حالت، پیام ثبت شده به صورت زیر است:

  // str = "test"
  // num = 3
  // obj = {attr: "x"}
  A string 42 true TEST {attr: 'x'}
  
 7. Enter را فشار دهید تا نقطه شکست فعال شود. یک نماد صورتی با دو نقطه در بالای ستون شماره خط ظاهر می شود.

یک نقطه ورود که یک رشته و یک مقدار متغیر را در کنسول ثبت می کند.

این مثال یک نقطه ورود در خط 30 را نشان می دهد که یک رشته و یک مقدار متغیر را در Console ثبت می کند.

نقاط شکست خط کد را ویرایش کنید

از قسمت Breakpoints برای غیرفعال کردن، ویرایش یا حذف نقاط شکست خط کد استفاده کنید.

گروه های نقاط شکست را ویرایش کنید

پنجره Breakpoints نقاط شکست را بر اساس فایل گروه بندی می کند و آنها را بر اساس شماره خط و ستون مرتب می کند. می توانید کارهای زیر را با گروه ها انجام دهید:

 • برای کوچک کردن یا گسترش یک گروه، روی نام آن کلیک کنید.
 • برای فعال یا غیرفعال کردن یک گروه یا نقطه شکست به صورت جداگانه، کلیک کنید چک باکس. در کنار گروه یا نقطه شکست.
 • برای حذف یک گروه، ماوس را روی آن نگه دارید و کلیک کنید بستن. .

این ویدیو نحوه جمع‌کردن گروه‌ها و غیرفعال کردن یا فعال کردن نقاط شکست را یک به یک یا گروه‌ها نشان می‌دهد. هنگامی که یک نقطه شکست را غیرفعال می کنید، پانل Sources نشانگر خود را در کنار شماره خط شفاف می کند.

گروه ها دارای منوهای زمینه هستند. در قسمت Breakpoints ، روی یک گروه کلیک راست کرده و انتخاب کنید:

منوی زمینه یک گروه

 • تمام نقاط شکست فایل (گروه) را حذف کنید.
 • تمام نقاط شکست فایل را غیرفعال کنید.
 • تمام نقاط شکست در فایل را فعال کنید.
 • تمام نقاط شکست (در همه فایل ها) را حذف کنید.
 • سایر نقاط شکست (در گروه های دیگر) را حذف کنید.

نقاط شکست را ویرایش کنید

برای ویرایش نقطه شکست:

 • کلیک چک باکس. در کنار یک نقطه شکست برای فعال یا غیرفعال کردن آن. هنگامی که یک نقطه شکست را غیرفعال می کنید، پانل Sources نشانگر خود را در کنار شماره خط شفاف می کند.
 • ماوس را روی نقطه شکست نگه دارید و کلیک کنید ویرایش کنید. برای ویرایش و بستن. برای حذف آن
 • هنگام ویرایش نقطه شکست، نوع آن را از لیست کشویی در ویرایشگر درون خطی تغییر دهید.

  تغییر نوع نقطه شکست

 • روی نقطه شکست کلیک راست کنید تا منوی زمینه آن را ببینید و یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:

  منوی زمینه نقطه شکست.

  • نشان دادن مکان
  • شرایط یا نقطه ورود را ویرایش کنید.
  • فعال کردن تمام نقاط شکست
  • غیرفعال کردن تمام نقاط شکست
  • نقطه شکست را حذف کنید.
  • سایر نقاط شکست (در همه فایل ها) را حذف کنید.
  • تمام نقاط شکست (در همه فایل ها) را حذف کنید.

ویدیو را تماشا کنید تا ویرایش‌های مختلف نقطه شکست را در عمل ببینید: غیرفعال کردن، حذف کردن، ویرایش شرایط، نشان دادن مکان از منو، و تغییر نوع.

نقاط شکست تغییر DOM

زمانی که می‌خواهید روی کدی که گره DOM یا فرزندان آن را تغییر می‌دهد مکث کنید، از نقطه شکست تغییر DOM استفاده کنید.

برای تنظیم نقطه شکست تغییر DOM:

 1. روی تب Elements کلیک کنید.
 2. به عنصری بروید که می‌خواهید نقطه شکست را روی آن تنظیم کنید.
 3. روی عنصر کلیک راست کنید.
 4. ماوس را روی Break قرار دهید و سپس اصلاحات زیر درخت ، تغییرات ویژگی یا حذف گره را انتخاب کنید.

منوی زمینه برای ایجاد نقطه شکست تغییر DOM.

