Skróty klawiszowe

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Ta strona zawiera informacje o skrótach klawiszowych dostępnych w Narzędziach deweloperskich w Chrome.

Skróty możesz też znaleźć w etykietkach. Najedź kursorem na element interfejsu Narzędzi deweloperskich, aby wyświetlić jego etykietkę. Jeśli element ma skrót, etykietka zawiera go.

Skróty klawiszowe służące do otwierania Narzędzi deweloperskich

Aby otworzyć Narzędzia deweloperskie, naciśnij te skróty klawiszowe, gdy kursor jest ustawiony na widocznym obszarze przeglądarki:

DziałanieMacWindows / Linux
Otwórz ostatnio używany panelCommand+Option+IF12 lub Control+Shift+I
Otwórz panel Konsola.Command+Option+JControl+Shift+J
Otwórz panel Elementy.Command + Shift + C lub Command + Option + CControl+Shift+C

Globalne skróty klawiszowe

Poniższe skróty klawiszowe są dostępne w większości lub w większości paneli Narzędzi deweloperskich.

DziałanieMacWindows / Linux
Pokaż Ustawienia? lub Function+F1? lub F1
Zaznacz następny panelCommand+]Control+]
Aktywuj poprzedni panelCommand+[Control+[
Wróć do ostatnio używanej pozycji dokowania. Jeśli Narzędzia deweloperskie były w pozycji domyślnej przez całą sesję, ten skrót oddokowuje Narzędzia deweloperskie w osobnym oknie.Command+Shift+DControl+Shift+D
Przełącz Tryb urządzeniaCommand+Shift+MControl+Shift+M
Włącz lub wyłącz opcję Zbadaj tryb elementu.Command+Shift+CControl+Shift+C
Otwórz menu poleceń.Command+Shift+PControl+Shift+P
Przełącz panel.EscapeEscape
Normalne ponowne wczytywanieCommand+RF5 lub Control+R
Ponowne załadowanieCommand+Shift+RControl+F5 lub Control+Shift+R
Wyszukiwanie tekstu w bieżącym panelu. Ta funkcja jest obsługiwana tylko w panelach Elementy, Konsola, Źródła, Wydajność, Pamięć, Program profilujący JavaScript i Szybkie źródło.Command+FControl+F
Otwiera kartę Szukaj w panelu, który umożliwia wyszukiwanie tekstu we wszystkich wczytywanych zasobach.Command+Option+FControl+Shift+F
Otwórz plik w panelu Źródła.Command + O lub Command + PControl+O lub Control+P
PowiększCommand+Shift++Control+Shift++
PomniejszCommand+-Control+-
Przywróć domyślny poziom powiększeniaCommand+0Control+0
Uruchom fragmentNaciśnij Command + O, aby otworzyć menu poleceń i wpisz ! z nazwą skryptu i naciśnij EnterNaciśnij Control+O, aby otworzyć menu poleceń, wpisz ! z nazwą skryptu i naciśnij Enter

Skróty klawiszowe w panelu Elementy

DziałanieMacWindows / Linux
Cofnij zmianęCommand+ZControl+Z
Ponów zmianęCommand+Shift+ZControl+Y
Wybierz element powyżej lub poniżej aktualnie wybranego elementuStrzałka w górę lub w dółStrzałka w górę lub w dół
Rozwiń aktualnie wybrany węzeł. Jeśli węzeł jest już rozwinięty, ten skrót wybiera element znajdujący się pod nimStrzałka w prawoStrzałka w prawo
Zwiń obecnie wybrany węzeł. Jeśli węzeł jest już zwinięty, ten skrót wybiera element znajdujący się nad nimStrzałka w lewoStrzałka w lewo
Rozwiń lub zwiń obecnie wybrany węzeł i wszystkie jego elementy podrzędnePrzytrzymaj Option i kliknij ikonę strzałki obok nazwy elementuPrzytrzymaj Control+Alt, a następnie kliknij ikonę strzałki obok nazwy elementu.
Przełącz tryb Edytuj atrybuty przy aktualnie wybranym elemencie.EnterEnter
Wybierz następny / poprzedni atrybut po przejściu w tryb Edytuj atrybuty.Tab lub Shift + TabTab lub Shift + Tab
Ukryj obecnie wybrany elementDD
Włącz/wyłącz tryb Edytuj jako HTML na wybranym elemencie.Funkcja + F2F2

