Autouzupełnianie: sprawdzanie i debugowanie zapisanych adresów

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

W panelu Autouzupełnianie możesz sprawdzać i debugować dane adresowe zapisane w Chrome.

Przegląd

Autouzupełnianie w Chrome to wygodny sposób na automatyczne wypełnianie formularzy w witrynach z zapisanymi adresami. Panel Autouzupełnianie w Narzędziach deweloperskich umożliwia sprawdzanie mapowania między polami formularza, prognozowanymi wartościami autouzupełniania i zapisanymi danymi.

Zapisywanie informacji o adresach w Chrome

Domyślnie Chrome pyta, czy zapisać dane adresowe wpisane w formularzu internetowym podczas jego przesyłania.

Prośba o zapisanie informacji o adresie.

Jeśli nie wyświetla się taki komunikat, w prawym górnym rogu Chrome kliknij more_vert Dostosuj i automatycznie uzupełniaj adresy Google Chrome > klucz Hasło i autouzupełnianie > location_on Adresy i ustawienia, a następnie włącz toggle_on Zapisuj i automatycznie uzupełniaj adresy. Możesz tu też dodać nowe adresy.

Opcja menu „Adresy i ustawienia”.

Otwieranie panelu Autouzupełnianie

Domyślnie panel Autouzupełnianie otwiera się automatycznie, gdy Narzędzia deweloperskie są otwarte i podczas autouzupełniania formularza na stronie internetowej. Aby wyłączyć tę funkcję, otwórz panel ręcznie i odznacz pole wyboru check_box_outline_blank Automatycznie otwórz ten panel.

Aby ręcznie otworzyć panel Autouzupełnianie:

 1. Otwórz Narzędzia deweloperskie.
 2. Otwórz menu poleceń, naciskając:

  • macOS: Command+Shift+P
  • Windows, Linux, ChromeOS: Control+Shift+P

  Menu polecenia w

 3. Zacznij pisać autofill, wybierz Pokaż autouzupełnianie i naciśnij Enter.

  Domyślnie Narzędzia deweloperskie otwierają panel w panelu Panel u dołu okna Narzędzi dla programistów. Możesz też przenieść go na górę.

Panel Autouzupełnianie możesz też otworzyć na jeden z tych sposobów:

 • Na pasku działań u góry kliknij double_arrow Więcej paneli i wybierz z listy Autouzupełnianie.
 • W prawym górnym rogu kliknij more_vert Dostosuj Narzędzia deweloperskie i zarządzaj nimi > Więcej narzędzi > Autouzupełnianie.

Sprawdź dane autouzupełniania

Aby sprawdzić dane autouzupełniania:

 1. Upewnij się, że Autouzupełnianie jest włączone i że masz zapisane dane adresowe w Chrome.
 2. Otwórz Narzędzia deweloperskie, np. na tej stronie demonstracyjnej.
 3. W formularzu internetowym z adresem na stronie demonstracyjnej zaznacz pole formularza. Chrome wyświetla menu z opcjami autouzupełniania danych.
 4. Wybierz opcję w menu. Autouzupełnianie wypełnia formularz zapisanymi danymi, a Narzędzia deweloperskie otwierają panel Autouzupełnianie, jeśli jest włączone automatyczne otwieranie. W przeciwnym razie ręcznie otwórz panel Autouzupełnianie.

Wybrano opcję danych autouzupełniania.

Dane i ich mapowanie

Panel Autouzupełnianie zawiera dane wstawione w polach formularza oraz tabelę z mapowaniem tych elementów:

 • Na stronie wykryto pole formularza.
 • Prognozowana wartość autouzupełniania, której autouzupełnianie określa na podstawie heurystyki.
 • Wartość (jeśli występuje), która autouzupełnianie wstawiono do rozpoznanych pól.

Panel Autouzupełnianie.

problemy z autouzupełnianiem wykryte w panelu Problemy.