بررسی اجمالی جدید

دیل سنت مارث
Dale St. Marthe

پانل What's new دارای نکات برجسته از سری وبلاگ های DevTools چه جدید است .

بررسی اجمالی

با هر به‌روزرسانی Chrome DevTools، یک مقاله جدید در مجموعه وبلاگ‌های خود منتشر می‌کنیم. پنل What's new دارای برخی از تغییرات جالب تر از به روز رسانی است. هر تغییر یک توضیح کوتاه برای مرجع سریع شما دارد.

DevTools با پانل What's New باز است

برای باز کردن بخش مربوطه در جدیدترین وبلاگ در یک برگه جدید، روی هر یک از عناوین کلیک کنید. دکمه بیشتر بدانید در پایین شما را به آخرین مقاله از این مجموعه می برد.

ویدیو یا گرافیک سمت راست پانل یک ویدیو را پخش می‌کند یا به پست وبلاگ مرتبط در مجموعه پیوند می‌دهد.

پانل What's new را باز کنید

به طور پیش فرض، پانل What's new به طور خودکار پس از هر به روز رسانی Chrome باز می شود. برای خاموش کردن این گزینه، تنظیمات > تنظیمات برگزیده > ظاهر > check_box_outline_blank را پاک کنید .

برای باز کردن دستی پانل What's new :

  1. DevTools را باز کنید .
  2. منوی Command را با فشار دادن:
    • macOS: Command + Shift + P
    • Windows، Linux، ChromeOS: Control + Shift + P منوی فرمان با
  3. شروع به تایپ what's new کنید، Show what's new را انتخاب کنید و Enter را فشار دهید. DevTools پانل What's new را در کشو در پایین پنجره DevTools شما نمایش می دهد.

همچنین، می‌توانید پانل What's new را به روش‌های زیر باز کنید:

  • در نوار اقدام در بالا، روی double_arrow روی پانل‌های بیشتر کلیک کنید و از لیست کشویی ، موارد جدید را انتخاب کنید.
  • در گوشه بالا سمت راست، more_vert Customize and Control DevTools > More tools > What's new را انتخاب کنید.