Nie zawiera tagu z szerokością ani skalą początkową

Wiele wyszukiwarek określa ranking stron na podstawie ich dostosowania do komórek. Bez metatagu widocznego obszaru urządzenia mobilne renderują strony przy typowej szerokości ekranu komputera, a następnie pomniejszają je, co utrudnia ich czytanie.

Dzięki metatagowi widocznego obszaru możesz kontrolować szerokość i skalowanie widocznego obszaru, by dopasować go do właściwego rozmiaru na wszystkich urządzeniach.

Niepowodzenie kontroli metatagów widocznego obszaru w Lighthouse

Lighthouse oznacza strony bez metatagu widocznego obszaru:

Kontrola Lighthouse pokazuje, że na stronie brakuje widocznego obszaru

Strona nie przejdzie kontroli, chyba że zostaną spełnione wszystkie z tych warunków: – Pole <head> dokumentu zawiera tag <meta name="viewport">. – Metatag widocznego obszaru zawiera atrybut content. – wartość atrybutu content zawiera tekst width=.

Jak dodać metatag widocznego obszaru

Dodaj tag <meta> widocznego obszaru z odpowiednimi parami klucz-wartość do elementu <head> strony:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    …
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    …
  </head>
  …

Działanie każdej pary klucz-wartość: – width=device-width ustawia szerokość widocznego obszaru na szerokość urządzenia. – initial-scale=1 ustawia początkowy poziom powiększenia, gdy użytkownik odwiedza stronę.

Zasoby