Tính năng mới trong Công cụ cho nhà phát triển (Chrome 97)

Tính năng xem trước: Bảng điều khiển mới của ứng dụng Máy ghi âm

Sử dụng bảng điều khiển mới là Recorder (Ghi âm) để ghi lại, phát lại và đo lường luồng của người dùng.

Mở bảng điều khiển Recorder (Máy ghi âm). Làm theo hướng dẫn trên màn hình để bắt đầu ghi lại một lần nữa.

Ví dụ: bạn có thể ghi lại quy trình thanh toán cà phê bằng ứng dụng bản minh hoạ đặt cà phê này. Sau khi thêm một tách cà phê và điền thông tin thanh toán, bạn có thể kết thúc quá trình ghi lại, phát lại quy trình hoặc nhấp vào nút Đo lường hiệu suất để đo lường luồng người dùng trong bảng Hiệu suất.

Chuyển đến tài liệu về bảng điều khiển Máy ghi âm để tìm hiểu thêm theo hướng dẫn từng bước!

Bảng điều khiển Recorder (Máy ghi âm) là một tính năng xem trước. Nhóm của chúng tôi vẫn đang tích cực tìm cách và rất mong nhận được ý kiến phản hồi của bạn để cải thiện hơn nữa.

Bảng điều khiển Máy ghi âm

Vấn đề với Chromium: 1257499

Làm mới danh sách thiết bị ở Chế độ thiết bị

Bật Thanh công cụ của thiết bị, các thiết bị hiện đại hơn hiện được thêm vào danh sách thiết bị. Chọn một thiết bị để mô phỏng kích thước của thiết bị đó.

Làm mới danh sách thiết bị ở Chế độ thiết bị

Vấn đề với Chromium: 1223525

Tự động hoàn thành bằng tính năng Chỉnh sửa dưới dạng HTML

Giao diện người dùng Chỉnh sửa dưới dạng HTML hiện đã hỗ trợ tính năng tự động hoàn thành và làm nổi bật cú pháp. Trong bảng điều khiển Phần tử, hãy nhấp chuột phải vào một phần tử rồi chọn Chỉnh sửa dưới dạng HTML. Hãy thử nhập một thuộc tính DOM (ví dụ: id, aria), tính năng tự động hoàn thành sẽ giúp bạn tìm thấy tên thuộc tính mà bạn đang tìm.

Tự động hoàn thành bằng tính năng Chỉnh sửa dưới dạng HTML

Vấn đề với Chromium: 1215072

Cải thiện trải nghiệm gỡ lỗi mã

Số cột hiện được đưa vào lỗi đầu ra trong Bảng điều khiển. Việc dễ dàng truy cập vào số cột là cần thiết để gỡ lỗi, đặc biệt với JavaScript được rút gọn.

Số cột trong lỗi đầu ra

Vấn đề với Chromium: 1073064

[Thử nghiệm] Đồng bộ hoá chế độ cài đặt Công cụ cho nhà phát triển trên các thiết bị

Theo mặc định, chế độ cài đặt Công cụ cho nhà phát triển của bạn hiện được đồng bộ hoá trên các thiết bị khi bạn bật tính năng đồng bộ hoá hồ sơ Chrome. Bạn có thể thay đổi cài đặt đồng bộ hóa Công cụ cho nhà phát triển thông qua Cài đặt > Đồng bộ hóa > Bật đồng bộ hóa cài đặt.

Chế độ cài đặt đồng bộ hoá Công cụ cho nhà phát triển

Chế độ cài đặt mới này giúp bạn làm việc trên nhiều thiết bị dễ dàng hơn. Ví dụ: các chế độ cài đặt giao diện sau đây được đồng bộ hoá để bạn có trải nghiệm nhất quán trên các thiết bị và không cần xác định lại các chế độ cài đặt tương tự nữa. Tìm hiểu thêm về tính năng đồng bộ hoá trong phần tuỳ chỉnh DevTools.

cài đặt giao diện

Tính năng này hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và nhóm chúng tôi vẫn đang tích cực phát triển tính năng này. Nếu bạn có ý kiến phản hồi, vui lòng chia sẻ với chúng tôi tại đây.

Vấn đề với Chromium: 1245541

Tải kênh xem trước xuống

Hãy cân nhắc sử dụng Chrome Canary, Dev hoặc Beta làm trình duyệt phát triển mặc định. Các kênh xem trước này cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các tính năng mới nhất của Công cụ cho nhà phát triển, thử nghiệm API nền tảng web tiên tiến và tìm ra sự cố trên trang web của bạn trước khi người dùng của bạn làm điều đó!

Liên hệ với nhóm Công cụ của Chrome cho nhà phát triển

Sử dụng các lựa chọn sau đây để thảo luận về các tính năng mới và thay đổi trong bài đăng hoặc bất cứ vấn đề nào khác liên quan đến Công cụ cho nhà phát triển.

  • Hãy gửi đề xuất hoặc phản hồi cho chúng tôi qua crbug.com.
  • Báo cáo sự cố của Công cụ cho nhà phát triển bằng cách sử dụng phần Tuỳ chọn khác   Thêm   > Trợ giúp > Báo cáo sự cố về Công cụ cho nhà phát triển trong Công cụ cho nhà phát triển.
  • Tweet tại @ChromeDevTools.
  • Hãy để lại bình luận về tính năng mới trong video trên YouTube của Công cụ cho nhà phát triển hoặc video trên YouTube.

Tính năng mới trong Công cụ cho nhà phát triển

Danh sách mọi nội dung được đề cập trong loạt video Tính năng mới trong Công cụ cho nhà phát triển.

Chrome 126

Chrome 125

Chrome 124

Chrome 123

Chrome 122

Chrome 121

Chrome 120

Chrome 119

Chrome 118

Chrome 117

Chrome 116

Chrome 115

Chrome 114

Chrome 113

Chrome 112

Chrome 111

Chrome 110

Chrome 109

Chrome 108

Chrome 107

Chrome 106

Chrome 105

Chrome 104

Chrome 103

Chrome 102

Kiến thức cơ bản về Chrome

Chrome 100

Chrome 99

Chrome 98

Chrome 97

Chrome 96

Chrome 95

Chrome 94

Chrome 93

Chrome 92

Chrome 91

Chrome 90

Chrome 89

Chrome 88

Chrome 87

Chrome 86

Chrome 85

Chrome 84

Chrome 83

Chrome 82

Chrome 82 đã bị huỷ.

Chrome 81

Chrome 80

Chrome 79

Chrome 78

Chrome 77

Chrome 76

Chrome 75

Chrome 74

Chrome 73

Chrome 72

Chrome 71

Chrome 70

Chrome 68

Chrome 67

Chrome 66

Chrome 65

Chrome 64

Chrome 63

Chrome 62

Chrome 61

Chrome 60

Chrome 59