Skróty klawiszowe w panelu stylów

DziałanieMacWindows / Linux
Przejdź do wiersza, w którym zadeklarowana jest wartość właściwościPrzytrzymaj Command, a następnie kliknij wartość właściwościPrzytrzymaj klawisz Control, a następnie kliknij wartość właściwości
Przełączaj między reprezentacjami RGBA, HSLA i szesnastkowymi wartości koloruPrzytrzymaj Shift, a następnie kliknij pole Podgląd kolorów obok wartościPrzytrzymaj Shift, a następnie kliknij pole Podgląd kolorów obok wartości
Wybierz następną / poprzednią właściwość lub wartośćKliknij nazwę lub wartość właściwości, a następnie naciśnij Tab / Shift + Tab.Kliknij nazwę lub wartość właściwości, a następnie naciśnij Tab / Shift + Tab.
Zwiększanie i zmniejszanie wartości właściwości o 0,1Kliknij wartość, a następnie naciśnij Option + strzałka w górę / Option + strzałka w dółKliknij wartość, a następnie naciśnij Alt + strzałka w górę / Alt + strzałka w dół
Zwiększanie i zmniejszanie wartości właściwości o 1Kliknij wartość i naciśnij strzałkę w górę lub strzałkę w dółKliknij wartość i naciśnij strzałkę w górę lub strzałkę w dół
Zwiększanie i zmniejszanie wartości właściwości o 10Kliknij wartość i naciśnij Shift + strzałka w górę / Shift + strzałka w dółKliknij wartość i naciśnij Shift + strzałka w górę / Shift + strzałka w dół
Zwiększanie i zmniejszanie wartości właściwości o 100Kliknij wartość, a następnie naciśnij Command + strzałka w górę / Command + strzałka w dółKliknij wartość i naciśnij Control + strzałka w górę lub Control + strzałka w dół
Przełączaj się między stopniami (stopniami), gradianami (grad), radianami (radami) i reprezentacjami skrętu (skrętu) wartości kątaPrzytrzymaj Shift, a następnie kliknij pole Podgląd pod kątem obok wartościPrzytrzymaj Shift, a następnie kliknij pole Podgląd pod kątem obok wartości
Zwiększanie i zmniejszanie wartości kąta o 1Kliknij pole Podgląd pod kątem obok wartości, a następnie naciśnij strzałkę w górę lub strzałkę w dół.Kliknij pole Podgląd pod kątem obok wartości, a następnie naciśnij strzałkę w górę lub strzałkę w dół.
Zwiększanie i zmniejszanie wartości kąta o 10Kliknij pole Podgląd pod kątem obok wartości, a następnie naciśnij Shift + strzałka w górę / Shift + strzałka w dół.Kliknij pole Podgląd pod kątem obok wartości, a następnie naciśnij Shift + strzałka w górę / Shift + strzałka w dół.
Zwiększ lub zmniejsz wartość kąta o 15Kliknij pole Podgląd pod kątem obok wartości, a następnie naciśnij Shift i kliknij Nakładki zegara pod kątem.Kliknij pole Podgląd pod kątem obok wartości, a następnie naciśnij Shift i kliknij Nakładki zegara pod kątem.

Skróty klawiszowe w panelu Źródła

DziałanieMacWindows / Linux
Wstrzymywanie wykonywania skryptu (jeśli obecnie jest uruchomione) lub wznawianie wykonywania skryptu (jeśli jest wstrzymane)F8 lub Command+\F8 lub Control+\
Przejdź do następnego wywołania funkcjiF10 lub Command+'F10 lub Control+'
Przejdź do następnego wywołania funkcjiF11 lub Command+;F11 lub Control+;
Wyjdź z bieżącej funkcjiShift+F11 lub Command+Shift+;Shift+F11 lub Control+Shift+;
Przechodzenie do określonego wiersza kodu po wstrzymaniuPrzytrzymaj Command i kliknij wiersz koduPrzytrzymaj klawisz Control, a następnie kliknij wiersz kodu
Wybierz ramkę wywołania poniżej lub nad aktualnie wybraną ramkąControl+. / Control+,Control+. / Control+,
Zapisz zmiany w modyfikacjach lokalnychCommand+SControl+S
Zapisz wszystkie zmianyCommand+Option+SControl+Alt+S
Idź do wierszaControl+GControl+G
Przejdź do wiersza numeru aktualnie otwartego plikuNaciśnij Command+O, aby otworzyć menu poleceń, wpisz :, następnie numer wiersza i naciśnij EnterNaciśnij Control+O, aby otworzyć menu poleceń, wpisz :, a następnie numer wiersza i naciśnij Enter
Przejdź do kolumny w aktualnie otwartym pliku (np. do wiersza 5, kolumny 9).Naciśnij Command + O, aby otworzyć menu poleceń. Wpisz :, następnie numer wiersza, kolejny : i numer kolumny, a następnie naciśnij Enter.Naciśnij Control+O, aby otworzyć menu poleceń. Wpisz :, następnie numer wiersza, kolejny :, numer kolumny i naciśnij Enter.
Przejdź do deklaracji funkcji (jeśli aktualnie otwarty plik to plik HTML lub skrypt) lub do zestawu reguł (jeśli aktualnie otwarty plik jest arkuszem stylów).Naciśnij Command + Shift + O, a potem wpisz nazwę deklaracji lub zestawu reguł albo wybierz go z listy opcjiNaciśnij Control + Shift + O, a potem wpisz nazwę deklaracji lub zestawu reguł albo wybierz go z listy opcji
Zamknij aktywną kartęOption+WAlt+W
Otwórz następną lub poprzednią kartęFunkcja + Command + strzałka w górę lub w dółControl+Page Up lub Page Down
Przełącz pasek boczny nawigacji po lewej stronieCommand+Shift+YControl+Shift+Y
Przełącz pasek boczny Debugera po prawejCommand+Shift+HControl+Shift+H

Skróty klawiszowe w edytorze kodu

DziałanieMacWindows / Linux
Usuń wszystkie znaki z ostatniego słowa, aż do kursoraOption+DeleteControl+Delete
Dodawanie i usuwanie punktu przerwania wiersza koduUstaw kursor na tym wierszu i naciśnij Command + BUstaw kursor na linii i naciśnij Control+B
Otwórz okno edycji punktu przerwania, aby edytować warunkowe punkty przerwania lub punkty logowania.Ustaw kursor na wierszu i naciśnij Command+Alt+BUstaw kursor na linii i naciśnij Control+Alt+B
Otwórz okno warunkowego punktu przerwania.Kliknij numer wiersza, przytrzymując CommandKliknij numer wiersza, przytrzymując Ctrl
Otwórz okno logpointCommand + Shift i kliknij numer wierszaNaciśnij Control + Shift i kliknij numer wiersza
Przejdź do pasującego nawiasuControl+MControl+M
Przełącz komentarz jednowierszowy. Jeśli wybierzesz wiele wierszy, Narzędzia deweloperskie dodają komentarz na początku każdego z nich.Command+/Control+/
Zaznacz lub odznacz następne wystąpienie słowa, na którym znajduje się kursor. Każde wystąpienie jest jednocześnie wyróżnione.Command+D / Command+UControl+D / Control+U

Skróty klawiszowe w panelu sieci

DziałanieMacWindows / Linux
Uruchom / zatrzymaj nagrywanieCommand+EControl+E
Zarejestruj ponowne załadowanieCommand+RControl+R
Odtwórz ponownie wybrane żądanie XHRRR
Ukryj szczegóły wybranej prośbyEscapeEscape

Skróty klawiszowe w panelu wydajności

DziałanieMacWindows / Linux
Uruchom / zatrzymaj nagrywanieCommand+EControl+E
Save recording (zapisz nagranie)Command+SControl+S
Wczytaj nagranieCommand+OControl+O

Skróty klawiszowe w panelu pamięci

DziałanieMacWindows / Linux
Uruchom / zatrzymaj nagrywanieCommand+EControl+E

Skróty klawiszowe w panelu konsoli

DziałanieMacWindows / Linux
Zaakceptuj sugestię autouzupełnianiaStrzałka w prawo lub TabStrzałka w prawo lub Tab
Odrzuć sugestię autouzupełnianiaEscapeEscape
Poruszanie się po liście autouzupełniania w górę lub w dółStrzałka w górę / strzałka w dół lub Control+P / NStrzałka w górę / strzałka w dół lub Control+P / N
Pobierz poprzedni wyciągStrzałka w góręStrzałka w górę
Pobierz następny wyciągStrzałka w dółStrzałka w dół
Koncentracja na konsoliControl+`Control+`
Wyczyść konsolę.Command + K lub Option + LControl+L
Wymuszaj wpisanie wpisu wielowierszowego. Pamiętaj, że Narzędzia deweloperskie domyślnie powinny wykrywać scenariusze wielowierszowe, więc ten skrót jest teraz zwykle zbędny.Shift+ReturnShift+Enter
WykonajZwróćEnter
Rozwijanie wszystkich właściwości podrzędnych obiektu zarejestrowanego w konsoliPrzytrzymaj Alt, a następnie kliknij Rozwiń >Przytrzymaj Alt, a następnie kliknij Rozwiń >
DziałanieMacWindows / Linux
Rozwiń/zwiń wszystkie wyniki wyszukiwaniaCommand + Option + { lub }Control+Shift+{ lub }

Skróty klawiszowe w panelu Dyktafonu

DziałanieMacWindows / Linux
Rozpocznij lub zatrzymaj nagrywanieCommand+EControl+E
Odtwórz ponownie nagranieCommand+EnterControl+Enter
Kopiuj nagranie lub wybrany krokCommand+CControl+C
Przełącz widok koduCommand+BControl+B