อุปกรณ์

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

การตั้งค่า การตั้งค่า > อุปกรณ์จะแสดงอุปกรณ์และขนาด คุณสามารถเลือกอุปกรณ์เหล่านี้จากรายการแบบเลื่อนลงมิติข้อมูลในโหมดอุปกรณ์

เพิ่มอุปกรณ์ลงในรายการอุปกรณ์

วิธีเพิ่มอุปกรณ์ลงในรายการ

  1. เปิดการตั้งค่า
  2. ในแท็บอุปกรณ์ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายข้างอุปกรณ์ที่คุณต้องการเพิ่ม

    รายการอุปกรณ์ที่เปิดใช้ในแท็บ "อุปกรณ์"

เพิ่มอุปกรณ์ที่กำหนดเอง

หากไม่เห็นอุปกรณ์ที่ต้องการทดสอบ ให้เพิ่มอุปกรณ์ที่กำหนดเองดังนี้

  1. เปิดการตั้งค่า
  2. ในแท็บอุปกรณ์ ให้คลิกเพิ่มอุปกรณ์ที่กำหนดเอง
  3. ระบุรายละเอียดอุปกรณ์ เช่น ดังที่แสดงในภาพหน้าจอ

    รายละเอียดอุปกรณ์ Pixel 7 Pro

  4. คลิกบันทึก อุปกรณ์ของคุณจะเปิดใช้โดยค่าเริ่มต้น และคุณสามารถเลือกอุปกรณ์ได้จากรายการแบบเลื่อนลงมิติข้อมูลในโหมดอุปกรณ์

หากต้องการแก้ไขหรือลบอุปกรณ์ที่กำหนดเองที่เพิ่มไว้ ให้คลิกปุ่ม แก้ไข หรือ ลบ ซึ่งปรากฏเมื่อวางเมาส์เหนือ