Unikaj łańcuchów żądań krytycznych

Łańcuchy żądań krytycznych to serie zależnych żądań sieciowych ważnych dla renderowania stron. Im większa długość łańcuchów i większe rozmiary pobierania, tym większy wpływ na szybkość wczytywania strony.

Lighthouse raportuje krytyczne żądania wczytane z wysokim priorytetem:

Zrzut ekranu z narzędzia Lighthouse Minimalizowanie szczegółowej kontroli żądań krytycznych

Jak Lighthouse identyfikuje krytyczne łańcuchy żądań

Lighthouse wykorzystuje priorytet sieci jako serwer proxy do identyfikowania krytycznych zasobów blokujących renderowanie. Więcej informacji o tym, jak Chrome definiuje te priorytety, znajdziesz w artykule Google na temat priorytetów zasobów Chrome i harmonogramu.

Dane o krytycznych łańcuchach żądań, rozmiarach zasobów oraz czasie spędzonym na ich pobieraniu są pobierane z protokołu zdalnego debugowania Chrome.

Zmniejszenie wpływu krytycznych łańcuchów żądań na wydajność

Skorzystaj z wyników kontroli krytycznych łańcuchów żądań, aby najpierw kierować reklamy na zasoby, które mają największy wpływ na wczytywanie strony:

  • Ogranicz liczbę zasobów krytycznych: usuń je, odłóż pobieranie, oznacz je jako async itd.
  • Zoptymalizuj liczbę bajtów krytycznych, aby skrócić czas pobierania (liczbę cykli wymiany danych).
  • Zoptymalizuj kolejność wczytywania pozostałych zasobów krytycznych – aby skrócić ścieżkę krytyczną, pobierz wszystkie zasoby krytyczne tak szybko, jak to możliwe.

Dowiedz się więcej o optymalizacji obrazów, JavaScript, CSS i czcionek internetowych.

Wskazówki dotyczące stosu

Magento

Jeśli nie łączysz zasobów JavaScript w pakiet, stosuj funkcję baler.

Zasoby

Kod źródłowy kontroli Minimalizowanie głębokości żądań