WebAuthn: احراز هویت را شبیه سازی کنید

فواز محمد
Fawaz Mohammad
سوفیا املیانوا
Sofia Emelianova

برای ایجاد و تعامل با احراز هویت مجازی مبتنی بر نرم افزار از تب WebAuthn در ابزار توسعه کروم استفاده کنید.

تب WebAuthn را باز کنید

 1. از صفحه ای که از WebAuthn استفاده می کند، مانند صفحه نمایشی ما (لطفا برای دسترسی به صفحه وارد شوید) بازدید کنید.
 2. DevTools را باز کنید .
 3. روی گزینه های بیشتر کلیک کنید بیشتر > ابزارهای بیشتر > WebAuthn را برای باز کردن برگه WebAuthn.

تب WebAuthn

محیط احراز هویت مجازی را فعال کنید

 1. در برگه WebAuthn، برای فعال کردن کادر انتخاب Enable virtual authenticator environment کلیک کنید.
 2. پس از فعال شدن، بخش New authenticator ظاهر می شود.

فعال کردن محیط احراز هویت مجازی

یک احراز هویت مجازی اضافه کنید

برای افزودن یک احراز هویت مجازی جدید:

 1. در قسمت New authenticator گزینه های زیر را پیکربندی کنید:

  1. پروتکل : ctap2 (پروتکل Client to Authenticator) یا u2f (Universal 2nd Factor)
  2. حمل و نقل : usb ، nfc ، ble یا internal
  3. از کلیدهای مقیم پشتیبانی می کند
  4. پشتیبانی از تایید کاربر
  5. پشتیبانی از حباب بزرگ ، فقط برای پروتکل ctap2 با پشتیبانی از کلیدهای مقیم موجود است

  مثلا:

  افزودن یک احراز هویت مجازی جدید

 2. روی دکمه Add کلیک کنید.

 3. اکنون می توانید بخشی را با احراز هویت تازه ایجاد شده خود مشاهده کنید. احراز هویت

بخش Authenticator شامل یک جدول Credentials است. جدول تا زمانی که اعتباری برای احراز هویت ثبت نشود خالی است.

بدون اعتبار

یک اعتبار جدید ثبت کنید

برای ثبت اعتبار جدید، باید یک صفحه وب داشته باشید که از WebAuthn استفاده می کند، به عنوان مثال، صفحه نمایشی ما.

 1. در صفحه نمایشی، روی ثبت اعتبار جدید کلیک کنید.
 2. اکنون یک اعتبار جدید به جدول Credentials در تب WebAuthn اضافه شده است.

مشاهده مدارک

در صفحه نمایشی، می توانید چندین بار روی دکمه Authenticate کلیک کنید. جدول اعتبارنامه را رعایت کنید. تعداد علائم اعتبارنامه بر این اساس افزایش خواهد یافت.

صادر کردن و حذف اعتبار

با کلیک کردن روی دکمه‌های Export یا Remove می‌توانید یک اعتبارنامه را صادر یا حذف کنید.

یک اعتبارنامه را صادر یا حذف کنید

تغییر نام یک احراز هویت

 1. برای تغییر نام احراز هویت، روی دکمه ویرایش در کنار نام احراز هویت کلیک کنید.
 2. نام را ویرایش کنید، سپس روی Enter کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شوند.

تغییر نام یک احراز هویت

یک تأیید کننده را فعال کنید

یک احراز هویت جدید ایجاد شده به طور خودکار روی فعال تنظیم می شود. DevTools تنها از یک احراز هویت مجازی فعال در هر نقطه از زمان پشتیبانی می کند.

برای غیرفعال کردن احراز هویت، احراز هویت فعال فعلی را حذف کنید.

برای فعال کردن یک احراز هویت، دکمه رادیویی فعال آن را انتخاب کنید.

احراز هویت فعال را تنظیم کنید

یک احراز هویت مجازی را حذف کنید

برای حذف یک احراز هویت مجازی، روی دکمه حذف آن کلیک کنید.

Authenticator را حذف کنید