Nội dung nghe nhìn: Xem và gỡ lỗi thông tin về trình phát nội dung nghe nhìn

Jecelyn Yeen
Jecelyn Yeen

Sử dụng Bảng điều khiển nội dung nghe nhìn trong Công cụ của Chrome cho nhà phát triển để xem thông tin và gỡ lỗi các trình phát nội dung nghe nhìn trên mỗi thẻ trình duyệt.

Mở bảng điều khiển Nội dung nghe nhìn

Ngăn Nội dung nghe nhìn là vị trí chính trong Công cụ cho nhà phát triển để kiểm tra trình phát nội dung đa phương tiện của một trang.

 1. Mở Công cụ cho nhà phát triển.
 2. Nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm > Công cụ khác > Nội dung nghe nhìn để mở bảng điều khiển Nội dung nghe nhìn.

Bảng nội dung nghe nhìn

Xem thông tin về trình phát nội dung đa phương tiện

 1. Truy cập vào một trang có trình phát nội dung đa phương tiện, chẳng hạn như https://youtu.be/e1gAyQuIFQo.
 2. Giờ đây, bạn có thể thấy một trình phát nội dung đa phương tiện trong trình đơn Trình phát.
 3. Nhấp vào trình phát. Thẻ Properties (Thuộc tính) hiển thị các thuộc tính của trình phát nội dung đa phương tiện. Thuộc tính nội dung đa phương tiện
 4. Nhấp vào thẻ Sự kiện để xem tất cả các sự kiện của trình phát nội dung đa phương tiện. Sự kiện truyền thông
 5. Nhấp vào thẻ Thông báo để xem nhật ký tin nhắn của trình phát nội dung đa phương tiện. Bạn có thể lọc các thông điệp theo cấp độ nhật ký hoặc chuỗi. Thông báo về nội dung nghe nhìn
 6. Thẻ Dòng thời gian là nơi bạn có thể xem trực tiếp việc phát nội dung nghe nhìn và trạng thái vùng đệm.

Gỡ lỗi từ xa

Bạn có thể xem thông tin về trình phát nội dung đa phương tiện trên thiết bị Android từ máy tính Windows, Mac hoặc Linux.

 1. Làm theo các bước này để thiết lập tính năng gỡ lỗi từ xa.
 2. Giờ đây, bạn có thể xem thông tin về trình phát nội dung đa phương tiện từ xa.

Gỡ lỗi từ xa

Ẩn và hiện trình phát nội dung đa phương tiện

Đôi khi có thể có nhiều trình phát nội dung đa phương tiện trên một trang hoặc bạn có thể sử dụng cùng một thẻ trình duyệt để duyệt xem các trang khác nhau, mỗi trình có trình phát nội dung đa phương tiện.

Bạn có thể chọn hiện hoặc ẩn từng trình phát nội dung nghe nhìn để có thể gỡ lỗi dễ dàng hơn.

 1. Duyệt đến một số trang video khác nhau bằng cùng một thẻ trình duyệt.
 2. Nhấp chuột phải vào một trong các trình phát nội dung đa phương tiện. Bạn có thể chọn ẩn người chơi đã chọn bằng cách chọn Ẩn trình phát hoặc chọn Ẩn tất cả những người chơi khác để ẩn tất cả những người chơi khác.

Ẩn trình phát nội dung đa phương tiện

Xuất thông tin về trình phát nội dung đa phương tiện

 1. Nhấp chuột phải vào một trong các trình phát nội dung đa phương tiện.
 2. Chọn Lưu thông tin người chơi để tải thông tin người chơi xuống dưới dạng json.

Xuất thông tin nội dung nghe nhìn