ดู เพิ่ม แก้ไข และลบคุกกี้

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

คุกกี้ HTTP มีไว้เพื่อจัดการเซสชันของผู้ใช้ จัดเก็บค่ากำหนดการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ และติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้เป็นหลัก และยังเป็นต้นเหตุของแบบฟอร์มความยินยอมทั้งหมดที่น่ารำคาญของ "หน้านี้ที่ใช้คุกกี้" ที่คุณเห็นในเว็บไซต์ต่างๆ คู่มือนี้จะสอนวิธีดู เพิ่ม แก้ไข และลบคุกกี้ของหน้าด้วยเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บใน Chrome

เปิดแผงคุกกี้

 1. เปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บใน Chrome
 2. เปิดแอปพลิเคชัน > พื้นที่เก็บข้อมูล > คุกกี้ แล้วเลือกต้นทาง

แผงคุกกี้

ช่อง

ตารางคุกกี้ประกอบด้วยช่องต่อไปนี้

 • ชื่อ ชื่อคุกกี้
 • ทั้งหมด ค่าของคุกกี้
 • โดเมน โฮสต์ที่ได้รับอนุญาตให้รับคุกกี้
 • Path URL ที่ต้องมีอยู่ใน URL ที่ขอเพื่อส่งส่วนหัว Cookie
 • วันที่หมดอายุ / Max-Age วันที่หมดอายุหรืออายุสูงสุดของคุกกี้ สำหรับคุกกี้เซสชัน ค่านี้จะเป็น Session เสมอ
 • ขนาด ขนาดของคุกกี้ในหน่วยไบต์
 • HttpOnly หากเป็น "จริง" ช่องนี้ระบุว่าควรใช้คุกกี้ผ่าน HTTP เท่านั้น และไม่อนุญาตให้แก้ไข JavaScript
 • ปลอดภัย หากเป็น "จริง" ช่องนี้จะระบุว่าสามารถส่งคุกกี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ผ่านการเชื่อมต่อ HTTPS ที่ปลอดภัยเท่านั้น
 • SameSite มี Strict หรือ Lax หากคุกกี้ใช้แอตทริบิวต์ SameSite รุ่นทดลอง
 • คีย์พาร์ติชัน สำหรับคุกกี้ที่มีสถานะพาร์ติชันอิสระ คีย์พาร์ติชันคือเว็บไซต์ของ URL ระดับบนสุดที่เบราว์เซอร์เข้าชมเมื่อเริ่มต้นคำขอที่ส่งไปยังปลายทางที่ตั้งค่าคุกกี้
 • ลำดับความสำคัญ มี Low, Medium (ค่าเริ่มต้น) หรือ High หากใช้แอตทริบิวต์ลำดับความสำคัญของคุกกี้ที่เลิกใช้งานแล้ว

หากต้องการดูค่าของคุกกี้ ให้เลือกค่าในตาราง หากต้องการดูค่าโดยไม่ต้องเข้ารหัสเปอร์เซ็นต์ ให้เลือก แสดง URL ที่ถอดรหัสแล้ว

กรองคุกกี้

ใช้ช่องตัวกรองเพื่อกรองคุกกี้ตามชื่อหรือค่า

การกรองคุกกี้ที่ไม่มี 'id'

ระบบไม่รองรับการกรองตามช่องอื่นๆ ตัวกรองไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่

วิธีเพิ่มคุกกี้ที่กำหนดเอง

 1. ดับเบิลคลิกแถวที่ว่างในตาราง
 2. ป้อนชื่อและค่า แล้วกด Enter

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บจะเติมข้อมูลในช่องอื่นๆ ที่จำเป็นโดยอัตโนมัติ คุณจะแก้ไขได้ตามที่อธิบายไว้ถัดไป

แก้ไขคุกกี้

ทุกช่องจะแก้ไขได้ ยกเว้นขนาดที่อัปเดตโดยอัตโนมัติ

ดับเบิลคลิกช่องเพื่อแก้ไข

ตั้งชื่อคุกกี้เป็น "DEVTOOLS!"

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บจะไฮไลต์คุกกี้ที่มีค่าช่องไม่ถูกต้องเป็นสีแดง

คุกกี้ที่มีค่าคีย์พาร์ติชันไม่ถูกต้อง

หากต้องการกรองคุกกี้ที่ถูกต้องออก ให้เลือก แสดงเฉพาะคุกกี้ที่มีปัญหาในแถบการดำเนินการด้านบน

ลบคุกกี้

หากต้องการลบคุกกี้ ให้เลือกคุกกี้ที่ต้องการ แล้วคลิก ลบรายการที่เลือกในแถบการทำงานด้านบน

กำลังลบคุกกี้ที่เลือก

คลิก ล้างทั้งหมดเพื่อลบคุกกี้ทั้งหมด

กำลังล้างคุกกี้ทั้งหมด

ระบุและตรวจสอบคุกกี้ของบุคคลที่สาม

คุกกี้ของบุคคลที่สามคือคุกกี้ที่ตั้งค่าโดยเว็บไซต์ ซึ่งต่างจากหน้าระดับบนสุดปัจจุบัน คุกกี้ของบุคคลที่สามมีแอตทริบิวต์ SameSite=None

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บจะแสดงคุกกี้ดังกล่าวในแอปพลิเคชัน > พื้นที่เก็บข้อมูล > คุกกี้ และแสดงไอคอนคำเตือนข้างๆ วางเมาส์เหนือไอคอนเพื่อดูเคล็ดลับเครื่องมือ แล้วคลิกเพื่อไปยังแผงปัญหาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุกกี้ที่มีแอตทริบิวต์ SameSite=None ในส่วนพื้นที่เก็บข้อมูล

คุณยังค้นหาคุกกี้ของบุคคลที่สามได้ในเครือข่าย > คลิกคำขอ > คุกกี้

คุกกี้ที่มีแอตทริบิวต์ SameSite=None ในแผงเครือข่าย

แผงเครือข่ายจะไฮไลต์คุกกี้ที่มีปัญหา และแสดงไอคอนคำเตือนคำเตือนข้างคุกกี้ที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการใช้งานคุกกี้ของบุคคลที่สาม