chrome.systemLog

Açıklama

Uzantılardan Chrome sistem günlüklerini kaydetmek için chrome.systemLog API'yi kullanın.

İzinler

systemLog

Kullanılabilirlik

Chrome 125 ve üstü sürümler Yalnızca ChromeOS Politika gerektirir

Türler

MessageOptions

Özellikler

 • mesaj

  dize

Yöntemler

add()

Söz
chrome.systemLog.add(
  options: MessageOptions,
  callback?: function,
)

Yeni bir günlük kaydı ekler.

Parametreler

 • seçenekler

  Günlük seçenekleri.

 • geri çağırma

  Functions (isteğe bağlı)

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  () => void

İlerlemeler

 • Promise<void>

  Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geriye dönük uyumluluk için geri çağırmalar sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.