این مثال منوی زمینه ایجاد نقطه شکست تغییر DOM را نشان می دهد.

می توانید لیستی از نقاط شکست تغییر DOM را در موارد زیر بیابید:

 • عناصر > پنجره DOM Breakpoints .
 • منابع > صفحه کناری نقاط شکست DOM .

لیست نقاط شکست DOM در پانل عناصر و منابع.

در آنجا می توانید:

 • آنها را فعال یا غیرفعال کنید چک باکس. .
 • روی > Remove or Reveal them in DOM کلیک راست کنید.

انواع نقاط شکست تغییر DOM

 • اصلاحات زیردرخت هنگامی که یک فرزند از گره انتخاب شده فعلی حذف یا اضافه شود، یا محتوای یک فرزند تغییر کند، فعال می شود. در تغییرات ویژگی گره فرزند، یا در هیچ تغییری در گره انتخابی فعلی فعال نمی شود.
 • اصلاحات ویژگی ها : زمانی که یک ویژگی در گره انتخاب شده فعلی اضافه یا حذف می شود، یا زمانی که مقدار مشخصه تغییر می کند، فعال می شود.
 • حذف گره : هنگامی که گره انتخاب شده فعلی حذف شود، فعال می شود.

XHR/ واکشی نقاط شکست

زمانی که می‌خواهید زمانی که URL درخواست یک XHR ​​دارای یک رشته مشخص است، از یک نقطه شکست XHR/fetch استفاده کنید. DevTools روی خط کدی که XHR در آن send() را فراخوانی می کند مکث می کند.

یکی از مثال‌هایی که مفید است، زمانی است که می‌بینید صفحه شما یک URL نادرست درخواست می‌کند، و می‌خواهید به سرعت کد منبع AJAX یا Fetch را که باعث درخواست نادرست شده است، پیدا کنید.

برای تنظیم نقطه شکست XHR/fetch:

 1. روی تب Sources کلیک کنید.
 2. پنجره XHR Breakpoints را باز کنید.
 3. کلیک اضافه کردن. نقطه شکست را اضافه کنید .
 4. رشته ای را که می خواهید شکسته شود وارد کنید. وقتی این رشته در هر جایی از URL درخواست XHR وجود داشته باشد، DevTools مکث می کند.
 5. برای تایید اینتر را فشار دهید.

ایجاد نقطه شکست XHR/fetch.

این مثال نحوه ایجاد یک نقطه شکست XHR/fetch در نقاط انفصال XHR/fetch را برای هر درخواستی که حاوی org در URL است نشان می دهد.

نقاط شکست شنونده رویداد

هنگامی که می‌خواهید روی کد شنونده رویداد که پس از فعال شدن رویداد اجرا می‌شود، مکث کنید، از نقاط شکست شنونده رویداد استفاده کنید. می‌توانید رویدادهای خاصی مانند click یا دسته‌بندی رویدادها مانند همه رویدادهای ماوس را انتخاب کنید.

 1. روی تب Sources کلیک کنید.
 2. پنجره Event Liner Breakpoints را باز کنید. DevTools فهرستی از دسته‌های رویداد مانند انیمیشن را نشان می‌دهد.
 3. یکی از این دسته‌ها را علامت بزنید تا هر زمان که رویدادی از آن دسته فعال شد، مکث کنید، یا دسته را گسترش دهید و رویداد خاصی را بررسی کنید.

ایجاد نقطه شکست شنونده رویداد.

این مثال نحوه ایجاد یک نقطه شکست شنونده رویداد برای deviceorientation را نشان می دهد.

به‌علاوه، Debugger رویدادهایی را که در وب‌کارگرها یا worklet‌هایی از هر نوع، از جمله Worklets ذخیره‌سازی مشترک، اتفاق می‌افتد، متوقف می‌کند.

اشکال‌زدا در رویداد یک سرویسکار متوقف شد.

این مثال نشان می‌دهد که Debugger در یک رویداد setTimer که در یک سرویس‌کار رخ داده است، متوقف شده است.

همچنین می‌توانید فهرستی از شنوندگان رویداد را در بخش Elements > Event Listeners پیدا کنید.

نقاط شکست استثنا

زمانی که می‌خواهید روی خط کدی که یک استثنای کشف یا کشف نشده را ایجاد می‌کند، مکث کنید، از نقاط شکست استثنا استفاده کنید. می‌توانید در هر جلسه اشکال‌زدایی به غیر از Node.js ، هر دو استثنا را به طور مستقل متوقف کنید.

