Thử nghiệm

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Cài đặt. Cài đặt > Thử nghiệm cho phép bạn bật và tắt các tính năng thử nghiệm của Công cụ của Chrome cho nhà phát triển.

Cách bật một thử nghiệm:

  1. Mở phần Cài đặt.
  2. Trong thẻ Thử nghiệm, hãy tìm thử nghiệm mà bạn muốn thử trong hộp văn bản Bộ lọc.
  3. Bật hộp đánh dấu Hộp đánh dấu. bên cạnh thử nghiệm.
  4. Đóng Cài đặt. Cài đặt.
  5. Nếu cần, hãy nhấp vào Tải lại công cụ cho nhà phát triển trong lời nhắc ở trên cùng.

Thử nghiệm sẽ được bật vào lần tiếp theo bạn mở Công cụ cho nhà phát triển. Để tắt thử nghiệm, hãy bỏ chọn hộp kiểm tương ứng.

Thẻ Thử nghiệm.