בדיקה וניפוי באגים בפריסות Flexbox של CSS

ג'סלין יין
ג'סלין יין

המדריך הזה מסביר איך לגלות אלמנטים של flexbox בדף, וגם לבדוק ולשנות את פריסות ה-flexbox בחלונית Elements.

צילומי המסך שמופיעים במאמר הזה מגיעים מדף האינטרנט הזה: מרכוז רכיב טקסט עם Flexbox.

לגלות את CSS flexbox

אם מחילים את התג display: flex או display: inline-flex על רכיב HTML בדף, מופיע לצידו התג flex בחלונית Elements.

לגלות את flexbox

שינוי פריסות באמצעות עורך flexbox

אתם יכולים לשנות את הפריסות של Flexbox באופן חזותי באמצעות flexbox Editor. לדוגמה, כך ניתן למקם את הטקסט <h1> בדף ההדגמה הזה בתוך מאגר התגים <div class="container"> שלו.

  1. בודקים את רכיב המאגר.
  2. בחלונית Styles, ניתן לראות את הלחצן של flexbox Editor ליד ההצהרה display: flex. לחצן לעריכת flexbox
  3. לוחצים עליו כדי לפתוח את עורך ה-flexbox. בעורך תוצג רשימה של מאפייני flexbox. אפשרויות הערכים של כל נכס מוצגות כלחצני סמלים. עורך flexbox
  4. כדי למקם את הטקסט במרכז המסך, אפשר ללחוץ על הלחצנים justify-content: center ו-align-items: center. מרכז את הטקסט במאגר התגים שלו
  5. הטקסט במרכז עכשיו. שימו לב שההצהרות justify-content: center ו-align-items: center נוספות בחלונית סגנונות.

בדיקת הפריסה של flexbox

אפשר להעביר את העכבר מעל לאלמנט ה-flexbox בחלונית רכיבים כדי להמחיש את הפריסה. שכבת-העל מופיעה מעל לרכיב, עם קווים מקווקווים כדי להראות את מיקום התוכן והפריטים שלו.

העברת העכבר מעל אלמנט של flexbox

לחלופין, אפשר ללחוץ על התג כדי להחליף את מצב התצוגה של שכבת-העל של flexbox.

שינוי של צד שלישי לתוכן

כדאי לנסות לשנות את הערך ל-justify-content: flex-end. שכבת-העל משתנה בהתאם.

יישור לצדדים: גמיש

הסמלים בעורך הגמיש תלויי הקשר. היא תשתנה בהתאם לכיוון הפריסה. לדוגמה, כשמשנים את הערך flex-direction ל-column, הסמלים בעורך הגמיש מסתובבים בהתאם. גם שכבת-העל מתעדכנת באופן מיידי.

התאמת הצבע של שכבת העל של Flexbox

פותחים את החלונית Layout וגוללים למטה לקטע Flexbox. ניתן לראות את כל רכיבי ה-flexbox בדף.

חלונית פריסה

אפשר להפעיל או להשבית את שכבת-העל של כל אלמנט flexbox באמצעות תיבת הסימון שלצדו. התהליך זהה ללחיצה על ה-badge בעץ DOM.

בנוסף, ניתן לשנות את צבע שכבת-העל על ידי לחיצה על סמל הצבע שלצידה. לדוגמה, הצבע של שכבת-העל container ישתנה לשחור.

שינוי הצבע של שכבת-העל

כדי לנווט לרכיב flexbox בעץ ה-DOM, אפשר ללחוץ על סמל הסלקטור שלידו.