Manifest V3 to najnowsza wersja platformy rozszerzeń. Wprowadziliśmy szereg zmian w dostępnych interfejsach API i dodaliśmy kilka nowych funkcji.

Nasze cele

Manifest V3 ma być pierwszym krokiem w realizacji naszej wizji związanej z poprawą prywatności, bezpieczeństwa i skuteczności rozszerzeń. Oprócz zmian na platformie pracujemy też nad tym, aby użytkownicy mogli lepiej zrozumieć funkcje rozszerzeń i mieć większą kontrolę nad nimi. Wprowadzanie tych zmian zajmie kilka lat.

Co się zmieni?

Rozszerzenia w platformie Manifest V2 miały przez długi czas stronę w tle, która zajmowała zasoby, nawet gdy rozszerzenie nie było uruchomione. W platformie Manifest V3 przenieśliśmy kontekst w tle do instancji roboczych service worker, które są uruchamiane tylko w razie potrzeby.
Platforma Manifest V3 uniemożliwia rozszerzeniu korzystanie z kodu hostowanego zdalnie, co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, ponieważ zezwala na uruchamianie w rozszerzeniach niezweryfikowanego kodu. Po wprowadzeniu tej zmiany rozszerzenie może wykonywać tylko kod JavaScript znajdujący się w pakiecie, który jest sprawdzany w Chrome Web Store.
Wycofujemy blokującą wersję interfejsu API webRequest. Wymagało to serwera proxy do przekazywania całego ruchu w sieci, co zwiększało możliwości filtrowania, co wiązało się z kosztami z zakresu wydajności i ochrony prywatności. Nowy interfejs deklarativeNetRequest API stanowi bezpieczniejszą alternatywę w wielu przypadkach.
Manifest V3 zawiera też wiele nowych interfejsów API i możliwości, a także ulepszenia platformy, w tym obsługę metod opartych na obietnicach i inne ulepszenia.

Co dalej?

Dowiedz się, jak przenieść rozszerzenie.
Zobacz najważniejsze luki w platformie, które zamknęliśmy w ramach przejścia.
Zobacz listę kontrolną zmian do migracji.
Porady dotyczące publikowania zaktualizowanego rozszerzenia.