chrome.action

Açıklama

Google Chrome araç çubuğunda uzantının simgesini kontrol etmek için chrome.action API'sını kullanın.

İşlem simgeleri, çok amaçlı adres çubuğunun yanındaki tarayıcı araç çubuğunda görüntülenir. Bunlar, yüklendikten sonra uzantılar menüsünde (yapboz parçası simgesi) görünür. Kullanıcılar, uzantı simgenizi araç çubuğuna sabitleyebilir.

Kullanılabilirlik

Chrome 88 ve üstü sürümler MV3 ve sonraki sürümler

Manifest

Bu API'yi kullanmak için aşağıdaki anahtarların manifest'te beyan edilmesi gerekir.

"action"

chrome.action API'yi kullanmak için "manifest_version" değeri olarak 3 belirtin ve "action" anahtarını manifest dosyanıza ekleyin.

{
 "name": "Action Extension",
 ...
 "action": {
  "default_icon": {       // optional
   "16": "images/icon16.png",  // optional
   "24": "images/icon24.png",  // optional
   "32": "images/icon32.png"  // optional
  },
  "default_title": "Click Me",  // optional, shown in tooltip
  "default_popup": "popup.html" // optional
 },
 ...
}

"action" anahtarı (alt öğeleriyle birlikte) isteğe bağlıdır. Uzantı dahil edilmediğinde, uzantının menüsüne erişebilmek için araç çubuğunda gösterilmeye devam eder. Bu nedenle, her zaman en azından "action" ve "default_icon" anahtarlarını eklemenizi öneririz.

Kavramlar ve kullanım

Kullanıcı arayüzünün bölümleri

Simge

Simge, uzantınızın araç çubuğundaki ana görüntüdür ve manifest'inizin "action" anahtarındaki "default_icon" anahtarı tarafından ayarlanır. Simgeler, cihazdan bağımsız 16 piksel (DIP) genişliğinde ve uzunluğunda olmalıdır.

"default_icon" anahtarı, boyutlardan görüntü yollarına kadar uzanan bir sözlüktür. Chrome hangi görüntü ölçeğinin kullanılacağını seçmek için bu simgeleri kullanır. Tam eşleşme bulunmazsa Chrome mevcut en yakın eşleşmeyi seçer ve bunu resme sığacak şekilde ölçeklendirir. Bu durum resim kalitesini etkileyebilir.

1,5x veya 1,2x gibi daha az kullanılan ölçek faktörlerine sahip cihazlar giderek yaygınlaştığından, simgeleriniz için birden fazla boyut sağlamanızı öneririz. Bu, uzantınızı olası simge görüntü boyutu değişikliklerine karşı da geleceğe hazır hale getirir. Bununla birlikte, yalnızca tek bir boyut sağlanırsa "default_icon" anahtarı, sözlük yerine tek bir simgenin yolunu içeren bir dizeye de ayarlanabilir.

Farklı bir resim yolu belirterek, HTML tuval öğesi kullanarak dinamik olarak oluşturulmuş bir simge ya da uzantı hizmet çalışanı tarafından ayarlanıyorsa offscreen canvas API sağlayarak uzantınızın simgesini programatik olarak ayarlamak için action.setIcon() yöntemini çağırabilirsiniz.

const canvas = new OffscreenCanvas(16, 16);
const context = canvas.getContext('2d');
context.clearRect(0, 0, 16, 16);
context.fillStyle = '#00FF00'; // Green
context.fillRect(0, 0, 16, 16);
const imageData = context.getImageData(0, 0, 16, 16);
chrome.action.setIcon({imageData: imageData}, () => { /* ... */ });

Paketli uzantılarda (.crx dosyasından yüklenen) resimler, PNG, JPEG, BMP, ICO gibi Blink oluşturma motorunun görüntüleyebileceği çoğu biçimde olabilir. SVG desteklenmez. Paketlenmemiş uzantılar PNG resimler kullanmalıdır.

