Manifest - Açıklama

Uzantıyı açıklayan bir düz metin dizesi (HTML veya diğer biçimlendirmeler olmadan, en fazla 132 karakter). Örneğin:

"description": "A description of my extension"

Açıklama, tarayıcının Uzantılar sayfasına (chrome://extensions) ve Chrome Web Mağazası'na uygun olmalıdır. Bu alan için yerel ayara özel dizeler belirtebilirsiniz. Ayrıntılar için Uluslararası hale getirme bölümüne bakın.