در قسمت Breakpoints در تب Sources ، یکی از گزینه های زیر یا هر دو را فعال کنید، سپس کد را اجرا کنید:

 • بررسی چک باکس. در مورد استثناهای نامشخص مکث کنید .

  هنگامی که چک باکس مربوطه فعال باشد، روی یک استثنای کشف نشده متوقف شد.

  در این مثال، اجرا بر روی یک استثنای غیر قابل کشف متوقف می شود.

 • بررسی چک باکس. مکث در مورد استثناهای گرفتار شده

  هنگامی که کادر انتخاب مربوطه فعال باشد، روی یک استثنای کشف شده متوقف شد.

  در این مثال، اجرا بر روی یک استثنا متوقف شده است.

استثنا در تماس های ناهمزمان

با روشن بودن هر دو یا هر دو جعبه انتخاب catch و uncack، Debugger تلاش می‌کند تا استثناهای مربوطه را در تماس‌های همزمان و ناهمزمان متوقف کند. در حالت ناهمزمان، Debugger به دنبال کنترل‌کننده‌های رد در میان وعده‌ها می‌گردد تا زمان توقف را تعیین کند.

استثناها را گرفت و کد را نادیده گرفت

با روشن بودن فهرست نادیده گرفتن ، اشکال‌زدا روی استثناهایی که در فریم‌های نادیده گرفته نشده یا از چنین فریمی در پشته تماس عبور می‌کنند، مکث می‌کند.

مثال بعدی نشان می‌دهد که Debugger روی یک استثنای پرتاب شده توسط library.js نادیده گرفته شده که از mycode.js نادیده گرفته نشده می‌گذرد، متوقف شده است.

در یک استثنای شناسایی شده که از یک قاب نادیده گرفته نشده در پشته تماس می گذرد، متوقف شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رفتار Debugger در موارد لبه، مجموعه ای از سناریوها را در این صفحه نمایشی آزمایش کنید.

نقاط شکست تابع

debug(functionName) را فراخوانی کنید، که در آن functionName تابعی است که می خواهید اشکال زدایی کنید، زمانی که می خواهید هر زمان که یک تابع خاص فراخوانی می شود مکث کنید. می توانید debug() در کد خود وارد کنید (مانند عبارت console.log() ) یا آن را از DevTools Console فراخوانی کنید. debug() معادل تعیین نقطه شکست خط کد در خط اول تابع است.

function sum(a, b) {
  let result = a + b; // DevTools pauses on this line.
  return result;
}
debug(sum); // Pass the function object, not a string.
sum();

مطمئن شوید که تابع هدف در محدوده است

اگر تابعی که می خواهید اشکال زدایی کنید در محدوده نباشد، DevTools یک ReferenceError می دهد.

(function () {
  function hey() {
    console.log('hey');
  }
  function yo() {
    console.log('yo');
  }
  debug(yo); // This works.
  yo();
})();
debug(hey); // This doesn't work. hey() is out of scope.

اگر از DevTools Console با debug() تماس می‌گیرید، اطمینان از اینکه تابع هدف در محدوده است، می‌تواند مشکل باشد. در اینجا یک استراتژی وجود دارد:

 1. نقطه شکست خط کد را در جایی تنظیم کنید که تابع در محدوده باشد.
 2. نقطه شکست را فعال کنید.
 3. هنگامی که کد هنوز در نقطه شکست خط کد شما متوقف است، debug() را در DevTools Console فراخوانی کنید.

نقاط شکست نوع مورد اعتماد

Trusted Type API محافظت در برابر سوء استفاده های امنیتی معروف به حملات اسکریپت بین سایتی (XSS) را فراهم می کند.

در قسمت Breakpoints در تب Sources ، به قسمت CSP Violation Breakpoints رفته و یکی از گزینه های زیر یا هر دو را فعال کنید، سپس کد را اجرا کنید:

 • بررسی چک باکس. تخلفات سینک .

  هنگامی که کادر تأیید مربوطه فعال باشد، در مورد نقض سینک متوقف شد.

  در این مثال، اجرا بر روی یک نقض سینک متوقف شده است.

 • بررسی چک باکس. نقض خط مشی .

  هنگامی که چک باکس مربوطه فعال باشد، به دلیل نقض خط مشی متوقف شد.

  در این مثال، اجرا به دلیل نقض خط مشی متوقف شده است. خط‌مشی‌های Trusted Type با استفاده از trustedTypes.createPolicy تنظیم می‌شوند.

می توانید اطلاعات بیشتری در مورد استفاده از API بیابید: