ดูรายละเอียดเฟรม

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

เฟรมให้คุณแบ่งหน้าเว็บออกเป็นหลายมุมมองที่โหลดได้อย่างอิสระ

ส่วนแอปพลิเคชัน > เฟรม แสดงรายการเฟรมบนสุด (เฟรม) เฟรมที่ซ้อนกันและ iframe (iframe) และทรัพยากรอื่นๆ ที่โหลดในแผนผัง

ส่วนเฟรม

รายละเอียดเฟรม

หากต้องการดูรายละเอียดของเฟรม ให้เลือกเฟรมนั้นในส่วนเฟรม

รายละเอียดประกอบด้วยส่วนต่างๆ ต่อไปนี้

  • เอกสาร แสดงรายการ URL, ต้นทาง และองค์ประกอบเจ้าของ

ส่วนเอกสาร

ส่วนความปลอดภัยและการแยก

ส่วนนโยบายรักษาความปลอดภัยเนื้อหา (CSP)

ส่วนความพร้อมใช้งานของ API

  • ช่วงทดลองใช้จากต้นทาง แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ทดลองที่ลงทะเบียนไว้กับต้นทาง ขยาย (ขยาย) เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์และสถานะโทเค็นเพื่อการเข้าถึง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เริ่มต้นใช้งานช่วงทดลองใช้จากต้นทาง

ส่วนช่วงทดลองใช้จากต้นทาง

  • นโยบายสิทธิ์ แสดงรายการฟีเจอร์ที่อนุญาตและปิดใช้ หากต้องการดูสาเหตุที่ฟีเจอร์บางอย่างปิดอยู่ ให้คลิกแสดงรายละเอียดที่ด้านล่างของส่วนดังกล่าว

ส่วนนโยบายสิทธิ์