Symulowanie urządzeń mobilnych w trybie urządzenia

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Użyj trybu urządzenia, aby określić w przybliżeniu wygląd i wydajność swojej strony na urządzeniu mobilnym.

Przegląd

Tryb urządzenia to nazwa zbioru funkcji w Narzędziach deweloperskich w Chrome, które pomagają symulować urządzenia mobilne. Do tych funkcji należą:

Ograniczenia

Potraktuj tryb urządzenia jako orientację na pierwszym miejscu, która pokazuje, jak Twoja strona wygląda i działa na urządzeniu mobilnym. W trybie urządzenia nie uruchamiasz kodu na urządzeniu mobilnym. Symulujesz wrażenia użytkowników urządzeń mobilnych, korzystając z laptopa lub komputera stacjonarnego.

Narzędzia deweloperskie nigdy nie dają symulacji niektórych elementów urządzeń mobilnych. Na przykład architektura procesorów mobilnych bardzo różni się od architektury laptopów lub komputerów stacjonarnych. W razie wątpliwości najlepiej jest otworzyć stronę na urządzeniu mobilnym. Zdalne debugowanie pozwala wyświetlać, zmieniać, debugować i profilować kod strony na laptopie lub komputerze stacjonarnym, gdy działa ona na urządzeniu mobilnym.

Otwórz pasek narzędzi urządzenia

Aby otworzyć pasek narzędzi urządzenia, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz Narzędzia deweloperskie.
 2. Kliknij urządzenia Przełącz pasek narzędzi urządzenia na pasku działań u góry.

Przycisk przełączania na pasku narzędzi urządzenia

Symuluj widoczny obszar na urządzeniach mobilnych

Domyślnie pasek narzędzi urządzenia otwiera się w widocznym obszarze z opcją Wymiary ustawioną na Elastyczne. W menu Wymiary możesz symulować wymiary określonego urządzenia mobilnego.

Pasek narzędzi urządzenia.

Tryb elastycznego widocznego obszaru

Przeciągaj uchwyty, aby zmienić rozmiar widocznego obszaru i dostosować potrzebne wymiary. Możesz też wpisać konkretne wartości w polach szerokości i wysokości. W tym przykładzie szerokość jest ustawiona na 480, a wysokość – 415.

Uchwyty do zmiany wymiarów widocznego obszaru w trybie elastycznego widocznego obszaru.

Możesz też użyć paska gotowych ustawień szerokości, aby jednym kliknięciem ustawić szerokość:

Pasek gotowych ustawień szerokości.

Komórka S Komórka M Telefon komórkowy L Tablet Laptop Laptop L 4K
320 piks. 375 piks. 425 piks. 768 piks. 1024 piks. 1440 piks. 2560 pikseli

Pokaż zapytania o multimedia

Aby wyświetlić punkty przerwania zapytania o multimedia nad widocznym obszarem, kliknij Więcej opcji. Więcej opcji > Pokaż zapytania o multimedia.

Pokaż zapytania o multimedia.

Narzędzia deweloperskie wyświetlają teraz 2 dodatkowe paski powyżej widocznego obszaru:

 • Niebieski pasek z punktami przerwania: max-width.
 • Pomarańczowy pasek z punktami przerwania: min-width.

Klikaj punkty przerwania, by zmienić szerokość widocznego obszaru i aktywować ten punkt.

Klikaj punkty przerwania, by zmienić szerokość widocznego obszaru.

Aby znaleźć odpowiednią deklarację @media, kliknij prawym przyciskiem myszy między punktami przerwania i wybierz Pokaż w kodzie źródłowym. Narzędzia deweloperskie otwierają panel Źródła w odpowiednim wierszu w Edytorze.

Pokaż w menu kodu źródłowego.

Ustaw współczynnik pikseli urządzenia

Współczynnik pikseli urządzenia (DPR) to stosunek między fizycznymi pikselami na ekranie sprzętowym a pikselami logicznymi (CSS). Inaczej mówiąc, DPR informuje Chrome, ile pikseli ekranu użyć do narysowania piksela CSS. Chrome używa wartości DPR podczas rysowania na wyświetlaczach HiDPI (High kropki na cal).

Aby ustawić wartość DPR:

 1. Kliknij Więcej opcji Więcej opcji. > Dodaj współczynnik pikseli urządzenia.

  Dodaj współczynnik pikseli urządzenia.

 2. Na pasku działań u góry widocznego obszaru wybierz wartość DPR z nowego menu DPR.

  Ustawienie wartości DPR.

