ดูและเปลี่ยน CSS

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

ทำบทแนะนำแบบอินเทอร์แอกทีฟเหล่านี้เพื่อเรียนรู้พื้นฐานการดูและเปลี่ยนแปลง CSS ของหน้าเว็บโดยใช้เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บใน Chrome

ดู CSS ขององค์ประกอบ

 1. คลิกขวาที่ข้อความ Inspect me! ด้านล่าง แล้วเลือกตรวจสอบ แผงองค์ประกอบของเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บจะเปิดขึ้น

  ตรวจสอบฉัน

 2. สังเกตองค์ประกอบ Inspect me! ที่ไฮไลต์เป็นสีน้ำเงินใน DOM Tree

  องค์ประกอบที่ไฮไลต์

 3. ใน DOM Tree ให้ค้นหาค่าของแอตทริบิวต์ data-message สำหรับองค์ประกอบ Inspect me!

 4. ป้อนค่าแอตทริบิวต์ในกล่องข้อความด้านล่าง

 5. ในแผงองค์ประกอบ > รูปแบบ ให้ค้นหากฎคลาส aloha

  แผงรูปแบบจะแสดงกฎ CSS ที่จะนำไปใช้กับองค์ประกอบที่เลือกไว้ใน DOM Tree ซึ่งควรจะยังเป็นองค์ประกอบ Inspect me!

 6. คลาส aloha กำลังประกาศค่าของ padding ป้อนค่านี้และหน่วยโดยไม่เว้นวรรคในกล่องข้อความด้านล่าง

หากต้องการตรึงหน้าต่างเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บที่ด้านขวาของวิวพอร์ต เช่น ในภาพหน้าจอในขั้นตอนที่ 1 โปรดดูที่หัวข้อเปลี่ยนตำแหน่งเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ

เพิ่มการประกาศ CSS ในองค์ประกอบ

ใช้แผงรูปแบบเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนหรือเพิ่มการประกาศ CSS ลงในองค์ประกอบ

 1. คลิกขวาที่ข้อความ Add a background color to me! ด้านล่าง แล้วเลือกตรวจสอบ

  เพิ่มสีพื้นหลังให้ฉัน!

 2. คลิก element.style ใกล้กับด้านบนของแผงรูปแบบ

 3. พิมพ์ background-color แล้วกด Enter

 4. พิมพ์ honeydew แล้วกด Enter ในแผนผัง DOM คุณจะเห็นว่ามีการใช้การประกาศรูปแบบในบรรทัดกับองค์ประกอบ

การเพิ่มการประกาศ CSS ลงในองค์ประกอบผ่านแผงรูปแบบ

เพิ่มคลาส CSS ลงในองค์ประกอบ

ใช้แผงรูปแบบเพื่อดูว่าองค์ประกอบมีลักษณะอย่างไรเมื่อมีการนำคลาส CSS ไปใช้กับหรือนำออกจากองค์ประกอบ

 1. คลิกขวาที่องค์ประกอบ Add a class to me! ด้านล่าง แล้วเลือกตรวจสอบ

  เพิ่มชั้นเรียนให้ฉัน!

 2. คลิก .cls เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บจะแสดงกล่องข้อความซึ่งคุณสามารถเพิ่มคลาสลงในองค์ประกอบที่เลือกได้

 3. พิมพ์ color_me ในกล่องข้อความเพิ่มชั้นเรียนใหม่ แล้วกด Enter ช่องทำเครื่องหมายจะปรากฏใต้กล่องข้อความเพิ่มคลาสใหม่ ซึ่งคุณจะสลับเปิดและปิดคลาสได้ หากองค์ประกอบ Add a class to me! มีคลาสอื่นๆ ใช้อยู่ คุณจะสลับเปิด/ปิดคลาสได้จากที่นี่ด้วย

กำลังนำคลาส color_me ไปใช้กับองค์ประกอบ

เพิ่ม Pseudostate ในคลาส

ใช้แผงรูปแบบเพื่อใช้ Pseudostate ของ CSS กับองค์ประกอบ เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บรองรับ :active, :focus, :focus-within, :target, :hover, :visited หรือ focus-visible

 1. วางเมาส์เหนือข้อความ Hover over me! ด้านล่าง สีพื้นหลังจะเปลี่ยน

  วางเมาส์เหนือฉัน

 2. คลิกขวาที่ข้อความ Hover over me! แล้วเลือกตรวจสอบ

 3. ในแผงสไตล์ ให้คลิก :hov

 4. เลือกช่องทําเครื่องหมาย :hover สีพื้นหลังจะเปลี่ยนเหมือนเดิม แม้ว่าจริงๆ แล้วคุณไม่ได้ วางเมาส์เหนือองค์ประกอบก็ตาม

การสลับ Pseudostate เหนือองค์ประกอบ

เปลี่ยนขนาดขององค์ประกอบ

ใช้แผนภาพแบบอินเทอร์แอกทีฟ Box Model ในแผงรูปแบบเพื่อเปลี่ยนความกว้าง ความสูง ระยะห่างจากขอบ ระยะขอบ หรือความยาวเส้นขอบขององค์ประกอบ

 1. คลิกขวาที่องค์ประกอบ Change my margin! ด้านล่าง แล้วเลือกตรวจสอบ

  เปลี่ยนขอบของฉัน!

 2. หากต้องการดู Box Model ให้คลิกปุ่ม แสดงแถบด้านข้าง แสดงแถบด้านข้างในแถบการทำงานบนแผงรูปแบบ ปุ่มแสดงแถบด้านข้าง

 3. ในแผนภาพรุ่นของกล่องในแผงรูปแบบ ให้วางเมาส์เหนือระยะห่างจากขอบ ระบบจะไฮไลต์ระยะห่างจากขอบขององค์ประกอบในวิวพอร์ต ระยะห่างจากขอบขององค์ประกอบ

 4. ดับเบิลคลิกขอบด้านซ้ายใน Box Model องค์ประกอบยังไม่มีระยะขอบ ดังนั้น margin-left จึงมีค่าเป็น -

 5. พิมพ์ 100 แล้วกด Enter การเปลี่ยนระยะขอบด้านซ้ายขององค์ประกอบ

Box Model จะมีค่าเริ่มต้นเป็นพิกเซล แต่ก็ยอมรับค่าอื่นๆ ด้วย เช่น 25% หรือ 10vw