חלונית עם מקור מהיר

Dale St. Marthe
Dale St. Marthe

בחלונית מקור מהיר אפשר להציג ולערוך קובצי מקור כשיש גישה לחלוניות אחרות.

סקירה

בדרך כלל משתמשים בחלונית מקורות כדי לעבוד עם קובצי מקור, ואז עוברים מהחלונית מקורות כדי לגשת לחלוניות אחרות. מכיוון שהחלונית מקור מהיר נפתחת בחלונית ההזזה שבתחתית המסך כברירת מחדל, אתם יכולים להשתמש בחלוניות אחרות בו-זמנית.

פתיחת חלונית המקור המהיר

כדי לפתוח את החלונית מקור מהיר:

 1. פותחים את כלי הפיתוח.
 2. פותחים את תפריט הפקודות על ידי לחיצה על:
  • macOS: Command+Shift+P
  • Windows, Linux, ChromeOS: Control+Shift+P תפריט פקודות עם
 3. מתחילים להקליד Quick source, בוחרים באפשרות הצגת מקור מהיר ומקישים על Enter. בכלי הפיתוח מוצגת החלונית מקור מהיר בתחתית החלון של כלי הפיתוח.

לחלופין, בפינה השמאלית העליונה, בוחרים באפשרות more_vert אפשרויות נוספות > כלים נוספים > מקור מהיר.

פתיחת קבצים

החלונית מקור מהיר פותחת באופן אוטומטי את הקובץ האחרון שנערך בחלונית מקורות. כדי לפתוח קובץ מקור באופן ידני, אפשר לבצע כל אחת מהפעולות הבאות:

 • לוחצים על Open file ובוחרים קובץ מקור מהתפריט הנפתח. הלחצן לפתיחת הקובץ בחלונית המקור המהיר.
 • אפשר גם ללחוץ על:
  • macOS: Command+P
  • Windows , Linux ו-ChromeOS: Control + P

כשהחלונית מקור מהיר פתוחה, שימוש במקשי הקיצור Command+P יפתח קובץ מקור בחלונית מקור מהיר ולא בחלונית מקורות.