İpucu (başlık)

İpucu veya başlık, kullanıcı fare imlecini araç çubuğundaki uzantı simgesi üzerinde tuttuğunda görünür. Ayrıca, düğmeye odaklanıldığında ekran okuyucuların okuduğu erişilebilir metne de dahil edilir.

Varsayılan ipucu, manifest.json içindeki "action" anahtarının "default_title" alanı kullanılarak ayarlanır. Bu özelliği, action.setTitle() yöntemini çağırarak programatik olarak da ayarlayabilirsiniz.

Rozet

İşlemlerde isteğe bağlı olarak bir "rozet" görüntülenebilir. Rozet, simgenin üzerine yerleştirilmiş bir metinden oluşur. Bu şekilde, uzantının durumu hakkında sayaç gibi az miktarda bilgi görüntülemek için işlemi güncelleyebilirsiniz. Rozetin metin bileşeni ve arka plan rengi vardır. Alan sınırlı olduğundan rozet metninde en fazla dört karakter kullanılmasını öneririz.

Rozet oluşturmak için action.setBadgeBackgroundColor() ve action.setBadgeText() çağrılarını yaparak programlı bir şekilde ayarlayın. Manifest'te varsayılan bir rozet ayarı yoktur. Rozet rengi değerleri, rozetin RGBA rengini oluşturan, 0 ile 255 arasında dört tam sayıdan oluşan bir dizi veya CSS renk değerine sahip bir dize olabilir.

chrome.action.setBadgeBackgroundColor(
 {color: [0, 255, 0, 0]}, // Green
 () => { /* ... */ },
);

chrome.action.setBadgeBackgroundColor(
 {color: '#00FF00'}, // Also green
 () => { /* ... */ },
);

chrome.action.setBadgeBackgroundColor(
 {color: 'green'}, // Also, also green
 () => { /* ... */ },
);

Kullanıcı araç çubuğunda uzantının işlem düğmesini tıkladığında bir işlemin pop-up'ı gösterilir. Pop-up, istediğiniz HTML içeriğini barındırabilir ve içeriğine sığacak şekilde otomatik olarak boyutlandırılır. Pop-up'ın boyutu 25x25 ile 800x600 piksel arasında olmalıdır.

Pop-up başlangıçta manifest.json dosyasındaki "action" anahtarındaki "default_popup" özelliği tarafından ayarlanır. Varsa bu özellik, uzantı dizini içindeki göreli bir yola işaret etmelidir. Ayrıca action.setPopup() yöntemi kullanılarak farklı bir göreli yola işaret edecek şekilde dinamik olarak güncellenebilir.

Kullanım alanları

Sekme başına durum

Uzantı işlemlerinin her sekme için farklı durumları olabilir. Tek bir sekme için değer belirlemek üzere action API'sinin ayar yöntemlerindeki tabId özelliğini kullanın. Örneğin, belirli bir sekme için rozet metnini ayarlamak üzere aşağıdaki gibi bir işlem yapın:

function getTabId() { /* ... */}
function getTabBadge() { /* ... */}

chrome.action.setBadgeText(
 {
  text: getTabBadge(tabId),
  tabId: getTabId(),
 },
 () => { ... }
);

tabId özelliği dışarıda bırakılırsa ayar genel bir ayar olarak değerlendirilir. Sekmeye özgü ayarlar genel ayarlara göre önceliklidir.

Etkin durumu

Varsayılan olarak, araç çubuğu işlemleri her sekmede etkinleştirilir (tıklanabilir). Bunu, action.enable() ve action.disable() yöntemlerini kullanarak kontrol edebilirsiniz. Bu yalnızca pop-up'ın (varsa) veya action.onClicked etkinliğinin uzantınıza gönderilip gönderilmeyeceğini etkiler; işlemin araç çubuğundaki varlığını etkilemez.

Örnekler

Aşağıdaki örneklerde, uzantıların uzantılarda yaygın olarak kullanıldığı bazı durumlar gösterilmektedir. Bu API'yi denemek için chrome-extension-samples deposundan Action API örneğini yükleyin.

