Điều kiện mạng: Ghi đè chuỗi tác nhân người dùng

Cách ghi đè chuỗi tác nhân người dùng từ Công cụ cho nhà phát triển của Chrome:

 1. Nhấn tổ hợp phím Command+Shift+P (Mac) hoặc Control+Shift+P (Windows, Linux, ChromeOS) để mở Command Menu (Trình đơn lệnh).

  Trình đơn lệnh.

  Hình 1 Trình đơn lệnh

 2. Nhập network conditions, chọn Hiển thị điều kiện mạng rồi nhấn Enter để mở thẻ Điều kiện mạng.

 3. Trong phần Tác nhân người dùng, hãy tắt hộp đánh dấu Chọn tự động.

  Đang tắt tính năng "Chọn tự động".

  Hình 2. Tắt chế độ Chọn tự động

 4. Chọn một chuỗi tác nhân người dùng trong danh sách hoặc nhập chuỗi tuỳ chỉnh của riêng bạn.