Tính năng mới trong Công cụ cho nhà phát triển (Chrome 77)

Sao chép kiểu của phần tử

Nhấp chuột phải vào một nút trong Cây DOM để sao chép CSS của nút DOM đó vào bảng nhớ tạm.

Sao chép kiểu.

Hình 1. Sao chép kiểu phần tử.

Cảm ơn Adam ArgyleVisBugnguồn cảm hứng.

Trực quan hoá việc thay đổi bố cục

Giả sử bạn đang đọc một tin bài trên trang web yêu thích. Khi đọc trang, bạn liên tục không xuất hiện vì nội dung nhảy xung quanh. Vấn đề này được gọi là thay đổi bố cục. Việc này thường xảy ra khi hình ảnh và quảng cáo tải xong. Trang không dành riêng bất kỳ không gian nào cho hình ảnh và quảng cáo, vì vậy trình duyệt phải chuyển tất cả nội dung khác xuống để có không gian cho chúng. Giải pháp là sử dụng placeholders.

Công cụ cho nhà phát triển hiện có thể giúp bạn phát hiện việc thay đổi bố cục:

 1. Mở Trình đơn lệnh.
 2. Bắt đầu nhập Rendering.
 3. Chạy lệnh Show Rendering (Hiện kết xuất).
 4. Đánh dấu vào hộp Layout Shift Regions (Khu vực chuyển bố cục). Khi bạn tương tác với một trang, các thay đổi về bố cục sẽ được đánh dấu màu xanh dương.

Thay đổi về bố cục.

Hình 2. Thay đổi về bố cục.

Vấn đề về Chromium #961846

Lighthouse 5.1 trong bảng điều khiển Kiểm tra

Bảng điều khiển Kiểm tra hiện đang chạy Lighthouse 5.1. Các lần kiểm tra mới bao gồm:

 • Cung cấp một apple-touch-icon hợp lệ. Kiểm tra để đảm bảo rằng bạn có thể thêm PWA vào màn hình chính của iOS.
 • Duy trì số lượng yêu cầu và kích thước tệp thấp. Báo cáo tổng số yêu cầu mạng và kích thước tệp cho nhiều danh mục, chẳng hạn như tài liệu, tập lệnh, biểu định kiểu, hình ảnh, v.v.
 • Độ trễ đầu vào đầu tiên tối đa. Đo lường khoảng thời gian tối đa tiềm năng từ lượt tương tác trên trang đầu tiên của người dùng đến khi trình duyệt phản hồi lại lượt tương tác đó. Lưu ý rằng chỉ số này thay thế chỉ số Độ trễ đầu vào ước tính. Thời gian phản hồi lần tương tác đầu tiên tối đa có thể không ảnh hưởng đến điểm số của danh mục Hiệu suất.

Giao diện người dùng của bảng điều khiển Kiểm tra mới.

Hình 3. Giao diện người dùng của bảng điều khiển Kiểm tra mới.

Phiên bản Node và CLI của Lighthouse 5.1 có 3 tính năng chính mới đáng xem:

 • Ngân sách hiệu suất. Ngăn không cho trang web của bạn hồi quy theo thời gian bằng cách chỉ định số lượng yêu cầu và kích thước tệp mà các trang không được vượt quá.
 • Trình bổ trợ. Mở rộng Lighthouse với các lượt kiểm tra tùy chỉnh của riêng bạn.
 • Gói ngăn xếp. Thêm các lượt kiểm tra phù hợp với các nhóm công nghệ cụ thể. Gói ngăn xếp WordPress được vận chuyển trước. Phản ứng và Gói ngăn xếp AMP đang trong quá trình phát triển.

Đồng bộ hoá giao diện hệ điều hành

Nếu bạn đang sử dụng giao diện tối của hệ điều hành, Công cụ cho nhà phát triển hiện sẽ tự động chuyển sang giao diện tối riêng.

Phím tắt để mở Breakpoint Editor

Nhấn tổ hợp phím Control+Alt+B hoặc Command+Option+B (máy Mac) khi lấy tiêu điểm trong Trình chỉnh sửa của bảng điều khiển Nguồn để mở Trình chỉnh sửa điểm ngắt. Sử dụng Trình chỉnh sửa điểm ngắt để tạo Điểm ghi nhật kýĐiểm ngắt có điều kiện.

Trình chỉnh sửa điểm ngắt.

Hình 4. Trình chỉnh sửa điểm ngắt.

Tìm nạp trước bộ nhớ đệm trong bảng điều khiển Mạng

Cột Size (Kích thước) của bảng điều khiển Mạng hiện cho biết (prefetch cache) khi một tài nguyên được tải từ bộ nhớ đệm tìm nạp trước. Tìm nạp trước là một tính năng mới trên nền tảng web, giúp tăng tốc những lần tải trang tiếp theo. Báo cáo Tôi có thể sử dụng... cho biết tính năng này được hỗ trợ trong 83,33% trình duyệt trên toàn cầu tính đến tháng 7 năm 2019.

