کلید های میانبر صفحه کلید

سوفیا املیانوا
Sofia Emelianova

این صفحه مرجع میانبرهای صفحه کلید در Chrome DevTools است.

همچنین می توانید میانبرها را در راهنمای ابزار پیدا کنید. ماوس را روی عنصر UI DevTools نگه دارید تا راهنمای ابزار آن نمایش داده شود. اگر عنصر دارای میانبر باشد، راهنمای ابزار شامل آن می شود.

میانبرهای صفحه کلید برای باز کردن DevTools

برای باز کردن DevTools، میانبرهای صفحه کلید زیر را در حالی که مکان نما روی درگاه دید مرورگر متمرکز است فشار دهید:

عمل مک ویندوز / لینوکس
هر پنلی را که آخرین بار استفاده کردید باز کنید Command + Option + I F12 یا Control + Shift + I
پنل کنسول را باز کنید Command + Option + J کنترل + Shift + J
پنل Elements را باز کنید Command + Shift + C یا Command + Option + C کنترل + Shift + C

میانبرهای جهانی صفحه کلید

میانبرهای صفحه کلید زیر در اکثر پانل‌های DevTools در دسترس هستند.

عمل مک ویندوز / لینوکس
نمایش تنظیمات ? یا Function + F1 ? یا F1
پانل بعدی را متمرکز کنید فرمان + ] کنترل + ]
پانل قبلی را متمرکز کنید فرمان + [ کنترل + [
به موقعیت اتصالی که آخرین بار استفاده کرده اید، برگردید. اگر DevTools برای کل جلسه در موقعیت پیش فرض خود بوده است، این میانبر DevTools را در یک پنجره جداگانه باز می کند. Command + Shift + D کنترل + Shift + D
حالت دستگاه را تغییر دهید Command + Shift + M کنترل + Shift + M
حالت بازرسی عنصر را تغییر دهید Command + Shift + C کنترل + Shift + C
منوی فرمان را باز کنید Command + Shift + P کنترل + Shift + P
کشو را روشن کنید در رفتن در رفتن
بارگذاری مجدد عادی Command + R F5 یا Control + R
بارگذاری مجدد سخت Command + Shift + R Control + F5 یا Control + Shift + R
جستجوی متن در پانل فعلی فقط در عناصر ، کنسول ، منابع ، عملکرد ، حافظه ، نمایه‌ساز جاوا اسکریپت و پنل‌های منبع سریع پشتیبانی می‌شود. Command + F کنترل + F
برگه جستجو را در کشو باز می کند، که به شما امکان می دهد متن را در تمام منابع بارگذاری شده جستجو کنید Command + Option + F کنترل + Shift + F
یک فایل را در پنل Sources باز کنید Command + O یا Command + P Control + O یا Control + P
بزرگنمایی Command + Shift + + کنترل + Shift + +
کوچک نمایی فرمان + - کنترل + -
بازیابی سطح بزرگنمایی پیش فرض دستور + 0 کنترل + 0
اجرای قطعه Command + O را فشار دهید تا Command Menu باز شود، تایپ کنید ! به دنبال آن نام اسکریپت، سپس Enter را فشار دهید برای باز کردن Command Menu ، Control + O را فشار دهید . به دنبال آن نام اسکریپت، سپس Enter را فشار دهید

