رسانه: اطلاعات پخش کننده های رسانه را مشاهده و اشکال زدایی کنید

از پنل رسانه در ابزار توسعه کروم برای مشاهده اطلاعات و رفع اشکال پخش کننده های رسانه در هر برگه مرورگر استفاده کنید.

پنل رسانه را باز کنید

پنل Media محل اصلی در DevTools برای بازرسی پخش کننده رسانه یک صفحه است.

 1. DevTools را باز کنید .
 2. روی گزینه های بیشتر کلیک کنید بیشتر > ابزارهای بیشتر > رسانه برای باز کردن پانل رسانه.

پنل رسانه ای

مشاهده اطلاعات پخش کننده رسانه

 1. از صفحه ای با پخش کننده رسانه، مانند https://youtu.be/e1gAyQuIFQo دیدن کنید.
 2. اکنون می توانید یک پخش کننده رسانه را در منوی Players مشاهده کنید.
 3. روی پخش کننده کلیک کنید. تب Properties ویژگی های پخش کننده رسانه را نشان می دهد. ویژگی های رسانه
 4. برای مشاهده تمام رویدادهای پخش کننده رسانه، روی تب رویدادها کلیک کنید. رویدادهای رسانه ای
 5. برای مشاهده گزارش های پیام های پخش کننده رسانه، روی برگه پیام ها کلیک کنید. می توانید پیام ها را بر اساس سطح گزارش یا رشته فیلتر کنید. پیام های رسانه ای
 6. تب Timeline جایی است که می توانید پخش رسانه و وضعیت بافر را به صورت زنده مشاهده کنید.

اشکال زدایی از راه دور

می‌توانید اطلاعات پخش‌کننده‌های رسانه را در دستگاه Android از رایانه Windows، Mac یا Linux خود مشاهده کنید.

 1. برای راه اندازی اشکال زدایی از راه دور این مراحل را دنبال کنید.
 2. اکنون می توانید اطلاعات پخش کننده رسانه را از راه دور مشاهده کنید.

اشکال زدایی از راه دور

پخش کننده های رسانه را مخفی و نمایش دهید

گاهی اوقات ممکن است بیش از یک پخش کننده رسانه در یک صفحه وجود داشته باشد، یا ممکن است از همان برگه مرورگر برای مرور صفحات مختلف استفاده کنید که هر کدام دارای پخش کننده رسانه هستند.

برای تجربه آسان‌تر اشکال‌زدایی، می‌توانید انتخاب کنید که هر پخش کننده رسانه نشان داده یا پنهان شود.

 1. با استفاده از یک برگه مرورگر، چندین صفحه ویدیوی مختلف را مرور کنید.
 2. روی یکی از پخش کننده های رسانه کلیک راست کنید. می‌توانید با انتخاب Hide player یا Hide all other را برای مخفی کردن همه بازیکنان دیگر انتخاب کنید.

پخش کننده های رسانه را مخفی کنید

اطلاعات پخش کننده رسانه را صادر کنید

 1. روی یکی از پخش کننده های رسانه کلیک راست کنید.
 2. ذخیره اطلاعات پخش کننده را انتخاب کنید تا اطلاعات پخش کننده به صورت json بارگیری شود.

صادرات اطلاعات رسانه ها