Tính năng mới trong Công cụ cho nhà phát triển (Chrome 85)

Chỉnh sửa kiểu cho khung CSS-in-JS

Ngăn Kiểu hiện đã hỗ trợ tốt hơn cho việc chỉnh sửa các kiểu được tạo bằng API Mô hình đối tượng CSS (CSSOM). Nhiều khung và thư viện CSS trong JS sử dụng các API CSSOM nâng cao để tạo kiểu.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa các kiểu đã thêm vào JavaScript bằng cách sử dụng Biểu định kiểu có thể tạo ngay bây giờ. Biểu định kiểu có thể tạo là một cách mới để tạo và phân phối các kiểu có thể tái sử dụng khi sử dụng Bóng DOM.

Ví dụ: bạn không thể chỉnh sửa kiểu h1 được thêm bằng CSSStyleSheet (API CSSOM) trước đó. Giờ đây, bạn có thể chỉnh sửa trong ngăn Kiểu:

Sự cố Chromium #946975

Lighthouse 6 trong bảng điều khiển Lighthouse

Bảng điều khiển Lighthouse hiện đang chạy Lighthouse 6. Hãy xem bài viết Tính năng mới trong Lighthouse 6.0 để biết bản tóm tắt tất cả thay đổi chính hoặc ghi chú phát hành phiên bản 6.0.0 để biết danh sách đầy đủ tất cả thay đổi.

Lighthouse 6.0 giới thiệu 3 chỉ số mới cho báo cáo này: Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất (LCP), Điểm số tổng hợp về mức thay đổi bố cục (CLS) và Tổng thời gian chặn (TBT). LCP và CLS là 2 trong số các Chỉ số quan trọng chính của trang web mới của Google, còn TBT là proxy đo lường trong phòng thí nghiệm cho một Chỉ số quan trọng chính khác của trang web, đó là Độ trễ đầu vào đầu tiên.

Công thức điểm hiệu suất cũng đã được tính trọng số để phản ánh chính xác hơn trải nghiệm tải của người dùng.

Các chỉ số mới về hiệu suất trong Lighthouse 6.0

Sự cố Chromium #772558

Ngừng sử dụng tính năng Hiển thị có ý nghĩa đầu tiên (FMP)

Tính năng Nội dung có ý nghĩa đầu tiên (FMP) không còn được dùng trong Lighthouse 6.0. Mục này cũng đã bị xoá khỏi bảng điều khiển Hiệu suất. Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất là lựa chọn thay thế đề xuất cho FMP. Hãy xem mục Thời gian hiển thị có ý nghĩa đầu tiên để được giải thích về lý do tính năng này không được dùng nữa.

Sự cố Chromium #1096008

Hỗ trợ các tính năng JavaScript mới

Công cụ cho nhà phát triển hiện hỗ trợ tốt hơn một số tính năng ngôn ngữ JavaScript mới nhất:

  • Tính năng tự động hoàn thành cú pháp Tạo chuỗi tuỳ chọn – tính năng tự động hoàn thành tài sản trong Console hiện hỗ trợ cú pháp tạo chuỗi không bắt buộc, ví dụ: name?. hiện đã hoạt động cùng với name.name[.
  • Làm nổi bật cú pháp cho các trường riêng tư – các trường lớp riêng tư hiện đã được làm nổi bật cú pháp đúng cách và in bắt mắt trong bảng điều khiển Nguồn.
  • Làm nổi bật cú pháp cho Toán tử liên kết rỗng – Công cụ cho nhà phát triển hiện đã in đúng cách toán tử liên kết rỗng trong bảng điều khiển Nguồn.

Các sự cố với Chromium #1083214, #1073903, #1083797

Cảnh báo lối tắt ứng dụng mới trong ngăn Tệp kê khai

Lối tắt ứng dụng giúp người dùng nhanh chóng bắt đầu các thao tác phổ biến hoặc được đề xuất trong ứng dụng web.