میانبرهای صفحه کلید پنل عناصر

عمل مک ویندوز / لینوکس
لغو تغییر Command + Z کنترل + Z
تغییر را دوباره انجام دهید Command + Shift + Z کنترل + Y
عنصر بالا / زیر عنصر انتخاب شده فعلی را انتخاب کنید فلش بالا / فلش پایین فلش بالا / فلش پایین
گره انتخاب شده فعلی را گسترش دهید. اگر گره از قبل گسترش یافته باشد، این میانبر عنصر زیر آن را انتخاب می کند فلش راست فلش راست
گره انتخاب شده فعلی را جمع کنید. اگر گره قبلا جمع شده باشد، این میانبر عنصر بالای آن را انتخاب می کند فلش سمت چپ فلش سمت چپ
گره انتخاب شده فعلی و همه فرزندان آن را بزرگ یا کوچک کنید Option را نگه دارید سپس روی نماد فلش کنار نام عنصر کلیک کنید Control + Alt را نگه دارید سپس روی نماد فلش کنار نام عنصر کلیک کنید
حالت ویرایش ویژگی ها را در عنصر انتخاب شده فعلی تغییر دهید وارد وارد
بعد از وارد شدن به حالت Edit Attributes، ویژگی بعدی / قبلی را انتخاب کنید Tab / Shift + Tab Tab / Shift + Tab
عنصر انتخاب شده فعلی را پنهان کنید اچ اچ
ویرایش به عنوان حالت HTML را در عنصر انتخاب شده فعلی تغییر دهید تابع + F2 F2

میانبرهای صفحه کلید پنجره سبک

عمل مک ویندوز / لینوکس
به خطی بروید که در آن مقدار خاصیت اعلام شده است Command را نگه دارید سپس روی مقدار ویژگی کلیک کنید Control را نگه دارید سپس روی مقدار ویژگی کلیک کنید
در بازنمودهای RGBA، HSLA و Hex یک مقدار رنگ بچرخید Shift را نگه دارید سپس روی کادر Color Preview در کنار مقدار کلیک کنید Shift را نگه دارید سپس روی کادر Color Preview در کنار مقدار کلیک کنید
ویژگی یا مقدار بعدی / قبلی را انتخاب کنید روی نام یا مقدار خاصیت کلیک کنید سپس Tab / Shift + Tab را فشار دهید روی نام یا مقدار خاصیت کلیک کنید سپس Tab / Shift + Tab را فشار دهید
افزایش/کاهش ارزش دارایی 0.1 روی یک مقدار کلیک کنید سپس Option + فلش رو به بالا / Option + فلش پایین را فشار دهید روی یک مقدار کلیک کنید سپس Alt + فلش بالا / Alt + فلش پایین را فشار دهید
افزایش/کاهش ارزش دارایی 1 روی یک مقدار کلیک کنید سپس فلش رو به بالا / فلش پایین را فشار دهید روی یک مقدار کلیک کنید سپس فلش رو به بالا / فلش پایین را فشار دهید
افزایش / کاهش ارزش دارایی 10 روی یک مقدار کلیک کنید سپس Shift + فلش بالا / Shift + فلش پایین را فشار دهید روی یک مقدار کلیک کنید سپس Shift + فلش بالا / Shift + فلش پایین را فشار دهید
افزایش / کاهش ارزش دارایی 100 روی یک مقدار کلیک کنید سپس Command + فلش بالا / Command + فلش پایین را فشار دهید روی یک مقدار کلیک کنید سپس Control + فلش بالا / کنترل + فلش پایین را فشار دهید
چرخش در درجه (درجه)، گرادیان (گراد)، رادیان (راد) و چرخش (چرخش) نمایش مقدار زاویه Shift را نگه دارید سپس روی کادر Angle Preview در کنار مقدار کلیک کنید Shift را نگه دارید سپس روی کادر Angle Preview در کنار مقدار کلیک کنید
یک مقدار زاویه را 1 افزایش / کاهش دهید روی کادر Angle Preview در کنار مقدار کلیک کنید سپس فلش رو به بالا / فلش پایین را فشار دهید روی کادر Angle Preview در کنار مقدار کلیک کنید سپس فلش رو به بالا / فلش پایین را فشار دهید
یک مقدار زاویه را 10 افزایش / کاهش دهید روی کادر Angle Preview در کنار مقدار کلیک کنید سپس Shift + Arrow به بالا / Shift + Down Arrow را فشار دهید روی کادر Angle Preview در کنار مقدار کلیک کنید سپس Shift + Arrow به بالا / Shift + Down Arrow را فشار دهید
یک مقدار زاویه را 15 افزایش / کاهش دهید روی کادر Angle Preview در کنار مقدار کلیک کنید، سپس Shift را فشار دهید، روی Angle Clock Overlay کلیک کنید / ماوس را اسلاید کنید. روی کادر Angle Preview در کنار مقدار کلیک کنید، سپس Shift را فشار دهید، روی Angle Clock Overlay کلیک کنید / ماوس را اسلاید کنید.

