Nagrywaj, odtwarzaj ponownie i mierz przepływy użytkowników

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Rzuć okiem na nowy panel Dyktafon (funkcja w wersji testowej) za pomocą poniższego filmu.

Z tego samouczka dowiesz się, jak używać panelu Dyktafon do nagrywania, ponownego odtwarzania i pomiaru zachowań użytkowników.

Więcej informacji o udostępnianiu zarejestrowanych wzorców użytkowników, ich edytowaniu i sposobach ich edytowania znajdziesz w dokumentacji funkcji Dyktafonu.

Otwórz panel Dyktafon

 1. Otwórz Narzędzia deweloperskie.
 2. Kliknij Więcej opcji   Więcej.   > Więcej narzędzi > Dyktafon.

  Dyktafon.

  Możesz też otworzyć panel Dyktafon, korzystając z menu poleceń.

  Pokaż polecenie Dyktafon w menu poleceń.

Wstęp

Wykorzystamy stronę demonstracyjną zamawiania kawy. Proces płatności jest typową sekwencją zakupów w witrynach sklepów.

W kolejnych sekcjach przeprowadzimy Cię przez proces rejestrowania, odtwarzania i kontrolowania tego procesu płatności w panelu Dyktafon:

 1. Dodaj kawę do koszyka.
 2. Dodaj kolejną kawę do koszyka.
 3. Otwórz stronę koszyka.
 4. Usuń jedną kawę z koszyka.
 5. Rozpocznij proces płatności.
 6. Podaj dane do płatności.
 7. Zapłać.

Rejestrowanie ścieżki użytkownika

 1. Otwórz tę stronę prezentacji. Aby rozpocząć, kliknij przycisk Rozpocznij nowe nagrywanie.
 2. W polu tekstowym Nazwa nagrania wpisz „kawa przy kasie”. Rozpocznij nowe nagranie.
 3. Kliknij przycisk Rozpocznij nowe nagranie. Nagrywanie zostało rozpoczęte. Na panelu wyświetla się informacja Nagrywanie..., co oznacza, że trwa nagrywanie. Trwa nagrywanie.
 4. Kliknij Cappuccino, aby dodać je do koszyka.
 5. Kliknij Americano, aby dodać produkt do koszyka. Zauważ, że Dyktafon pokazuje wykonane do tej pory kroki. Kroki w panelu Dyktafon.
 6. Otwórz stronę koszyka i usuń Americano z koszyka.
 7. Kliknij przycisk Łącznie: 19,00 USD, aby rozpocząć proces płatności.
 8. W formularzu szczegółów płatności wypełnij pola tekstowe Nazwa i E-mail oraz zaznacz pole wyboru Chcę otrzymywać informacje o zamówieniach i wiadomości promocyjne. Formularz szczegółów płatności.
 9. Kliknij przycisk Prześlij, aby zakończyć proces płatności.
 10. W panelu Dyktafon kliknij przycisk Zakończ nagrywanie. Zakończ nagrywanie, aby zakończyć nagrywanie.

Powtórzenie ścieżki użytkownika

Po zarejestrowaniu ścieżki użytkownika możesz ją odtworzyć, klikając przycisk Odtwórz ponownie.Odtwórz ponownie.

Na stronie zobaczysz ponownie odtwarzanie ścieżki użytkownika. Postęp ponownego odtwarzania także wyświetla się w panelu Dyktafon.

Jeśli podczas nagrywania popełnisz błąd lub coś nie działa, możesz zdebugować ten film: spowolnić ponowne odtwarzanie, ustawić punkt przerwania i wykonać tę czynność krok po kroku.

Symuluj wolne działanie sieci

Możesz symulować wolne połączenie sieciowe, konfigurując ustawienia ponownego odtwarzania. Na przykład rozwiń Ustawienia odtwarzania ponownie i w menu Sieć wybierz Wolne 3G.

Ustawienia ponownego odtwarzania.

W przyszłości możemy dodać więcej ustawień. Podziel się z nami swoimi ustawieniami odtwarzania.

Mierzenie przepływu użytkowników

Skuteczność ścieżki użytkownika możesz mierzyć, klikając przycisk Zmierz skuteczność. Na przykład proces płatności jest kluczowym procesem użytkownika w witrynie sklepu. Dzięki panelowi Dyktafon możesz raz zarejestrować proces płatności i regularnie go mierzyć.

