Duidelijke versie

Een geheel getal dat de versie specificeert van de manifestbestandsindeling die uw pakket vereist. Deze sleutel is vereist. Bijvoorbeeld:

"manifest_version": 3

Ondersteunde waarden voor deze sleutel zijn:

  • 3 : Gebruik het Manifest V3 -formaat en de bijbehorende functieset.

De huidige versie is Manifest V3. De Chrome Web Store accepteert geen manifest V2-extensies meer (zie Manifest V2-ondersteuningstijdlijn voor meer details). Er zullen in de toekomst nog andere manifestversies komen (V4 en hoger), maar deze zijn nog niet gepland.