Pop-up göster

Kullanıcı, uzantının işlemini tıkladığında bir uzantının pop-up göstermesi yaygın bir durumdur. Bunu kendi uzantınızda uygulamak için manifest.json içindeki pop-up'ı tanımlayın ve Chrome'un pop-up'ta görüntülemesi gereken içeriği belirtin.

// manifest.json
{
 "name": "Action popup demo",
 "version": "1.0",
 "manifest_version": 3,
 "action": {
  "default_title": "Click to view a popup",
  "default_popup": "popup.html"
 }
}
<!-- popup.html -->
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <style>
  html {
   min-height: 5em;
   min-width: 10em;
   background: salmon;
  }
 </style>
</head>
<body>
 <p>Hello, world!</p>
</body>
</html>

Tıklandığında içerik komut dosyası ekle

Uzantılar için yaygın bir kalıp, uzantının işlemini kullanarak birincil özelliklerini göstermektir. Aşağıdaki örnek bu kalıbı göstermektedir. Kullanıcı işlemi tıkladığında uzantı, geçerli sayfaya bir içerik komut dosyası ekler. Ardından içerik komut dosyası, her şeyin beklendiği gibi çalıştığını doğrulamak için bir uyarı görüntüler.

// manifest.json
{
 "name": "Action script injection demo",
 "version": "1.0",
 "manifest_version": 3,
 "action": {
  "default_title": "Click to show an alert"
 },
 "permissions": ["activeTab", "scripting"],
 "background": {
  "service_worker": "background.js"
 }
}
// background.js
chrome.action.onClicked.addListener((tab) => {
 chrome.scripting.executeScript({
  target: {tabId: tab.id},
  files: ['content.js']
 });
});
// content.js
alert('Hello, world!');

declarativeContent ile işlem emülasyonu

Bu örnekte, bir uzantının arka plan mantığının (a) bir işlemi varsayılan olarak nasıl devre dışı bırakabileceği ve (b) belirli sitelerde işlemi etkinleştirmek için declarativeContent'i nasıl kullanabileceği gösterilmektedir.

// service-worker.js

// Wrap in an onInstalled callback to avoid unnecessary work
// every time the service worker is run
chrome.runtime.onInstalled.addListener(() => {
 // Page actions are disabled by default and enabled on select tabs
 chrome.action.disable();

 // Clear all rules to ensure only our expected rules are set
 chrome.declarativeContent.onPageChanged.removeRules(undefined, () => {
  // Declare a rule to enable the action on example.com pages
  let exampleRule = {
   conditions: [
    new chrome.declarativeContent.PageStateMatcher({
     pageUrl: {hostSuffix: '.example.com'},
    })
   ],
   actions: [new chrome.declarativeContent.ShowAction()],
  };

  // Finally, apply our new array of rules
  let rules = [exampleRule];
  chrome.declarativeContent.onPageChanged.addRules(rules);
 });
});

Türler

OpenPopupOptions

Chrome 99 ve sonraki sürümler

Özellikler

 • windowId

  numara isteğe bağlı

  İşlem pop-up'ının açılacağı pencerenin kimliği. Belirtilmezse varsayılan olarak o anda etkin olan pencere ayarlanır.

TabDetails

Özellikler

 • tabId

  numara isteğe bağlı

  Durumun sorgulanacağı sekmenin kimliği. Herhangi bir sekme belirtilmezse sekmeye özgü olmayan durum döndürülür.

UserSettings

Chrome 91 ve sonraki sürümler

Bir uzantının işlemiyle ilgili kullanıcı tarafından belirtilen ayarların toplamı.

Özellikler

 • isOnToolbar

  boolean

  Uzantının işlem simgesinin, tarayıcı pencerelerinin üst düzey araç çubuğunda görünür olup olmadığı (ör. uzantının kullanıcı tarafından "sabitlenmiş" olup olmadığı).

Yöntemler

disable()

Söz
chrome.action.disable(
  tabId?: number,
  callback?: function,
)

Bir sekme için işlemi devre dışı bırakır.

Parametreler

 • tabId

  numara isteğe bağlı

  İşlemini değiştirmek istediğiniz sekmenin kimliği.

