Plik manifestu – nazwa

Klucz "name" (wymagany) to krótki, zwykły ciąg tekstowy (maksymalnie 75 znaków) identyfikujący rozszerzenie. Na przykład:

{
  "name": "My extension name"
}

Możesz podać ciąg znaków dla konkretnego języka. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Internacjonalizacja.

Jest ona wyświetlana w następujących lokalizacjach:

Patrz też Krótka nazwa.