เงื่อนไขของเครือข่าย: ลบล้างสตริง User Agent

วิธีลบล้างสตริง User Agent จากเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บใน Chrome

 1. กด Command+Shift+P (Mac) หรือ Control+Shift+P (Windows, Linux, ChromeOS) เพื่อเปิดเมนูคำสั่ง

  เมนูคำสั่ง

  รูปที่ 1 เมนูคำสั่ง

 2. พิมพ์ network conditions แล้วเลือกแสดงเงื่อนไขของเครือข่าย แล้วกด Enter เพื่อเปิดแท็บเงื่อนไขของเครือข่าย

 3. ในส่วน User Agent ให้ปิดใช้ช่องทำเครื่องหมายเลือกโดยอัตโนมัติ

  กำลังปิดใช้ "เลือกอัตโนมัติ"

  รูปที่ 2 ปิดใช้ตัวเลือกเลือกโดยอัตโนมัติ

 4. เลือกสตริง User Agent จากรายการ หรือป้อนสตริงที่กําหนดเอง