 • geri çağırma

  Functions (isteğe bağlı)

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  () => void

İlerlemeler

 • Promise<void>

  Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geriye dönük uyumluluk için geri çağırmalar sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

enable()

Söz
chrome.action.enable(
  tabId?: number,
  callback?: function,
)

Bir sekme için işlemi etkinleştirir. İşlemler varsayılan olarak etkindir.

Parametreler

 • tabId

  numara isteğe bağlı

  İşlemini değiştirmek istediğiniz sekmenin kimliği.

 • geri çağırma

  Functions (isteğe bağlı)

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  () => void

İlerlemeler

 • Promise<void>

  Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geriye dönük uyumluluk için geri çağırmalar sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

getBadgeBackgroundColor()

Söz
chrome.action.getBadgeBackgroundColor(
  details: TabDetails,
  callback?: function,
)

İşlemin arka plan rengini alır.

Parametreler

 • ayrıntılar
 • geri çağırma

  Functions (isteğe bağlı)

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  (result: ColorArray) => void

İlerlemeler

 • Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geriye dönük uyumluluk için geri çağırmalar sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

getBadgeText()

Söz
chrome.action.getBadgeText(
  details: TabDetails,
  callback?: function,
)

İşlemin rozet metnini alır. Herhangi bir sekme belirtilmezse sekmeye özgü olmayan rozet metni döndürülür. displayActionCountAsBadgeText etkinse declarativeNetRequestFeedback izni yoksa veya sekmeye özgü rozet metni sağlanmadığı sürece bir yer tutucu metni döndürülür.

Parametreler

 • ayrıntılar
 • geri çağırma

  Functions (isteğe bağlı)

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  (result: string) => void

  • sonuç

   dize

İlerlemeler

 • Söz<dize>

  Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geriye dönük uyumluluk için geri çağırmalar sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

getBadgeTextColor()

Söz Chrome 110 ve sonraki sürümleri
chrome.action.getBadgeTextColor(
  details: TabDetails,
  callback?: function,
)

İşlemin metin rengini alır.

Parametreler

 • ayrıntılar
 • geri çağırma

  Functions (isteğe bağlı)

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  (result: ColorArray) => void

İlerlemeler

 • Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geriye dönük uyumluluk için geri çağırmalar sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

getPopup()

Söz
chrome.action.getPopup(
  details: TabDetails,
  callback?: function,
)

Bu eylem için pop-up olarak ayarlanan HTML dokümanını alır.

Parametreler

 • ayrıntılar
 • geri çağırma

  Functions (isteğe bağlı)

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  (result: string) => void

  • sonuç

   dize

İlerlemeler

 • Söz<dize>

  Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geriye dönük uyumluluk için geri çağırmalar sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

getTitle()

Söz
chrome.action.getTitle(
  details: TabDetails,
  callback?: function,
)

İşlemin başlığını alır.

Parametreler

 • ayrıntılar
 • geri çağırma

  Functions (isteğe bağlı)

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  (result: string) => void

  • sonuç

   dize

İlerlemeler

 • Söz<dize>

  Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geriye dönük uyumluluk için geri çağırmalar sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

getUserSettings()

Söz Chrome 91 ve sonraki sürümleri
chrome.action.getUserSettings(
  callback?: function,
)

Bir uzantının işlemiyle ilgili kullanıcı tarafından belirtilen ayarları döndürür.

Parametreler

 • geri çağırma

  Functions (isteğe bağlı)

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  (userSettings: UserSettings) => void

İlerlemeler

 • Promise<UserSettings>

  Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geriye dönük uyumluluk için geri çağırmalar sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

isEnabled()

Söz Chrome 110 ve sonraki sürümleri
chrome.action.isEnabled(
  tabId?: number,
  callback?: function,
)

Uzantı işleminin bir sekme için etkin olup olmadığını (veya bir tabId sağlanmamışsa genel olarak) belirtir. Yalnızca declarativeContent kullanılarak etkinleştirilen işlemler her zaman "yanlış" döndürür.

Parametreler

 • tabId

  numara isteğe bağlı

  Etkin durumunu kontrol etmek istediğiniz sekmenin kimliği.

