Wyświetl i zmień CSS

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Skorzystaj z tych interaktywnych samouczków, aby poznać podstawy wyświetlania i zmieniania kodu CSS strony za pomocą Narzędzi deweloperskich w Chrome.

Wyświetl kod CSS elementu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy tekst Inspect me! poniżej i wybierz Zbadaj. Otworzy się panel Elementy w Narzędziach deweloperskich.

  Sprawdź mnie!

 2. Zwróć uwagę na element Inspect me! podświetlony na niebiesko w drzewie DOM.

  Podświetlony element.

 3. W drzewie DOM znajdź wartość atrybutu data-message dla elementu Inspect me!.

 4. Wpisz wartość atrybutu w polu tekstowym poniżej.

 5. W panelu Elementy > Style znajdź regułę klasy aloha.

  W panelu Style wymienione są reguły CSS stosowane do dowolnego elementu wybranego w drzewie DOM. Powinno on nadal być elementem Inspect me!.

 6. Klasa aloha deklaruje wartość dla pola padding. Wpisz tę wartość i jej jednostkę bez spacji w polu tekstowym poniżej.

Jeśli chcesz zadokować okno Narzędzi deweloperskich po prawej stronie widocznego obszaru, tak jak na zrzucie ekranu w kroku 1, przeczytaj artykuł Zmiana miejsca docelowego Narzędzi deweloperskich.

Dodawanie deklaracji CSS do elementu

Jeśli chcesz zmienić lub dodać deklaracje CSS do elementu, skorzystaj z panelu Style.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy tekst Add a background color to me! poniżej i wybierz Zbadaj.

  Dodaj do mnie kolor tła!

 2. Kliknij element.style u góry panelu Style.

 3. Wpisz background-color i naciśnij Enter.

 4. Wpisz honeydew i naciśnij Enter. W drzewie DOM widać, że do elementu została zastosowana deklaracja stylu wbudowanego.

Dodanie deklaracji CSS do elementu w panelu Style.

Dodawanie klasy CSS do elementu

W panelu Style możesz zobaczyć, jak wygląda element po zastosowaniu lub usunięciu klasy CSS.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy element Add a class to me! poniżej i wybierz Zbadaj.

  Dodaj do mnie zajęcia

 2. Kliknij .cls. W Narzędziach deweloperskich znajduje się pole tekstowe, w którym można dodać klasy do wybranego elementu.

 3. Wpisz color_me w polu tekstowym Dodaj nowe zajęcia i naciśnij Enter. Pod polem tekstowym Dodaj nową klasę pojawi się pole wyboru, w którym możesz włączać i wyłączać klasę. Jeśli do elementu Add a class to me! zastosowano inne klasy, możesz je również tutaj przełączać.

Stosuję do elementu klasę color_me.

Dodawanie pseudostanu do klasy

W panelu Style możesz zastosować pseudostan CSS do elementu. Narzędzia deweloperskie obsługują :active, :focus, :focus-within, :target, :hover, :visited i focus-visible.

 1. Najedź kursorem na tekst Hover over me! poniżej. Kolor tła ulegnie zmianie.

  Najedź na mnie!

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy tekst Hover over me! i wybierz Zbadaj.

 3. W panelu Style kliknij :hov.

 4. Zaznacz pole wyboru :hover. Kolor tła zmieni się jak wcześniej, nawet jeśli nie najedziesz kursorem na element.

Przełącza pseudostan najechania elementu.

Zmiana wymiarów elementu

Za pomocą interaktywnego diagramu Model pudełka w panelu Style możesz zmienić szerokość, wysokość, dopełnienie, margines lub długość obramowania elementu.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy element Change my margin! poniżej i wybierz Zbadaj.

  Zmień moją marżę!

 2. Aby wyświetlić Model pola, kliknij Pokaż pasek boczny. przycisk Pokaż pasek boczny na pasku działań w panelu Style. Przycisk Pokaż pasek boczny.

 3. Na diagramie Model pola w panelu Style najedź kursorem na dopełnienie. Dopełnienie elementu jest wyróżnione w widocznym obszarze.Dopełnienie elementu.

 4. Kliknij dwukrotnie lewy margines w sekcji Box Model. Element nie ma obecnie marginesów, więc margin-left ma wartość -.

 5. Wpisz 100 i naciśnij Enter.Zmiana lewego marginesu elementu.

Domyślnie Model pola jest ustawiany na piksele, ale akceptuje też inne wartości, takie jak 25% i 10vw.