Yönetilen depolama alanı için manifest

local ve sync depolama alanlarının aksine managed depolama alanı yapısının JSON Şeması olarak belirtilmesini gerektirir ve Chrome tarafından kesin olarak doğrulanır. Bu şema, "storage" manifest anahtarının "managed_schema" özelliği ile belirtilen bir dosyada depolanmalıdır ve uzantının desteklediği kurumsal politikaları açıklar.

Politikalar, seçeneklere benzer ancak politika kullanılarak yüklenen uzantılar için bir sistem yöneticisi tarafından yapılandırılarak uzantının bir kuruluştaki tüm kullanıcılar için önceden yapılandırılmasına olanak tanır. Chrome'un kendisinden örnekler için Chrome'un politikaları nasıl işlediği konusuna bakın.

Politikalar tanımlandıktan sonra storage.managed API'sinden okunabilir. Yönetici tarafından yapılandırılan politikaların zorunlu kılınması uzantıya bağlıdır.

Örnek manifest.json

storage.managed_schema özelliği, uzantıda politika şemasını içeren bir dosyayı belirtir.

{
 "name": "My enterprise extension",
 "storage": {
  "managed_schema": "schema.json"
 },
 ...
}

Ardından Chrome, bu politikaları temel işletim sisteminden ve oturum açmış kullanıcılar için Google Apps'tan yükler. Bir politika değişikliği algılandığında storage.onChanged etkinliği tetiklenir. Chrome'un yüklediği politikaları chrome://policy sayfasından doğrulayabilirsiniz.

Şema biçimi

JSON Şeması biçimi için Chrome'dan bazı ek gereksinimler vardır:

 • Üst düzey şemanın türü object olmalıdır.
 • Üst düzey object, additionalProperties içeremez. Beyan edilen properties bu uzantının politikalarıdır.
 • Her şemanın bir $ref değeri veya tam olarak bir type olması gerekir.

Şema geçersizse Chrome, uzantıyı yüklemez ve şemanın doğrulanmama nedenini belirtir. Bir politika değeri şemaya uygun değilse storage.managed API tarafından yayınlanmaz.

Örnek şema

{
 "type": "object",

 // "properties" maps an optional key of this object to its schema. At the
 // top-level object, these keys are the policy names supported.
 "properties": {

  // The policy name "AutoSave" is mapped to its schema, which in this case
  // declares it as a simple boolean value.
  // "title" and "description" are optional and are used to show a
  // user-friendly name and documentation to the administrator.
  "AutoSave": {
   "title": "Automatically save changes.",
   "description": "If set to true then changes will be automatically saved.",
   "type": "boolean"
  },

  // Other simple types supported include "integer", "string" and "number".
  "PollRefreshRate": {
   "type": "integer"
  },

  "DefaultServiceUrl": {
   "type": "string"
  },

  // "array" is a list of items that conform to another schema, described
  // in "items". An example to this schema is [ "one", "two" ].
  "ServiceUrls": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "string"
   }
  },

  // A more complex example that describes a list of bookmarks. Each bookmark
  // has a "title", and can have a "url" or a list of "children" bookmarks.
  // The "id" attribute is used to name a schema, and other schemas can reuse
  // it using the "$ref" attribute.
  "Bookmarks": {
   "type": "array",
   "id": "ListOfBookmarks",
   "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "title": { "type": "string" },
     "url": { "type": "string" },
     "children": { "$ref": "ListOfBookmarks" }
    }
   }
  },

  // An "object" can have known properties listed as "properties", and can
  // optionally have "additionalProperties" indicating a schema to apply to
  // keys that aren't found in "properties".
  // This example policy could map a URL to its settings. An example value:
  // {
  //  "youtube.com": {
  //   "blocklisted": true
  //  },
  //  "google.com": {
  //   "bypass_proxy": true
  //  }
  // }
  "SettingsForUrls": {
   "type": "object",
   "additionalProperties": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "blocklisted": { "type": "boolean" },
     "bypass_proxy": { "type": "boolean" }
    }
   }
  }
 }
}