میانبرهای صفحه کلید پنل منابع

عمل مک ویندوز / لینوکس
توقف اجرای اسکریپت (اگر در حال حاضر در حال اجرا است) یا ازسرگیری (اگر در حال حاضر متوقف شده است) F8 یا Command + \ F8 یا Control + \
از فراخوانی تابع بعدی عبور کنید F10 یا Command + ' F10 یا Control + '
وارد فراخوانی تابع بعدی شوید F11 یا Command + ; F11 یا Control + ;
از عملکرد فعلی خارج شوید Shift + F11 یا Command + Shift + ; Shift + F11 یا Control + Shift + ;
در حالت مکث به خط خاصی از کد ادامه دهید Command را نگه دارید و سپس روی خط کد کلیک کنید Control را نگه دارید و سپس روی خط کد کلیک کنید
فریم تماس زیر / بالای فریم انتخابی فعلی را انتخاب کنید کنترل + . / کنترل + , کنترل + . / کنترل + ,
تغییرات را در تغییرات محلی ذخیره کنید Command + S کنترل + S
همه تغییرات را ذخیره کنید Command + Option + S کنترل + Alt + S
برو به خط کنترل + G کنترل + G
به شماره خط فایلی که در حال حاضر باز است بروید Command + O را فشار دهید تا Command Menu باز شود، عبارت : و سپس شماره خط را تایپ کنید، سپس Enter را فشار دهید. برای باز کردن Command Menu ، Control + O را فشار دهید ، شماره خط را تایپ کنید و سپس Enter را فشار دهید
پرش به ستونی از فایل در حال حاضر باز (به عنوان مثال خط 5، ستون 9) Command + O را فشار دهید تا Command Menu باز شود، : را تایپ کنید ، سپس شماره خط، سپس دیگری سپس شماره ستون و سپس Enter را فشار دهید. برای باز کردن Command Menu ، Control + O را فشار دهید ، : را تایپ کنید، سپس شماره خط، سپس دیگری سپس شماره ستون و سپس Enter را فشار دهید.
به یک اعلان تابع بروید (اگر فایلی که در حال حاضر باز است HTML یا یک اسکریپت است)، یا یک مجموعه قانون (اگر فایل باز شده در حال حاضر یک شیوه نامه است) Command + Shift + O را فشار دهید، سپس نام اعلان / مجموعه قوانین را تایپ کنید یا آن را از لیست گزینه ها انتخاب کنید. Control + Shift + O را فشار دهید، سپس نام اعلان / مجموعه قوانین را تایپ کنید یا آن را از لیست گزینه ها انتخاب کنید.
برگه فعال را ببندید گزینه + W Alt + W
برگه بعدی یا قبلی را باز کنید تابع + فرمان + بالا یا پایین Control + Page Up یا Page Down
نوار کناری ناوبری را در سمت چپ تغییر دهید Command + Shift + Y کنترل + Shift + Y
نوار کناری Debugger را در سمت راست تغییر دهید Command + Shift + H کنترل + Shift + H

