การทดสอบ

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

การตั้งค่า การตั้งค่า > การทดสอบ ช่วยให้คุณเปิดและปิดใช้ฟีเจอร์ทดลองของเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บใน Chrome ได้

วิธีเปิดใช้การทดสอบ

  1. เปิดการตั้งค่า
  2. ในแท็บการทดสอบ ให้ค้นหาการทดสอบที่ต้องการลองในช่องข้อความตัวกรอง
  3. เปิดใช้ช่องทำเครื่องหมาย ช่องทำเครื่องหมาย ข้างการทดสอบ
  4. ปิด การตั้งค่า การตั้งค่า
  5. หากจำเป็น ให้คลิกโหลดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บซ้ำในข้อความแจ้งด้านบน

ครั้งถัดไปที่คุณเปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ การทดสอบก็จะได้รับการเปิดใช้งาน หากต้องการปิดใช้การทดสอบ ให้ล้างช่องทำเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง

แท็บการทดสอบ