Kliknięcie przycisku Zmierz wydajność najpierw spowoduje ponowne odtworzenie wzorca przeglądania, a potem otwarcie zrzutu wydajności w panelu Wydajność.

Dowiedz się, jak analizować wydajność strony w czasie działania za pomocą panelu Skuteczność. Aby wyświetlić wskaźniki internetowe i dowiedzieć się, jak ułatwić użytkownikom przeglądanie internetu, możesz zaznaczyć pole Wskaźniki internetowe w panelu Skuteczność.

Panel wydajności.

Edytuj kroki

Przyjrzyjmy się podstawowym opcjom edytowania kroków w nagranym przepływie pracy.

Pełną listę opcji edycji znajdziesz w sekcji Edytowanie kroków w dokumentacji funkcji.

Rozwiń kroki

Rozwiń każdy krok, aby zobaczyć jego szczegóły. Na przykład rozwiń krok Kliknij element „Cappuccino”.

Na panelu Dyktafonu element Cappuccino został rozwinięty i pojawia się typ, cel, selektory, przesunięcie X i przesunięcie Y.

Powyższy krok pokazuje 2 selektory. Więcej informacji znajdziesz w artykule o selektorze nagrania.

Podczas ponownego odtwarzania ścieżki użytkownika Dyktafon próbuje wysłać zapytanie do elementu za pomocą jednego z selektorów według sekwencji. Jeśli na przykład Dyktafon wyśle zapytanie do elementu z pierwszym selektorem, pominie drugi selektor i przejdzie do następnego kroku.

Dodawanie i usuwanie selekcji w kroku

Możesz dodać lub usunąć dowolne selektory. Możesz na przykład usunąć selektor nr 2, bo w tym przypadku wystarczy aria/Cappuccino. Najedź kursorem na selektor nr 2 i kliknij -, aby go usunąć.

Panel Dyktafonu w Narzędziach deweloperskich zawiera opcję usunięcia selektora.

Edytuj selektory w kroku

Możesz też edytować selektor. Jeśli na przykład chcesz wybrać macha zamiast Cappuccino, możesz:

 1. Zamiast tego zmień wartość selektora na aria/Mocha.

  Edytuj selektor.

  Możesz też kliknąć przycisk WybierzPrzycisk wyboru., a następnie na stronie wybrać Mocha.

 2. Odtwórz ten proces ponownie teraz. Powinien wybrać Mocha zamiast Cappuccino.

 3. Spróbuj zmienić inne właściwości kroku, takie jak type, target czy value.

Dodaj lub usuń kroki

Dostępne są też opcje dodawania i usuwania kroków. Przydaje się to, gdy chcesz dodać kolejny krok lub usunąć przypadkowo dodany krok. Zamiast ponownie rejestrować ścieżkę użytkownika, możesz ją po prostu edytować:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy krok, który chcesz edytować, lub kliknij znajdującą się obok niego ikonę z 3 kropkami Menu z 3 kropkami..

  Menu kroku z opcjami usuwania i dodawania kroków przed lub po nim.

 2. Aby go usunąć, możesz kliknąć Usuń krok. Na przykład zdarzenie Przewiń po kroku Mocha nie jest konieczne.

 3. Załóżmy, że chcesz poczekać, aż na stronie pojawi się 9 kaw, zanim wykonasz jakiekolwiek czynności. W menu kroków Mocha wybierz Dodaj krok przed. Został dodany nowy krok o nazwie Zgłoś element, który można teraz edytować.

 4. W sekcji Zgłoś element zmodyfikuj nowy krok, podając te informacje:

  • type: waitForElement
  • selektor nr 1: .cup
  • operator: == (kliknij przycisk dodaj operator)
  • count: 9 (kliknij przycisk dodaj licznik) Dodaliśmy wspomniany wyżej nowy etap procedury płatności za kawę.
 5. Odtwórz ponownie.Ponownie uruchom proces, aby zobaczyć zmiany.

Dalsze kroki

Gratulujemy! Udało Ci się ukończyć samouczek.

Aby poznać więcej funkcji i przepływów pracy (np. importowania i eksportowania) powiązanych z Dyktafonem, zapoznaj się z informacjami o funkcjach Dyktafonu.