Ograniczenia

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Ustawienia. Ustawienia > Ograniczanie zawiera listę niestandardowych profili ograniczania. Możesz ich używać do testowania niestandardowych szybkości połączeń w panelu Sieć.

Aby dodać profil niestandardowy:

 1. Otwórz Ustawienia.
 2. Na karcie Ograniczanie kliknij Dodaj profil niestandardowy...
 3. W nowym wpisie określ te opcjonalne wartości parametrów:

  Tworzenie nowego profilu na karcie Ograniczanie.

  • Nazwa profilu.
  • Szybkość pobierania i przesyłania (w kb/s).
  • Czas oczekiwania w milisekundach.

  Parametry związane z pakietami:

  • Utrata Packera w procentach.
  • Długość kolejki pakietów podana w postaci liczby.
  • Flaga zmiany kolejności pakietów, która jest włączona lub wyłączona.
 4. Kliknij Dodaj, aby zapisać nowy profil. Możesz ją teraz wybrać z listy ograniczania w panelu Sieć.

Aby edytować lub usunąć istniejący profil, kliknij przyciski Edytuj. lub Usuń., które pojawią się po najechaniu kursorem.