בדיקה וניפוי באגים בפריסות Flexbox של CSS

במדריך הזה מוסבר איך לגלות רכיבי Flexbox בדף, וגם איך לבדוק ולשנות את פריסות של Flexbox בחלונית Elements.

צילומי המסך שמופיעים במאמר הזה הם מדף האינטרנט הזה: מרכוז של רכיב טקסט באמצעות Flexbox.

לגלות את Flexbox בשירות CSS

כשמחילים את התג display: flex או display: inline-flex על רכיב HTML בדף, התג flex מופיע לידו בחלונית רכיבים.

לגלות את Flexbox

שינוי הפריסה באמצעות עורך Flexbox

אפשר לשנות את הפריסה של Flexbox באופן חזותי באמצעות Flexiblebox Editor. לדוגמה, כך אפשר למרכז את הטקסט <h1> של דף ההדגמה בתוך המאגר <div class="container">.

  1. בודקים את רכיב הקונטיינר.
  2. בחלונית Styles אפשר לראות את הלחצן Flexbox Editor ליד ההצהרה display: flex. לחצן לעריכת אל Flexbox
  3. לוחצים עליו כדי לפתוח את עורך Flexbox. בעורך מוצגת רשימה של מאפייני Flexbox. אפשרויות הערכים של כל נכס מוצגות כלחצני סמל. כלי העריכה של Flexbox
  4. כדי למקם את הטקסט במרכז המסך, אפשר ללחוץ על הלחצנים justify-content: center ו-align-items: center. מרכוז הטקסט במאגר התגים שלו
  5. עכשיו הטקסט ממוקם במרכז. שימו לב שההצהרות justify-content: center ו-align-items: center מתווספות בחלונית סגנונות.

בדיקת הפריסה של Flexbox

אפשר להעביר את העכבר מעל רכיב ה-Flexbox בחלונית רכיבים כדי להציג את הפריסה באופן חזותי. שכבת-העל מופיעה מעל הרכיב, כשהיא פרוסה בקווים מקווקווים כדי להראות את המיקום של התוכן והפריטים שלה.

העברת העכבר מעל אלמנט של Flexbox

לחלופין, אפשר ללחוץ על התג כדי להחליף את מצב התצוגה של שכבת-העל של Flexbox.

שינוי הצדקה של התוכן לסיומת גמישה

כדאי לנסות לשנות את הערך ל-justify-content: flex-end. שכבת-העל משתנה בהתאם.

בדיוק לתוכן: קצה גמיש

הסמלים בעורך Flex הם מבוססי-הקשר. הוא ישתנה בהתאם לכיוון הפריסה. לדוגמה, כשמשנים את flex-direction ל-column, הסמלים בעורך גמישה מסובבים בהתאם. גם שכבת-העל מתעדכנת באופן מיידי.

שינוי הצבע של שכבת-העל של Flexbox

פותחים את החלונית פריסה וגוללים למטה אל הקטע Flexbox. כאן אפשר לראות את כל רכיבי הדף Flexbox.

חלונית הפריסה

אפשר להחליף את המצב של שכבת-העל של כל רכיב Flexbox עם תיבת הסימון שלצידה. הפעולה מתבצעת בדיוק כמו שלוחצים על badge בעץ DOM.

מלבד זאת, ניתן לשנות את הצבע של שכבת-העל על ידי לחיצה על סמל הצבע שלצידה. לדוגמה, הצבע של שכבת-העל container ישתנה לשחור.

שינוי צבע שכבת-על

כדי לעבור לרכיב של Flexbox בעץ ה-DOM, אפשר ללחוץ על סמל הבורר שלידו.