Żądania sieciowe: przetestuj swoją witrynę, blokując żądania sieciowe

Dale St. Marthe
Dale St. Marthe

Korzystając z panelu Blokowanie żądań sieciowych, możesz sprawdzić, jak zachowuje się strona, jeśli nie można wczytać określonych zasobów, takich jak obrazy lub arkusze stylów.

Przegląd

Panel Blokowanie żądań sieciowych umożliwia zablokowanie wielu zasobów lub „wzorców” jednocześnie i przełączanie ich z poziomu listy. Możesz też blokować domeny lub adresy URL żądań sieciowych w panelu Sieć – odpowiednie wzorce pojawią się w panelu Blokowanie żądań sieciowych.

Panel Blokowanie żądań sieciowych umożliwia:

 • Dodaj lub usuń wzorce.
 • Edytuj wzorce.
 • Usuń wszystkie wzorce.
 • Włącz lub wyłącz blokowanie żądań sieciowych. Po włączeniu możesz przełączać blokowanie dla pojedynczego wzoru.

Zamknięcie Narzędzi deweloperskich wyłącza blokowanie żądań sieciowych. Musisz otworzyć panel i ponownie włączyć blokowanie. Narzędzia deweloperskie zapisują jednak wzorce nawet po zamknięciu przeglądarki.

Otwórz panel blokowania żądań sieciowych

Aby otworzyć panel Blokowanie żądań sieciowych:

 1. Otwórz Narzędzia deweloperskie.
 2. Otwórz menu Command, naciskając klawisze:
  • macOS: Command+Shift+P
  • Windows, Linux, ChromeOS: Control+Shift+P Menu poleceń z
 3. Zacznij pisać Network request blocking, wybierz Pokaż blokowanie żądań sieciowych i naciśnij Enter. U dołu okna Narzędzi deweloperskich wyświetli się panel Blokowanie żądań sieciowych.

Możesz też w prawym górnym rogu wybrać more_vert Więcej opcji > Więcej narzędzi > Blokowanie żądań sieciowych.

Blokowanie żądania sieciowego

Żądanie sieciowe można zablokować na 2 sposoby. Po pierwsze:

 1. W panelu Blokowanie żądań sieciowych kliknij dodaj Dodaj wzorzec. Pojawi się pole do wprowadzania danych z prośbą o wpisanie „wzorca tekstowego, który blokuje pasujące żądania”.

  Możesz wpisać dowolną z tych wartości:

  • Pełny adres URL.
  • Częściowy adres URL z gwiazdką „*” służący do dopasowywania wzorców z symbolem wieloznacznym.
  • Nazwa domeny. Spowoduje to zablokowanie wszystkich żądań zawierających tę domenę.
 2. Kliknij Dodaj i upewnij się, że pole wyboru Włącz blokowanie żądań sieciowych jest zaznaczone.

 3. Odśwież stronę. Obok wzorca znajduje się liczba zablokowanych żądań w panelu Blokowanie żądań sieciowych.

Po drugie, możesz blokować żądania sieciowe w panelu Sieć w Narzędziach deweloperskich.

 1. W panelu Sieć w sekcji Nazwa kliknij żądanie prawym przyciskiem myszy i wybierz Zablokuj URL żądania lub Zablokuj domenę żądania.obraz
 2. Automatycznie otworzy się panel Blokowanie żądań sieciowych i wskazuje odpowiedni wzorzec jako zablokowany.
 3. Upewnij się, że pole wyboru Włącz blokowanie żądań sieciowych jest zaznaczone.
 4. Załaduj ponownie stronę, aby zobaczyć liczbę zablokowanych żądań obok odpowiedniego wzorca.

Liczba zablokowanych żądań może się zmieniać w miarę pojawiania się kolejnych próśb. Odświeżenie strony spowoduje zresetowanie wartości.

Usuwanie wzorca blokowania żądań sieciowych

Aby usunąć z listy określony wzorzec blokowania żądań sieciowych:

 • W panelu Blokowanie żądań sieciowych najedź kursorem na wzorzec.
 • Kliknij przycisk Usuń Usuń.

Aby usunąć wszystkie wzorce blokowania żądań sieciowych, na pasku aktywności kliknij przycisk Blokuj Usuń wszystkie wzorce blokowania sieci.

Modyfikowanie wzorca żądania blokującego sieć

Aby zmodyfikować wzorzec, w panelu Blokowanie żądań sieciowych kliknij przycisk Edytuj Edytuj obok wzorca, edytuj go i kliknij Zapisz.

Przełącz blokowanie żądań sieciowych

Pole wyboru check_box Włącz blokowanie żądań sieciowych umożliwia włączanie i wyłączanie blokowania żądań sieciowych dla wszystkich wzorców jednocześnie.