Cột Kích thước cho thấy các tài nguyên đến từ bộ nhớ đệm tìm nạp trước.

Hình 5. Cột Size (Kích thước) cho thấy prefetch2.htmlprefetch2.css đến từ (prefetch cache).

Xem Bản minh hoạ tìm nạp trước để dùng thử.

Vấn đề về Chromium #935267

Thuộc tính riêng tư khi xem đối tượng

Bảng điều khiển hiện hiển thị các trường lớp riêng tư trong bản xem trước đối tượng.

Khi kiểm tra một đối tượng, giờ đây, Bảng điều khiển sẽ hiển thị các trường riêng tư như "#color".

Hình 6. Phiên bản Chrome cũ ở bên trái không hiển thị trường #color khi kiểm tra đối tượng, trong khi phiên bản mới ở bên phải thì có.

Thông báo và thông báo đẩy trong bảng điều khiển Ứng dụng

Phần Dịch vụ nền của bảng điều khiển Ứng dụng hiện hỗ trợ Thông báo đẩy và Thông báo. Thông báo đẩy xảy ra khi máy chủ gửi thông tin cho một trình chạy dịch vụ. Thông báo xuất hiện khi một trình chạy dịch vụ hoặc tập lệnh của trang hiển thị thông tin cho người dùng.

Tương tự như với các tính năng Tìm nạp trong nền và Đồng bộ hoá trong nền từ Chrome 76, sau khi bạn bắt đầu quay video, Thông báo đẩy và Thông báo trên trang này sẽ được ghi lại trong 3 ngày, ngay cả khi đóng trang và ngay cả khi Chrome đã đóng.

Ngăn Thông báo và Thông báo đẩy mới.

Hình 7. Ngăn Tin nhắn đẩy và Thông báo mới trong bảng điều khiển Ứng dụng.

Vấn đề về Chromium #927726

Tải kênh xem trước xuống

Hãy cân nhắc sử dụng Chrome Canary, Dev hoặc Beta làm trình duyệt phát triển mặc định. Các kênh xem trước này cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các tính năng mới nhất của Công cụ cho nhà phát triển, thử nghiệm API nền tảng web tiên tiến và tìm ra sự cố trên trang web của bạn trước khi người dùng của bạn làm điều đó!

Liên hệ với nhóm Công cụ của Chrome cho nhà phát triển

Sử dụng các lựa chọn sau đây để thảo luận về các tính năng mới và thay đổi trong bài đăng hoặc bất cứ vấn đề nào khác liên quan đến Công cụ cho nhà phát triển.

 • Hãy gửi đề xuất hoặc phản hồi cho chúng tôi qua crbug.com.
 • Báo cáo sự cố của Công cụ cho nhà phát triển bằng cách sử dụng phần Tuỳ chọn khác   Thêm   > Trợ giúp > Báo cáo sự cố về Công cụ cho nhà phát triển trong Công cụ cho nhà phát triển.
 • Tweet tại @ChromeDevTools.
 • Hãy để lại bình luận về tính năng mới trong video trên YouTube của Công cụ cho nhà phát triển hoặc video trên YouTube.

Tính năng mới trong Công cụ cho nhà phát triển

Danh sách mọi nội dung được đề cập trong loạt video Tính năng mới trong Công cụ cho nhà phát triển.

Chrome 126

Chrome 125

Chrome 124

Chrome 123

Chrome 122

Chrome 121

Chrome 120

Chrome 119

Chrome 118

Chrome 117

Chrome 116

Chrome 115

Chrome 114

Chrome 113

Chrome 112

Chrome 111

Chrome 110

Chrome 109

Chrome 108

Chrome 107

Chrome 106

Chrome 105

Chrome 104

Chrome 103

Chrome 102

Kiến thức cơ bản về Chrome

Chrome 100

Chrome 99

Chrome 98

Chrome 97

Chrome 96

Chrome 95

Chrome 94

Chrome 93

Chrome 92

Chrome 91

Chrome 90

Chrome 89

Chrome 88

Chrome 87

Chrome 86

Chrome 85

Chrome 84

Chrome 83

Chrome 82

Chrome 82 đã bị huỷ.

Chrome 81

Chrome 80

Chrome 79

Chrome 78

Chrome 77

Chrome 76

Chrome 75

Chrome 74

Chrome 73

Chrome 72

Chrome 71

Chrome 70

Chrome 68

Chrome 67

Chrome 66

Chrome 65

Chrome 64

Chrome 63

Chrome 62

Chrome 61

Chrome 60

Chrome 59