Ustawianie typu urządzenia

Skorzystaj z listy Typ urządzenia, aby symulować urządzenie mobilne lub komputer.

Lista typów urządzeń.

Jeśli nie widzisz listy na pasku działań u góry, kliknij Więcej opcji Więcej opcji. > Dodaj typ urządzenia.

W następnej tabeli opisano różnice między tymi opcjami. Metoda renderowania określa, czy Chrome renderuje stronę jako widoczny obszar na urządzeniu mobilnym czy na komputerze. Ikona kursora wskazuje, jaki typ kursora zobaczysz po najechaniu kursorem na stronę. Wywoływane zdarzenia wskazują, czy strona uruchamia zdarzenia touch czy click, gdy z niej korzystasz.

OpcjaMetoda renderowaniaIkona kursoraUruchomione zdarzenia
Urządzenia mobilneUrządzenia mobilneKołodotknij
Urządzenia mobilne (bez dotyku)Urządzenia mobilneNormalnieclick
KomputerKomputerNormalnieclick
Komputer (dotykowy)KomputerKołodotknij

Tryb specyficzny dla urządzenia

Aby symulować wymiary konkretnego urządzenia mobilnego, wybierz je z listy Wymiary.

Lista Wymiary.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Dodawanie niestandardowego urządzenia mobilnego.

Obróć widoczny obszar do orientacji poziomej

Kliknij screen_rotation, Obróć, aby obrócić widoczny obszar do orientacji poziomej.

Orientacja pozioma.

Pamiętaj, że przycisk Obróć Obrót. znika, jeśli pasek narzędzi urządzenia jest wąski.

Pasek narzędzi urządzenia.

Zobacz też Ustawianie orientacji.

Przełącz tryb dwóch ekranów

Niektóre urządzenia, np. Surface Duo, mają 2 ekrany i 2 sposoby korzystania z nich: jeden lub oba.

Aby przełączyć się między trybem podwójnym a pojedynczym, kliknij devices_fold Przełącz tryb podwójny na pasku narzędzi.

Włączony jest tryb dwóch ekranów.

Ustaw stan urządzenia

Niektóre urządzenia, na przykład Asus Zenbook Fold, mają składane ekrany. Takie ekrany mają stan: ciągły lub złożony. Stan ciągły odnosi się do pozycji „płaskiej” i po złożeniu tworzy kąt między sekcjami wyświetlacza.

Aby ustawić stan urządzenia, w odpowiednim menu na pasku narzędzi wybierz Ciągły lub Składany.

Stan ustawiony na złożony.

Pokaż ramkę urządzenia

Podczas symulowania wymiarów określonego urządzenia mobilnego, takiego jak Nest Hub, kliknij Więcej opcji Więcej opcji. > Pokaż ramkę urządzenia, aby wyświetlić ramkę urządzenia w widocznym obszarze.

Pokaż ramkę urządzenia.

W tym przykładzie Narzędzia deweloperskie pokazują ramkę urządzenia Nest Hub.

Ramka urządzenia Nest Hub.

Dodawanie niestandardowego urządzenia mobilnego

Aby dodać urządzenie niestandardowe:

 1. Kliknij listę Urządzenia i wybierz Edytuj.

  Edytuj.

 2. Na karcie Ustawienia ustawień > Urządzenia wybierz urządzenie z listy obsługiwanych urządzeń lub kliknij Dodaj urządzenie niestandardowe, aby dodać własne.

 3. Jeśli dodajesz własne elementy, wpisz nazwę, szerokość i wysokość urządzenia, a następnie kliknij Dodaj.

  Tworzę urządzenie niestandardowe.

  Pola współczynnika piksela urządzenia, ciąg znaków klienta użytkownika i typ urządzenia są opcjonalne. Pole typu urządzenia to lista, na której domyślnie jest wybrana wartość Urządzenia mobilne.

 4. Wróć do widocznego obszaru i z listy Wymiary wybierz nowo dodane urządzenie.

Pokaż linijki

Aby wyświetlić linijki, kliknij Więcej opcji Więcej opcji. > Pokaż linijki. Jednostkami rozmiaru linijek są piksele.

Pokaż linijki.

Narzędzia deweloperskie wyświetlają linijki u góry i po lewej stronie widocznego obszaru.

Linijki powyżej i na lewo od widocznego obszaru.

Klikaj linijki w określonych znacznikach, aby ustawić szerokość i wysokość widocznego obszaru.