 • geri çağırma

  Functions (isteğe bağlı)

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  (isEnabled: boolean) => void

  • isEnabled

   boolean

   Uzantı işlemi etkinse doğru değerini alır.

İlerlemeler

 • Promise<boolean>

  Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geriye dönük uyumluluk için geri çağırmalar sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

openPopup()

Söz Chrome 118+ Politika gerektirir
chrome.action.openPopup(
  options?: OpenPopupOptions,
  callback?: function,
)

Uzantının pop-up'ını açar.

Parametreler

 • seçenekler

  OpenPopupOptions isteğe bağlı

  Pop-up'ı açma seçeneklerini belirtir.

 • geri çağırma

  Functions (isteğe bağlı)

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  () => void

İlerlemeler

 • Promise<void>

  Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geriye dönük uyumluluk için geri çağırmalar sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

setBadgeBackgroundColor()

Söz
chrome.action.setBadgeBackgroundColor(
  details: object,
  callback?: function,
)

Rozetin arka plan rengini ayarlar.

Parametreler

 • ayrıntılar

  nesne

  • renk

   dize | ColorArray

   Rozetin RGBA rengini oluşturan [0.255] aralığında dört tam sayıdan oluşan dizi. Örneğin, opak kırmızı [255, 0, 0, 255]'dir. CSS değerine sahip bir dize de olabilir. Opak kırmızının değeri #FF0000 veya #F00 olabilir.

  • tabId

   numara isteğe bağlı

   Değişikliği, belirli bir sekme seçildiği zamanla sınırlar. Sekme kapatıldığında otomatik olarak sıfırlanır.

 • geri çağırma

  Functions (isteğe bağlı)

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  () => void

İlerlemeler

 • Promise<void>

  Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geriye dönük uyumluluk için geri çağırmalar sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

setBadgeText()

Söz
chrome.action.setBadgeText(
  details: object,
  callback?: function,
)

İşlemin rozet metnini ayarlar. Rozet, simgenin üstünde görüntülenir.

Parametreler

 • ayrıntılar

  nesne

  • tabId

   numara isteğe bağlı

   Değişikliği, belirli bir sekme seçildiği zamanla sınırlar. Sekme kapatıldığında otomatik olarak sıfırlanır.

  • text (metin)

   string isteğe bağlı

   İstenilen sayıda karakter aktarılabilir, ancak alana yalnızca dört karakter sığabilir. Boş bir dize ('') iletilirse rozet metni temizlenir. tabId belirtilirse ve text null değerine ayarlanırsa belirtilen sekmenin metni temizlenir ve varsayılan olarak global rozet metni kullanılır.

 • geri çağırma

  Functions (isteğe bağlı)

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  () => void

İlerlemeler

 • Promise<void>

  Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geriye dönük uyumluluk için geri çağırmalar sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

setBadgeTextColor()

Söz Chrome 110 ve sonraki sürümleri
chrome.action.setBadgeTextColor(
  details: object,
  callback?: function,
)

Rozetin metin rengini ayarlar.

Parametreler

 • ayrıntılar

  nesne

  • renk

   dize | ColorArray

   Rozetin RGBA rengini oluşturan [0.255] aralığında dört tam sayıdan oluşan dizi. Örneğin, opak kırmızı [255, 0, 0, 255]'dir. CSS değerine sahip bir dize de olabilir. Opak kırmızının değeri #FF0000 veya #F00 olabilir. Bu değerin ayarlanmaması, rozetin arka plan rengiyle kontrast oluşturan bir rengin otomatik olarak seçilmesine neden olur. Böylece, metin görünür olur. Alfa değerleri 0'a denk olan renkler ayarlanmaz ve hata döndürür.

  • tabId

   numara isteğe bağlı

   Değişikliği, belirli bir sekme seçildiği zamanla sınırlar. Sekme kapatıldığında otomatik olarak sıfırlanır.

