Çerezleri görüntüleme, ekleme, düzenleme ve silme

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

HTTP Çerezleri çoğunlukla kullanıcı oturumlarını yönetmek, kullanıcı kişiselleştirme tercihlerini depolamak ve kullanıcı davranışını izlemek için kullanılır. Ayrıca, web'de gördüğünüz tüm rahatsız edici "bu sayfada çerez kullanılıyor" izin formlarının da nedenidir. Bu kılavuzda Chrome Geliştirici Araçları ile bir sayfanın çerezlerini nasıl görüntüleyeceğiniz, ekleyeceğiniz, düzenleyeceğiniz ve sileceğiniz öğretilir.

Çerezler bölmesini açma

 1. Chrome Geliştirici Araçları'nı açın.
 2. Uygulama > Depolama > Çerezler'i açıp bir kaynak seçin.

Çerezler bölmesi.

Alanlar

Çerezler tablosunda aşağıdaki alanlar bulunur:

 • Ad. Çerezin adı.
 • Değer. Çerezin değeri.
 • Alan. Çerezi almasına izin verilen ana makineler.
 • Yol. Cookie üstbilgisinin gönderilebilmesi için istenen URL'de bulunması gereken URL.
 • Geçerlilik sonu / Maks. yaş. Çerezin geçerlilik bitiş tarihi veya maksimum yaşı. Oturum çerezleri için bu değer her zaman Session'dir.
 • Boyut. Çerezin bayt cinsinden boyutu.
 • HttpOnly. True (doğru) değerine ayarlanırsa bu alan, çerezin yalnızca HTTP üzerinden kullanılması gerektiğini ve JavaScript değiştirilmesine izin verilmediğini gösterir.
 • Güvenlidir. True (doğru) değerine ayarlanırsa bu alan, çerezin sunucuya yalnızca güvenli bir HTTPS bağlantısı üzerinden gönderilebileceğini belirtir.
 • SameSite: Çerez deneysel SameSite özelliğini kullanıyorsa Strict veya Lax içerir.
 • Partition Key (Bölüm Anahtarı). Bağımsız bölümlendirme durumuna sahip çerezlerde bölüm anahtarı, tarayıcının çerezi ayarlayan uç nokta isteğinin başlangıcında ziyaret ettiği üst düzey URL sitesidir.
 • Öncelik. Kullanımdan kaldırılan cookie Priority özelliği kullanılıyorsa Low, Medium (varsayılan) veya High değerini içerir.

Bir çerezin değerini görüntülemek için tabloda seçin. Değeri yüzde kodlaması olmadan görmek için Kodu çözülmüş URL'leri göster seçeneğini işaretleyin.

Çerezleri filtreleme

Çerezleri Ad veya Değer'e göre filtrelemek için Filtre kutusunu kullanın.

"id" içermeyen çerezleri filtreleme.

Diğer alanlara göre filtreleme desteklenmez. Filtre büyük/küçük harfe duyarlı değildir.

Rastgele bir çerez eklemek için:

 1. Tablodaki boş bir satırı çift tıklayın.
 2. Ad ve Değer girip Enter tuşuna basın.

Geliştirici Araçları, diğer zorunlu alanları otomatik olarak doldurur. Bunları aşağıda açıklandığı gibi düzenleyebilirsiniz.

Çerez düzenleme

Otomatik olarak güncellenen Boyut dışındaki tüm alanlar düzenlenebilir.

Bir alanı düzenlemek için çift tıklayın.

Bir çerezin adını 'DEVTOOLS!' olarak belirleme.

Geliştirici Araçları, geçersiz alan değerlerine sahip çerezleri kırmızı renkle vurgular.

Bölüm Anahtarı değerinde geçersiz olan bir çerez.

Geçerli çerezleri filtrelemek için üst işlem çubuğunda Yalnızca sorun içeren çerezleri göster'i işaretleyin.

Çerezler silinir

Bir çerezi silmek için çerezi seçin ve üst işlem çubuğunda Seçileni sil'i tıklayın.

Seçili bir çerez siliniyor.

Tüm çerezleri silmek için Tümünü temizle'yi tıklayın.

Tüm çerezler temizleniyor.

Üçüncü taraf çerezlerini tanımlama ve inceleme

Üçüncü taraf çerezleri, mevcut üst düzey sayfadan farklı bir site tarafından ayarlanan çerezlerdir. Üçüncü taraf çerezleri SameSite=None özelliğine sahiptir.

DevTools Uygulama > Depolama > Çerezler'de bu tür çerezleri listeler ve yanlarında bir uyarı uyarı simgesi gösterir. İpucunu görmek için simgenin üzerine gelin ve daha fazla bilgi edinmek için Sorunlar paneline gitmek üzere simgeyi tıklayın.

Depolama alanında SameSite=None özelliğine sahip çerezler.

Üçüncü taraf çerezlerini > tıklama isteği > Çerezler bölümünde de bulabilirsiniz.

Ağ panelinde SameSite=None özelliğine sahip çerezler.

paneli, sorunlu çerezleri vurgular ve üçüncü taraf çerezlerinin kullanımdan kaldırılması sürecinden etkilenen çerezlerin yanında bir uyarı uyarı simgesi gösterir.