Nie zawiera tagu z szerokością ani skalą początkową

Bez metatagu widocznego obszaru urządzenia mobilne renderują strony przy typowej szerokości ekranu komputera, a następnie pomniejszają je, co utrudnia ich czytanie.

Dzięki metatagowi widocznego obszaru możesz kontrolować szerokość i skalowanie widocznego obszaru, by dopasować go do właściwego rozmiaru na wszystkich urządzeniach.

Niepowodzenie kontroli metatagów widocznego obszaru w Lighthouse

Lighthouse oznacza strony bez metatagu widocznego obszaru:

Kontrola Lighthouse pokazuje, że na stronie brakuje widocznego obszaru

Strona nie przejdzie kontroli, chyba że zostaną spełnione wszystkie z tych warunków: – Pole <head> dokumentu zawiera tag <meta name="viewport">. – Metatag widocznego obszaru zawiera atrybut content. – wartość atrybutu content zawiera tekst width=.

Jak dodać metatag widocznego obszaru

Dodaj tag <meta> widocznego obszaru z odpowiednimi parami klucz-wartość do elementu <head> strony:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    …
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    …
  </head>
  …

Działanie każdej pary klucz-wartość: – width=device-width ustawia szerokość widocznego obszaru na szerokość urządzenia. – initial-scale=1 ustawia początkowy poziom powiększenia, gdy użytkownik odwiedza stronę.

Skala początkowa mniejsza niż 1

Gdy initial-scale ma wartość mniejszą niż 1, może to spowodować, że w przeglądarkach będzie można włączyć funkcję powiększania za pomocą dwukrotnego kliknięcia. Jest to zwykle używane w przypadku stron na komputery, które nie są zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych. Powoduje to 300-milisekundowe opóźnienie interakcji z dotknięciem w czasie, gdy przeglądarka czeka na sprawdzenie, czy nastąpi drugie „podwójne” kliknięcie. Dlatego też kontrola nie powiedzie się, gdy skala początkowa jest ustawiona na mniej niż 1.

Zasoby