Tổng quan về bảng điều khiển bộ nhớ

Dale St. Marthe
Dale St. Marthe

Bảng điều khiển Memory (Bộ nhớ) cung cấp các công cụ chẩn đoán giúp bạn xem tình hình phân bổ bộ nhớ của các đối tượng JavaScript, phát hiện và tách biệt các trường hợp rò rỉ bộ nhớ, phân tích thông tin chi tiết về tình hình phân bổ bộ nhớ theo chức năng, v.v.

Tổng quan

Bảng điều khiển Memory (Bộ nhớ) cho phép bạn chụp 3 loại hồ sơ. Những loại hồ sơ này hiển thị cho bạn thông tin tổng quan nhanh từ nhiều góc nhìn và cung cấp nhiều tiện ích:

 • Tổng quan nhanh về vùng nhớ khối xếp. Ảnh chụp nhanh của vùng nhớ khối xếp cho thấy sự phân bổ bộ nhớ giữa các đối tượng JavaScript trên trang của bạn và các nút DOM có liên quan.
 • Khả năng đo lường mức phân bổ theo tiến trình. Tiến trình phân bổ cho biết mức phân bổ bộ nhớ JavaScript được đo lường theo thời gian. Sau khi hồ sơ được ghi lại, bạn có thể chọn một khoảng thời gian để xem các đối tượng được phân bổ trong hồ sơ đó mà vẫn hoạt động đến cuối quá trình ghi. Sử dụng loại hồ sơ này để tách riêng các trường hợp rò rỉ bộ nhớ.
 • Lấy mẫu phân bổ. Ghi lại quá trình phân bổ bộ nhớ bằng phương thức lấy mẫu. Loại hồ sơ này có mức hao tổn hiệu suất tối thiểu và có thể dùng cho các hoạt động diễn ra trong thời gian dài. Công cụ này ước tính gần đúng các lượt phân bổ được chia nhỏ theo ngăn xếp thực thi JavaScript.

Bạn có thể chọn một phiên bản máy ảo JavaScript để chạy từng hồ sơ này.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem:

Mở bảng điều khiển Bộ nhớ

Cách mở bảng điều khiển Memory (Bộ nhớ):

 1. Mở Công cụ cho nhà phát triển.
 2. Mở Trình đơn lệnh bằng cách nhấn:
  • macOS: Command+Shift+P
  • Windows, Linux, ChromeOS: Control+Shift+P Trình đơn lệnh với
 3. Bắt đầu nhập memory, chọn Show Memory (Hiện bộ nhớ) rồi nhấn Enter. Công cụ cho nhà phát triển hiển thị bảng điều khiển Bộ nhớ ở đầu cửa sổ Công cụ cho nhà phát triển.

Ngoài ra, bạn có thể mở bảng điều khiển Memory (Bộ nhớ) theo các cách sau:

 • Trong thanh thao tác ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng double_arrow Bảng điều khiển khác rồi chọn Bộ nhớ trong danh sách thả xuống.
 • Ở góc trên cùng bên phải, hãy chọn more_vert Tuỳ chọn khác > Công cụ khác > Bộ nhớ.