Powiększ widoczny obszar

Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, użyj listy Powiększ.

Powiększ.

Zrób zrzut ekranu

Aby zrobić zrzut ekranu, który widać w widocznym obszarze, kliknij Więcej opcji. Więcej opcji > Zrób zrzut ekranu.

Opcja Zrób zrzut ekranu w menu Więcej opcji.

Aby zrobić zrzut ekranu całej strony wraz z zawartością niewidoczną w widocznym obszarze, w tym samym menu wybierz Zrób zrzut ekranu w pełnym rozmiarze.

Ogranicz sieć i procesor

Aby ograniczyć zarówno sieć, jak i procesor, na liście Throttle wybierz Środek mobilny lub Szeroka gama urządzeń mobilnych.

Lista Ograniczanie.

Telefon komórkowy średniej klasy symuluje szybką sieć 3G i spowalnia działanie procesora tak, że jest 4 razy wolniejsze niż zwykle. Niskie modele mobilne symulują powolne połączenie 3G i sześciokrotnie spowalniają procesor. Pamiętaj, że ograniczanie przepustowości zależy od normalnych możliwości laptopa lub komputera stacjonarnego.

Pamiętaj, że jeśli pasek narzędzi urządzenia jest wąski, lista Ograniczanie jest ukryta.

Ogranicz tylko procesor

Aby ograniczać tylko procesor, a nie sieć, otwórz panel Wydajność, kliknij Ustawienia przechwytywania Ustawienia przechwytywania., a następnie z listy CPU wybierz 4-krotne spowolnienie, spowolnienie 6-krotne lub 20-krotne spowolnienie.

Lista procesorów.

Ograniczaj tylko sieć

Aby ograniczać tylko sieć, a nie procesor, otwórz panel Sieć i wybierz Szybkie 3G lub Wolne 3G z listy Przepustowość.

Lista Ograniczanie.

Możesz też nacisnąć Command+Shift+P (Mac) lub Control+Shift+P (Windows, Linux, ChromeOS), aby otworzyć menu poleceń, wpisać 3G i wybrać Włącz ograniczanie szybkiego połączenia 3G lub Włącz ograniczanie powolnego 3G.

Menu poleceń.

Ograniczanie wykorzystania sieci możesz też ustawić w panelu Wydajność. Kliknij Capture Settings Ustawienia przechwytywania., a następnie z listy Network (Sieć) wybierz Fast 3G (Szybkie 3G) lub Wolne 3G.

Ustawiam ograniczanie wykorzystania sieci w panelu Wydajność.

Emuluj czujniki

W panelu Czujniki możesz zastąpić geolokalizację, symulować orientację urządzenia, wymuszać dotyk i emulować stan bezczynności.

W następnych sekcjach znajdziesz informacje o tym, jak zastąpić geolokalizację i ustawić orientację urządzenia. Pełną listę funkcji znajdziesz w artykule Emulowanie czujników urządzenia.

Zastąp geolokalizację

Aby otworzyć interfejs zastępowania geolokalizacji, kliknij Dostosuj Narzędzia deweloperskie Dostosuj i kontroluj Narzędzia deweloperskie. i wybierz Więcej narzędzi > Czujniki.

Czujniki

Możesz też nacisnąć Command+Shift+P (Mac) lub Control+Shift+P (Windows, Linux, ChromeOS), aby otworzyć menu poleceń, wpisać Sensors i wybrać Pokaż czujniki.

Pokaż czujniki

Wybierz jedno z gotowych ustawień na liście Lokalizacja lub kliknij Inne..., by wpisać własne współrzędne, albo wybierz Lokalizacja niedostępna, by sprawdzić, jak zachowuje się strona, gdy geolokalizacja ma stan błędu.

Geolokalizacja

Ustaw orientację

Aby otworzyć interfejs orientacji, kliknij Dostosuj i kontroluj Narzędzia deweloperskie Dostosuj i kontroluj Narzędzia deweloperskie., a potem kliknij Więcej narzędzi > Czujniki.

Czujniki

Możesz też nacisnąć Command+Shift+P (Mac) lub Control+Shift+P (Windows, Linux, ChromeOS), aby otworzyć menu poleceń, wpisać Sensors i wybrać Pokaż czujniki.

Pokaż czujniki

Wybierz jedno z gotowych ustawień z listy Orientacja lub kliknij Orientacja niestandardowa, aby ustawić własne wartości alfa, beta i gamma.

Orientacja