Apparaten

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Instellingen. Instellingen > Apparaten geeft een overzicht van apparaten en hun afmetingen. U kunt deze apparaten selecteren in de vervolgkeuzelijst Afmetingen in apparaatmodus .

Voeg een apparaat toe aan de lijst Apparaten

Een apparaat aan de lijst toevoegen:

  1. Open instellingen .
  2. Schakel op het tabblad Apparaat het selectievakje in naast een apparaat dat u wilt toevoegen.

    Een lijst met ingeschakelde apparaten op het tabblad Apparaten.

Voeg een aangepast apparaat toe

Als u geen apparaat ziet dat u wilt testen, voegt u een aangepast apparaat toe:

  1. Open instellingen .
  2. Klik op het tabblad Apparaat op Aangepast apparaat toevoegen .
  3. Geef de apparaatgegevens op, bijvoorbeeld zoals weergegeven in de schermafbeelding:

    Pixel 7 Pro-apparaatgegevens.

  4. Klik op Opslaan . Uw apparaat is standaard ingeschakeld en u kunt het selecteren in de vervolgkeuzelijst Afmetingen in de apparaatmodus .

Als u een aangepast apparaat dat u hebt toegevoegd, wilt bewerken of verwijderen, klikt u op Bewerking. of Verwijderen. knoppen die verschijnen bij het zweven.