Cross-originele isolatie

Door cross-origin-isolatie kan een webpagina krachtige functies gebruiken, zoals SharedArrayBuffer . Een extensie kan kiezen voor cross-origin-isolatie door de juiste waarden op te geven voor de manifestsleutels cross_origin_embedder_policy en cross_origin_opener_policy . Een manifest zoals hieronder zal bijvoorbeeld de oorsprong van de extensie kiezen voor cross-origin-isolatie.

{
 "name": "CrossOriginIsolation example",
 "manifest_version": 3,
 "version": "1.1",
 "cross_origin_embedder_policy": {
  "value": "require-corp"
 },
 "cross_origin_opener_policy": {
  "value": "same-origin"
 },
 ...
}

Door te kiezen voor cross-origin-isolatie kan de extensie krachtige API's zoals SharedArrayBuffers gebruiken in zijn geïsoleerde cross-origin-contexten. Het brengt echter ook bepaalde bijwerkingen met zich mee. Zie Uw website "cross-origin geïsoleerd" maken met COOP en COEP voor meer informatie hierover.