میانبرهای صفحه کلید ویرایشگر کد

عمل مک ویندوز / لینوکس
تمام کاراکترهای کلمه آخر را تا مکان نما حذف کنید گزینه + حذف کنترل + حذف
نقطه شکست خط کد را اضافه یا حذف کنید مکان نما خود را روی خط متمرکز کنید و سپس Command + B را فشار دهید مکان نما را روی خط متمرکز کنید و سپس Control + B را فشار دهید
گفتگوی ویرایش نقطه انفصال را برای ویرایش نقاط شکست شرطی یا نقاط ورود باز کنید مکان نما خود را روی خط متمرکز کنید و سپس Command + Alt + B را فشار دهید مکان نما را روی خط متمرکز کنید و سپس Control + Alt + B را فشار دهید
گفتگوی نقطه شکست شرطی را باز کنید دستور + روی یک شماره خط کلیک کنید کنترل + روی یک شماره خط کلیک کنید
گفتگوی logpoint را باز کنید Command + Shift + روی یک شماره خط کلیک کنید Control + Shift + روی یک شماره خط کلیک کنید
به براکت منطبق بروید کنترل + M کنترل + M
نظر تک خطی را تغییر دهید. اگر چندین خط انتخاب شده باشد، DevTools یک نظر به ابتدای هر خط اضافه می کند فرمان + / کنترل + /
هر کلمه‌ای که مکان‌نما روی آن قرار دارد، تکرار بعدی را انتخاب کنید/لغو انتخاب کنید. هر رخداد به طور همزمان برجسته می شود Command + D / Command + U کنترل + D / کنترل + U

میانبرهای صفحه کلید پنل شبکه

عمل مک ویندوز / لینوکس
شروع / توقف ضبط Command + E کنترل + E
بارگذاری مجدد را ضبط کنید Command + R کنترل + R
یک درخواست XHR انتخاب شده را دوباره پخش کنید آر آر
جزئیات یک درخواست انتخابی را پنهان کنید در رفتن در رفتن

میانبرهای صفحه کلید پانل عملکرد

عمل مک ویندوز / لینوکس
شروع / توقف ضبط Command + E کنترل + E
ذخیره ضبط Command + S کنترل + S
بارگیری ضبط Command + O کنترل + O

میانبرهای صفحه کلید پانل حافظه

عمل مک ویندوز / لینوکس
شروع / توقف ضبط Command + E کنترل + E

میانبرهای صفحه کلید پنل کنسول

عمل مک ویندوز / لینوکس
پیشنهاد تکمیل خودکار را بپذیرید فلش یا برگه سمت راست فلش یا برگه سمت راست
پیشنهاد تکمیل خودکار را رد کنید در رفتن در رفتن
فهرست تکمیل خودکار را به بالا یا پایین پیمایش کنید بالا / پایین یا کنترل + P / N بالا / پایین یا کنترل + P / N
بیانیه قبلی را دریافت کنید فلش بالا فلش بالا
بیانیه بعدی را دریافت کنید فلش رو به پایین فلش رو به پایین
روی کنسول تمرکز کنید کنترل + ` کنترل + `
کنسول را پاک کنید Command + K یا Option + L کنترل + L
ورود چند خطی را اجباری کنید. توجه داشته باشید که DevTools باید به طور پیش فرض سناریوهای چند خطی را شناسایی کند، بنابراین این میانبر اکنون معمولاً غیر ضروری است. Shift + Return Shift + Enter
اجرا کردن برگشت وارد
تمام خصوصیات فرعی یک شی را که در کنسول ثبت شده است گسترش دهید Alt را نگه دارید سپس روی Expand > کلیک کنید Alt را نگه دارید سپس روی Expand > کلیک کنید
عمل مک ویندوز / لینوکس
بزرگ کردن/کوچ کردن همه نتایج جستجو Command + Option + { یا } Control + Shift + { یا }

میانبرهای صفحه کلید پانل ضبط

عمل مک ویندوز / لینوکس
شروع یا توقف ضبط Command + E کنترل + E
پخش مجدد ضبط Command + Enter Control + Enter
ضبط یا مرحله انتخاب شده را کپی کنید Command + C کنترل + C
نمای کد را تغییر دهید Command + B کنترل + B