Ngăn Tệp kê khai giờ đây sẽ hiển thị cảnh báo nếu:

  • biểu tượng lối tắt ứng dụng nhỏ hơn 96x96 pixel
  • biểu tượng lối tắt ứng dụng và biểu tượng tệp kê khai không phải là hình vuông (vì các biểu tượng này sẽ bị bỏ qua)

Cảnh báo lối tắt ứng dụng

Sự cố Chromium #955497

Các sự kiện của trình chạy dịch vụ respondWith trong thẻ Thời gian

Thẻ Thời gian của bảng điều khiển Mạng hiện bao gồm các sự kiện của trình chạy dịch vụ respondWith. respondWith là thời điểm ngay trước khi trình xử lý sự kiện fetch của trình xử lý dịch vụ chạy đến thời điểm lời hứa respondWith của trình xử lý fetch được xử lý xong.

trình chạy dịch vụ "responseWith"

Sự cố Chromium #1066579

Hiển thị nhất quán ngăn Đã tính toán

Giờ đây, ngăn Đã tính toán trong bảng điều khiển Phần tử hiển thị một cách nhất quán dưới dạng một ngăn trên tất cả các kích thước khung nhìn. Trước đây, ngăn Computed sẽ hợp nhất bên trong ngăn Kiểu khi chiều rộng của khung nhìn của DevTools bị thu hẹp.

Sự cố Chromium #1073899

Độ lệch mã byte cho tệp WebAssembly

Công cụ cho nhà phát triển hiện sử dụng độ lệch mã byte để hiển thị số dòng của quá trình tháo rời Wasm. Điều này giúp rõ ràng hơn việc bạn đang xem dữ liệu nhị phân và nhất quán hơn với cách thời gian chạy Wasm tham chiếu đến các vị trí.

Độ lệch mã byte

Sự cố Chromium #1071432

Sao chép theo dòng và cắt trong Bảng điều khiển nguồn

Khi thực hiện sao chép hoặc cắt mà không có lựa chọn nào trong Trình chỉnh sửa bảng điều khiển nguồn, Công cụ cho nhà phát triển sẽ sao chép hoặc cắt nội dung dòng hiện tại. Ví dụ: trong video dưới đây, con trỏ nằm ở cuối dòng 1. Sau khi nhấn phím tắt đã cắt, toàn bộ dòng sẽ được sao chép vào bảng nhớ tạm và bị xoá.

Sự cố Chromium #800028

Thông tin cập nhật về chế độ Cài đặt bảng điều khiển

Huỷ nhóm các thông báo trên bảng điều khiển giống nhau

Giờ đây, nút bật/tắt Nhóm tương tự trong phần Cài đặt bảng điều khiển sẽ áp dụng cho các thông báo trùng lặp. Trước đây, tính năng này chỉ áp dụng cho các thông báo tương tự.

Ví dụ: trước đây, Công cụ cho nhà phát triển không huỷ nhóm các thông báo hello mặc dù đã bỏ đánh dấu hộp Nhóm tương tự. Giờ đây, các thông báo hello đã được huỷ nhóm:

Sự cố Chromium #1082963

Duy trì chế độ cài đặt Chỉ theo bối cảnh được chọn

Chế độ cài đặt Chỉ bối cảnh được chọn trong phần Cài đặt bảng điều khiển hiện vẫn được duy trì. Trước đây, chế độ cài đặt này được đặt lại mỗi khi bạn đóng và mở lại Công cụ cho nhà phát triển. Thay đổi này giúp hành vi của chế độ cài đặt nhất quán với các tuỳ chọn khác trong phần Cài đặt trong bảng điều khiển.

Chỉ bối cảnh đã chọn

Sự cố Chromium #1055875

Nội dung cập nhật về bảng điều khiển hiệu suất

Thông tin về bộ nhớ đệm biên dịch JavaScript trong bảng điều khiển Hiệu suất

Giờ đây, thông tin về bộ nhớ đệm biên dịch JavaScript sẽ luôn hiển thị trong thẻ Tóm tắt của bảng điều khiển Hiệu suất. Trước đây, Công cụ cho nhà phát triển sẽ không hiển thị bất kỳ nội dung nào liên quan đến việc lưu mã vào bộ nhớ đệm nếu quá trình lưu mã vào bộ nhớ đệm không xảy ra.