 • geri çağırma

  Functions (isteğe bağlı)

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  () => void

İlerlemeler

 • Promise<void>

  Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geriye dönük uyumluluk için geri çağırmalar sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

setIcon()

Söz
chrome.action.setIcon(
  details: object,
  callback?: function,
)

İşlemin simgesini ayarlar. Simge, bir resim dosyasının yolu, tuval öğesindeki piksel verileri veya bunlardan birinin sözlüğü olarak belirtilebilir. path veya imageData özelliği belirtilmelidir.

Parametreler

 • ayrıntılar

  nesne

  • imageData

   ImageData | nesne isteğe bağlı

   Ayarlanacak simgeyi temsil eden bir ImageData nesnesi veya sözlük {size -> ImageData}. Simge bir sözlük olarak belirtilmişse, kullanılacak gerçek resim, ekranın piksel yoğunluğuna bağlı olarak seçilir. Bir ekran alanı birimine sığan resim piksellerinin sayısı scale değerine eşitse scale * n boyutlu resim seçilir. Burada n, kullanıcı arayüzündeki simgenin boyutudur. En az bir resim belirtilmelidir. 'details.imageData = foo' öğesinin 'details.imageData = {'16': foo}' değerine eşdeğer olduğunu unutmayın.

  • yol

   string | nesne isteğe bağlı

   Ayarlanacak simgeye işaret eden göreli bir resim yolu veya sözlük {boyut -> göreli resim yolu}. Simge bir sözlük olarak belirtilmişse, kullanılacak gerçek resim, ekranın piksel yoğunluğuna bağlı olarak seçilir. Bir ekran alanı birimine sığan resim piksellerinin sayısı scale değerine eşitse scale * n boyutlu resim seçilir. Burada n, kullanıcı arayüzündeki simgenin boyutudur. En az bir resim belirtilmelidir. 'details.path = foo', 'details.path = {'16': foo}' ile eşdeğerdir

  • tabId

   numara isteğe bağlı

   Değişikliği, belirli bir sekme seçildiği zamanla sınırlar. Sekme kapatıldığında otomatik olarak sıfırlanır.

 • geri çağırma

  Functions (isteğe bağlı)

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  () => void

İlerlemeler

 • Promise<void>

  Chrome 96 ve sonraki sürümler

  Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geriye dönük uyumluluk için geri çağırmalar sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

setPopup()

Söz
chrome.action.setPopup(
  details: object,
  callback?: function,
)

Kullanıcı işlemin simgesini tıkladığında pop-up olarak açılacak HTML dokümanını ayarlar.

Parametreler

 • ayrıntılar

  nesne

  • pop-up

   dize

   Pop-up'ta gösterilecek HTML dosyasının göreli yolu. Boş dizeye ('') ayarlanırsa pop-up gösterilmez.

  • tabId

   numara isteğe bağlı

   Değişikliği, belirli bir sekme seçildiği zamanla sınırlar. Sekme kapatıldığında otomatik olarak sıfırlanır.

 • geri çağırma

  Functions (isteğe bağlı)

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  () => void

İlerlemeler

 • Promise<void>

  Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geriye dönük uyumluluk için geri çağırmalar sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

setTitle()

Söz
chrome.action.setTitle(
  details: object,
  callback?: function,
)

İşlemin başlığını belirler. Bu, ipucunda görünür.

Parametreler

 • ayrıntılar

  nesne

  • tabId

   numara isteğe bağlı

   Değişikliği, belirli bir sekme seçildiği zamanla sınırlar. Sekme kapatıldığında otomatik olarak sıfırlanır.

  • title

   dize

   Fareyle üzerine gelindiğinde işlemin görüntülenmesi gereken dize.

 • geri çağırma

  Functions (isteğe bağlı)

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  () => void

İlerlemeler

 • Promise<void>

  Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geriye dönük uyumluluk için geri çağırmalar sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

Etkinlikler

onClicked

chrome.action.onClicked.addListener(
  callback: function,
)

Bir işlem simgesi tıklandığında tetiklenir. İşlemde pop-up varsa etkinlik tetiklenmez.

Parametreler

 • geri çağırma

  işlev

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  (tab: tabs.Tab) => void