סקירה כללית של חלונית הזיכרון

Dale St. Marthe
Dale St. Marthe

בחלונית זיכרון יש כלי אבחון שמאפשרים לראות את התפלגות הזיכרון של אובייקטי JavaScript, לגלות ולבודד דליפות זיכרון, לקבל פירוט של הקצאת הזיכרון לפי פונקציה ועוד.

סקירה כללית

בחלונית זיכרון, אפשר לצלם שלושה סוגי פרופילים. סוגי הפרופילים האלה מראים לכם תמונות מצב מנקודות מבט שונות ומספקים יתרונות שונים:

 • תמונת מצב של ערימה (heap snapshot). תמונות מצב של ערימה (heap snapshot) מציגות את התפלגות הזיכרון בין אובייקטי JavaScript של הדף וצומתי DOM קשורים.
 • אינסטרומנטציה של הקצאה בציר הזמן. בצירי הזמן של ההקצאה מוצגות הקצאות זיכרון שעברו אינסטרומנטציה ב-JavaScript לאורך זמן. לאחר הקלטה של פרופיל, אפשר לבחור מרווח זמן כדי לראות אובייקטים שהוקצו מתוך הפרופיל ועדיין יישארו פעילים עד סיום ההקלטה. שימוש בסוג הפרופיל הזה כדי לבודד דליפות זיכרון.
 • דגימת הקצאה. מתעד הקצאות של זיכרון באמצעות שיטת הדגימה. לסוג הפרופיל הזה יש תקורת ביצועים מינימלית ואפשר להשתמש בו לפעולות ממושכות. הפעולה מספקת הערכות טובות להקצאות המפורטות לפי סטאק ביצוע של JavaScript.

אתם יכולים לבחור מכונת JavaScript VM שבה כל אחד מהפרופילים האלה יפעל.

מידע נוסף זמין במאמרים הבאים:

פתיחת חלונית הזיכרון

כדי לפתוח את החלונית זיכרון:

 1. פותחים את כלי הפיתוח.
 2. פותחים את תפריט הפקודות על ידי הקשה על:
  • macOS: Command+Shift+P
  • Windows, Linux, ChromeOS: Control+Shift+P תפריט פקודות עם
 3. מתחילים להקליד memory, בוחרים באפשרות הצגת זיכרון ומקישים על Enter. בכלי הפיתוח, החלונית זיכרון מוצגת בחלק העליון של החלון של כלי הפיתוח.

לחלופין, אפשר לפתוח את חלונית הזיכרון בדרכים הבאות:

 • בסרגל הפעולות שלמעלה, לוחצים על double_arrow חלוניות נוספות ובוחרים באפשרות זיכרון ברשימה הנפתחת.
 • בפינה השמאלית העליונה, בוחרים באפשרות more_vert אפשרויות נוספות > כלים נוספים > זיכרון.