הצגה ושינוי של נתוני IndexedDB

קייס בסקית
קייס בסקית

במדריך הזה מוסבר איך להשתמש בכלי הפיתוח ל-Chrome כדי להציג ולשנות נתונים של IndexedDB. בהנחה שאתם מכירים את כלי הפיתוח. אם לא, ראה תחילת העבודה. אנחנו מניחים גם שאתם מכירים את IndexedDB. אם לא, ראה שימוש ב-IndexedDB.

הצגה של נתוני IndexedDB

 1. לוחצים על הכרטיסייה Application (אפליקציה) כדי לפתוח את החלונית Application (אפליקציה). הרחב את התפריט IndexedDB כדי לראות אילו מסדי נתונים זמינים.

  התפריט IndexedDB

  איור 1. התפריט IndexedDB

  • סמל מסד הנתונים הערות – https://mdn.github.io מייצג מסד נתונים שבו notes הוא השם של מסד הנתונים, והמקור שממנו אפשר לגשת למסד הנתונים הוא https://mdn.github.io.
  • סמל של מאגר אובייקטים notes הוא מאגר של אובייקטים.
  • title ו-body הם אינדקסים.
 1. לוחצים על מסד נתונים כדי לראות את המקור ואת מספר הגרסה שלו.

  מסד הנתונים של 'הערות'

  איור 2. מסד הנתונים של הערות

 2. לוחצים על מאגר אובייקטים כדי לראות את צמדי המפתח/ערך שלו.

  אחסון האובייקט 'notes'

  איור 3. אחסון האובייקט notes

  • סה"כ רשומות הוא המספר הכולל של צמדי מפתח/ערך במאגר האובייקטים.
  • ערך מחולל המפתח הוא המפתח הזמין הבא. השדה הזה מוצג רק כשמשתמשים במחוללי מפתחות.
 3. לוחצים על תא בעמודה ערך כדי להרחיב את הערך הזה.

  הצגת ערך IndexedDB

  איור 4. הצגת ערך IndexedDB

 4. לוחצים על אינדקס, כמו title או body באיור 6 שבהמשך, כדי למיין את אחסון האובייקטים לפי הערכים של אותו אינדקס.

  מיון של אחסון אובייקטים לפי אינדקס

  איור 5. מאגר אובייקטים שממוין בסדר אלפביתי לפי מפתח title שלו

רענון של נתוני IndexedDB

ערכי IndexedDB בחלונית Application לא מתעדכנים בזמן אמת. לוחצים על רענון רענון כשמציגים אחסון אובייקטים כדי לרענן את הנתונים שלו, או מציגים מסד נתונים ולוחצים על רענון מסד נתונים כדי לרענן את כל הנתונים.

הצגת מסד נתונים

איור 6. הצגת מסד נתונים

עריכת נתוני IndexedDB

לא ניתן לערוך מפתחות וערכים ב-IndexedDB מהחלונית Application. עם זאת, מאחר שלכלי הפיתוח יש גישה להקשר של דפים, אפשר להריץ קוד JavaScript בתוך כלי הפיתוח שמבצע עריכה של נתוני IndexedDB.

עריכת נתוני IndexedDB באמצעות קטעי קוד

קטעי קוד מאפשרים לאחסן ולהפעיל בלוקים של קוד JavaScript בכלי פיתוח. כשמריצים קטע טקסט, התוצאה מתועדת במסוף. ניתן להשתמש בקטע snippet כדי להריץ קוד JavaScript שעורך מסד נתונים IndexedDB.

שימוש בקטע קוד לאינטראקציה עם IndexedDB

איור 7. שימוש בקטע קוד לאינטראקציה עם IndexedDB

מחיקת נתוני IndexedDB

מחיקה של צמד מפתח/ערך של IndexedDB

 1. הצגת מאגר אובייקטים מסוג IndexedDB.
 2. לוחצים על צמד המפתח/ערך שרוצים למחוק. כלי הפיתוח מדגישים את הצבע בכחול כדי לציין שהוא נבחר.

  בחירת צמד מפתח/ערך כדי למחוק אותו

  איור 8. בחירת צמד מפתח/ערך כדי למחוק אותו

 3. מקישים על המקש Delete או על Delete selected מחק מסומנות.

  איך אחסון האובייקטים נראה אחרי מחיקת צמד המפתח/ערך

  איור 9. איך אחסון האובייקטים נראה אחרי מחיקת צמד המפתח/ערך

מחיקת כל צמדי מפתח/ערך במאגר אובייקטים

 1. הצגת מאגר אובייקטים מסוג IndexedDB.

  הצגת מאגר אובייקטים

  איור 10. הצגת מאגר אובייקטים

 2. לוחצים על ניקוי אחסון אובייקטים ניקוי אחסון אובייקטים.

מחיקת מסד נתונים IndexedDB

 1. מציגים את מסד הנתונים IndexedDB שרוצים למחוק.
 2. לוחצים על מחיקת מסד נתונים.

  הלחצן 'מחיקת מסד נתונים'

  איור 11. הלחצן מחיקת מסד נתונים

מחיקת כל אחסון IndexedDB

 1. פותחים את החלונית ניקוי האחסון.
 2. מוודאים שתיבת הסימון IndexedDB מופעלת.
 3. לוחצים על ניקוי נתוני אתר.

  החלונית 'ניקוי האחסון'

  איור 12. החלונית ניקוי האחסון