Thông tin về bộ nhớ đệm biên dịch JavaScript

Sự cố Chromium #912581

Bảng điều khiển Hiệu suất dùng để hiển thị thời gian bằng thước kẻ dựa trên thời điểm bắt đầu ghi. Điều này hiện đã thay đổi đối với các bản ghi mà người dùng di chuyển, trong đó Công cụ cho nhà phát triển hiện hiển thị thời gian của thước đo tương ứng với quá trình điều hướng.

Điều chỉnh thời gian điều hướng trong bảng điều khiển Hiệu suất

Chúng tôi cũng đã cập nhật thời gian cho các sự kiện DOMContentLoaded, Thời gian hiển thị đầu tiên, Thời gian hiển thị nội dung đầu tiên và Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất tương ứng với thời điểm bắt đầu điều hướng, tức là chúng khớp với thời gian do PerformanceObserver báo cáo.

Sự cố Chromium #974550

Biểu tượng mới cho điểm ngắt, điểm ngắt có điều kiện và điểm ghi nhật ký

Bảng điều khiển Sources (Nguồn) có thiết kế mới cho điểm ngắt, điểm ngắt có điều kiện và điểm ghi nhật ký. Điểm ngắt sẽ có thiết kế cờ được làm mới với màu sắc tươi sáng và thân thiện hơn. Các biểu tượng được thêm vào các điểm ngắt và điểm ghi nhật ký có điều kiện phân biệt.

Điểm ngắt

Sự cố Chromium #1041830

Tải kênh xem trước xuống

Hãy cân nhắc sử dụng Chrome Canary, Dev hoặc Beta làm trình duyệt phát triển mặc định. Các kênh xem trước này cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các tính năng mới nhất của Công cụ cho nhà phát triển, thử nghiệm API nền tảng web tiên tiến và tìm ra sự cố trên trang web của bạn trước khi người dùng của bạn làm điều đó!

Liên hệ với nhóm Công cụ của Chrome cho nhà phát triển

Sử dụng các lựa chọn sau đây để thảo luận về các tính năng mới và thay đổi trong bài đăng hoặc bất cứ vấn đề nào khác liên quan đến Công cụ cho nhà phát triển.

  • Hãy gửi đề xuất hoặc phản hồi cho chúng tôi qua crbug.com.
  • Báo cáo sự cố của Công cụ cho nhà phát triển bằng cách sử dụng phần Tuỳ chọn khác   Thêm   > Trợ giúp > Báo cáo sự cố về Công cụ cho nhà phát triển trong Công cụ cho nhà phát triển.
  • Tweet tại @ChromeDevTools.
  • Hãy để lại bình luận về tính năng mới trong video trên YouTube của Công cụ cho nhà phát triển hoặc video trên YouTube.

Tính năng mới trong Công cụ cho nhà phát triển

Danh sách mọi nội dung được đề cập trong loạt video Tính năng mới trong Công cụ cho nhà phát triển.

Chrome 126

Chrome 125

Chrome 124

Chrome 123

Chrome 122

Chrome 121

Chrome 120

Chrome 119

Chrome 118

Chrome 117

Chrome 116

Chrome 115

Chrome 114

Chrome 113

Chrome 112

Chrome 111

Chrome 110

Chrome 109

Chrome 108

Chrome 107

Chrome 106

Chrome 105

Chrome 104

Chrome 103

Chrome 102

Kiến thức cơ bản về Chrome

Chrome 100

Chrome 99

Chrome 98

Chrome 97

Chrome 96

Chrome 95

Chrome 94

Chrome 93

Chrome 92

Chrome 91

Chrome 90

Chrome 89

Chrome 88

Chrome 87

Chrome 86

Chrome 85

Chrome 84

Chrome 83

Chrome 82

Chrome 82 đã bị huỷ.

Chrome 81

Chrome 80

Chrome 79

Chrome 78

Chrome 77

Chrome 76

Chrome 75

Chrome 74

Chrome 73

Chrome 72

Chrome 71

Chrome 70

Chrome 68

Chrome 67

Chrome 66

Chrome 65

Chrome 64

Chrome 63

Chrome 62

Chrome 61

Chrome 60

Chrome 59