نمای کلی پنل عناصر

دیل سنت مارث
Dale St. Marthe

از پنل Elements برای بازرسی و ویرایش عناصر DOM استفاده کنید.

بررسی اجمالی

پنل Elements یک رابط قوی برای بازرسی و دستکاری DOM فراهم می کند. شما می توانید از درخت DOM که شبیه یک سند HTML است، برای انتخاب گره های خاص DOM و اصلاح آنها با ابزارهای دیگر استفاده کنید.

پانل عناصر همچنین دارای برگه های زیر است که حاوی ابزارهای مربوطه است:

پنل Elements را باز کنید

به طور پیش فرض، وقتی DevTools را باز می کنید، پنل Elements باز می شود. همچنین می توانید یک گره را در هر نقطه از صفحه بررسی کنید تا به طور خودکار پانل عناصر باز شود.

برای باز کردن دستی پانل عناصر :

  1. DevTools را باز کنید .
  2. منوی Command را با فشار دادن:
    • macOS: Command + Shift + P
    • Windows، Linux، ChromeOS: Control + Shift + P منوی فرمان با
  3. شروع به تایپ Elements کنید، Show Elements را انتخاب کنید و Enter را فشار دهید. DevTools پنل Elements را در کشو در پایین پنجره DevTools شما نمایش می دهد.